Biblické verše

a občas aj niečo z Koránu a ďalších svätých kníh

Je snáď niekto v západných krajinách, kto by nikdy v živote nepočul príbeh, v ktorom sa Lótova žena premení na soľný stĺp? Asi ťažko takúto dospelú osobu nájdete. Aj keď nečítate Bibliu a nechodíte do kostola, tento príbeh sa určite v tej či inej súvislosti dostal aj k Vám.

Noemova archa je jeden veľký mytologický príbeh z Biblie, ktorému však valná časť protestantských kresťanov ešte dodnes verí. Hľadajú dôkazy po veľkej potope a presviedčajú všetkých o skutočnosti tejto rozprávky.
Ale predsa aj scientológovia potrebujú niekoho, z koho by sa mohli smiať, no nie?

Prečo neukameňujú kresťania na ceste z nedeľnej omše čašníčku u ktorej si dajú poobedňajšiu kávičku?

Mojžišove knihy sú proste ako knihy hádaniek pre predškolákov. Na každej strane množstvo vtipných a zábavných logických úloh.
Ako je možné, že si údaje o postupe stvorenia v prvej knihe Genezis a hneď v druhej knihe Genezis úplne protirečia? V svätej knihe diktovanej samotným dokonalým Bohom.
Ešteže kresťania tú knihu ani tak veľmi nečítajú a...

Nezabudnite na to, čo Vám cez Bibliu odkazuje milujúci a spravodlivý Hospodin, ak mu budete odporovať a nebudete ho náhodou milovať tak neskonale, ako on miluje Vás.
Trest, ktorý naozaj mohol vymyslieť iba chorý stredoveký mozog. Ale v tej dobe boli takého názory normálne. Horšie však je, že ešte aj dnes v 21. storočí je mnoho ľudí, ktorí chcú...

Autorstvo Biblie sa pripisuje minimálne 40 známym či neznámym autorom, ktorí spísali jej obsah v priebehu 1500 rokov. Takže Biblia je súborom rôznorodých štýlov a kvalít.

Najabsurdnejšie na tom je predsa len to, že PRÁVE TOTO je tá dôležitá správa, ktorú nám po svedomitom zvážení chcel všemohúci a vševediaci Boh zanechať v jeho jedinom knižnom diele, ktoré odkázal svetu a svojim deťom.
Nepovedal nám nič o mikrobiológii a prevencii pred chorobami, nepovedal nám nič o vyššej matematike, ktorá by posunula naše poznanie...

Po dlhšej dobe opäť jeden z množstva veršov z Biblie, ktorý Vám pán farár na nedeľnej omši neprečíta. Čítajte pozorne vy neznabohovia, aký trest si pre Vás všemocný a dokonalý tvorca univerza pripravil. Nebyť v sekulárnom štáte, už sa tu len tak nepoflakujete.
Ukameňovanie bolo v Biblii veľmi populárnym trestom, veľmi často priamo prikazovaným...