Tento autor u mňa zabodoval.

11.03.2019

Autorstvo Biblie sa pripisuje minimálne 40 známym či neznámym autorom, ktorí spísali jej obsah v priebehu 1500 rokov. Takže Biblia je súborom rôznorodých štýlov a kvalít.


Tento neznámy autor ma u mňa extra bod.