Kameňovanie - podľa Hospodina ten najlepší spôsob trestu.

27.02.2019

Po dlhšej dobe opäť jeden z množstva veršov z Biblie, ktorý Vám pán farár na nedeľnej omši neprečíta. Čítajte pozorne vy neznabohovia, aký trest si pre Vás všemocný a dokonalý tvorca univerza pripravil. Nebyť v sekulárnom štáte, už sa tu len tak nepoflakujete.

Ukameňovanie bolo v Biblii veľmi populárnym trestom, veľmi často priamo prikazovaným samotným Hospodinom. Milujúci Boh mal veľmi veľa dôvodov pre smrteľné potrestanie a evidentne obľuboval krutú, bolestnú a zdĺhavú smrť, akou je kameňovanie. A kameňovať nedával len za vraždu (LEV 24:17), ale aj za nepovolený vstup na horu Sinaj (EXOD 19:13), inoverstvo (DEUT 17:2), veštenie (LEV 20:27), prácu počas soboty (NUM 15:32), rúhanie sa voči Božiemu menu (LEV 24:16) ale i voči kráľovi (1KGS 21:10), neposlušnosť detí (DEUT 21:18), za to, že nevesta nie je pannou (DEUT 22:13) a hlavne za množstvo sexuálnych praktík proti dobovej predstave toho, čo je normálne (znásilnenie mladej otrokyne = požehnanie, dobrovoľný sex s rovnakým pohlavím = smrť). 

Na týchto príkladoch vidieť, ktoré činy boli v tej dobe tak neprijateľné, že si zaslúžili takýto strašný trest. Samozrejme toto je len zlomok z množstva odplát za hriechy v Biblii - pri ostatných je hriešnik buď odsúdených na smrť bez konkrétneho určenia trestu alebo je odporúčané radšej upálenie či iný typ zabitia (napríklad aj zjedenie vlastných detí).

Na rozdiel od neodpustiteľného brania Božieho mena nadarmo sa zdá byť napríklad znásilňovanie detí akosi pre Boha natoľko nepodstatné, že sa neobťažoval zdeliť túto pravdu ľudstvu vo svojom jedinom písomnom diele.
Skúsme sa na chvíľku zamyslieť, prečo si svoje pedofílne chúťky tisícky kňazov (nachytaných a zdokumentovaných) nijako zvlášť nepripúšťa ako hriech, za ktorý by mali zhniť v pekle... Alebo prečo sú v arabských štátoch (pre prekvapených: áno, Hospodin, Boh a Allah sú tá istá bytosť) aj dnes zapredávané deväťročné dcéry ako nevesty pre starých boháčov.

Uff, ale hlavné je, že nepovedali DOBOHA! To by bolo predsa strašné.

Ak už Vám ani toto nedokáže, že Biblia je obyčajným kontroverzným dielom nevzdelaných barbarských ľudí, bez štipky nadčasovej božskej inšpirácie, tak potom Váš náboženský postoj nie je Vašim názorom, ale skôr Vašou diagnózou. Nadčasový a dobrý Boh, ktorý má byť vzorom pre ľudstvo, by takéto tresty neprikazoval ani šimpanzom a nie to ľuďom akejkoľvek doby a oblasti.