Už prvé dve strany Biblie si protirečia.

11.03.2019

Mojžišove knihy sú proste ako knihy hádaniek pre predškolákov. Na každej strane množstvo vtipných a zábavných logických úloh.

Ako je možné, že si údaje o postupe stvorenia v prvej knihe Genezis a hneď v druhej knihe Genezis úplne protirečia? V svätej knihe diktovanej samotným dokonalým Bohom.

Ešteže kresťania tú knihu ani tak veľmi nečítajú a nezamýšľajú sa nad ňou. 

Navyše ako doplnok:
V sumerskej literatúre vzniknutej tisíc rokov pred Starým zákonom sa spomínajú anjeli a stvorenie ľudí z hliny podľa vzoru bohov. Prvé príbehy o raji pochádzajú z mezopotámskej kultúry. Uprostred záhrady plnej ľudí a zvierat žijúcich v harmónii bolo šesť stromov, z ktorých sa nesmelo jesť a ktoré zasadila matka bohov Ninchursag. Keď boh Enki napriek zákazu ochutnal, Ninchursag to zistila a bolo zle.

Keby to tí židia okopírovali aspoň poriadne. Ani plagiátori nie sú veľmi dôslední.