Biblické verše

a občas aj niečo z Koránu a ďalších svätých kníh

Vedecké štúdie sa často publikujú v renomovaných karentovaných časopisoch a zborníkoch. Ide spravidla o hodnotné vedecké práce s odbornou recenziou.

Nezabudnite, že ak budete mlátiť ľudí ktorých vlastníte, tak to musíte robiť poriadne.
Podľa Biblie je ešte OK, ak váš otrok zomrie na následky krvácania do mozgu tri dni na to, čo ste ho zmlátili ako žito. Len nech vám nezomrie skôr! To by bolo trestné.

Je snáď niekto v západných krajinách, kto by nikdy v živote nepočul príbeh, v ktorom sa Lótova žena premení na soľný stĺp? Asi ťažko takúto dospelú osobu nájdete. Aj keď nečítate Bibliu a nechodíte do kostola, tento príbeh sa určite v tej či inej súvislosti dostal aj k Vám.

Noemova archa je jeden veľký mytologický príbeh z Biblie, ktorému však valná časť protestantských kresťanov ešte dodnes verí. Hľadajú dôkazy po veľkej potope a presviedčajú všetkých o skutočnosti tejto rozprávky.
Ale predsa aj scientológovia potrebujú niekoho, z koho by sa mohli smiať, no nie?

Mojžišove knihy sú proste ako knihy hádaniek pre predškolákov. Na každej strane množstvo vtipných a zábavných logických úloh.
Ako je možné, že si údaje o postupe stvorenia v prvej knihe Genezis a hneď v druhej knihe Genezis úplne protirečia? V svätej knihe diktovanej samotným dokonalým Bohom.
Ešteže kresťania tú knihu ani tak veľmi nečítajú a...

Nezabudnite na to, čo Vám cez Bibliu odkazuje milujúci a spravodlivý Hospodin, ak mu budete odporovať a nebudete ho náhodou milovať tak neskonale, ako on miluje Vás.
Trest, ktorý naozaj mohol vymyslieť iba chorý stredoveký mozog. Ale v tej dobe boli takého názory normálne. Horšie však je, že ešte aj dnes v 21. storočí je mnoho ľudí, ktorí chcú...

Autorstvo Biblie sa pripisuje minimálne 40 známym či neznámym autorom, ktorí spísali jej obsah v priebehu 1500 rokov. Takže Biblia je súborom rôznorodých štýlov a kvalít.

Po dlhšej dobe opäť jeden z množstva veršov z Biblie, ktorý Vám pán farár na nedeľnej omši neprečíta. Čítajte pozorne vy neznabohovia, aký trest si pre Vás všemocný a dokonalý tvorca univerza pripravil. Nebyť v sekulárnom štáte, už sa tu len tak nepoflakujete.
Ukameňovanie bolo v Biblii veľmi populárnym trestom, veľmi často priamo prikazovaným...