Práca počas sabatu.

11.03.2019

Prečo neukameňujú kresťania na ceste z nedeľnej omše čašníčku u ktorej si dajú poobedňajšiu kávičku?

Žeby sa už neriadili Hospodinovými pravidlami? Pravidlami vševediaceho, neomylného a dokonalého Hospodina, nášho pána?!

Žeby im vyhovovali viac svetské morálne pravidlá, podľa ktorých dnes žijeme v sekulárnych krajinách? Ako potom vedia, proti čomu majú na námestiach protestovať, lebo to káže Biblia a proti čomu už nie? Kde je ich absolútna morálka vychádzajúca zo Svätej knihy?

Ja tomu vážne stále nerozumiem. Kto má tu autoritu určovať, čo zo svätej knihy ponechať a čo pozmeniť či prekrútiť?