Celý príbeh o Lótovi.

11.03.2019

Prečo všetci vedia o príbehu, kedy sa Lótova žena premenila na soľný stĺp, no akosi málo kto vie, čo sa stalo tesne predtým:

GEN19: "6 Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou 7 a povedal im: "Bratia moji, nože nerobte hriech! 8 Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči.

a čo tesne potom:

GEN19: "31 Staršia z nich povedala mladšej: Náš otec je starý a nezostal v krajine muž, ktorý by s nami mohol obcovať podľa zvyklosti na celom svete. 32 Opojme teda otca vínom a spime s ním, aby sme mohli získať od neho potomstvo."

Prečo neučia deti v príprave na prvé sväté prijímanie CELÝ PRÍBEH?

Ponúknutie vlastných dcér k znásilneniu cudzími chlapmi nie je zrazu morálne? Opitie a znásilnenie vlastného otca nie je tiež morálne? Snáď sa hanbia za to, čo stojí v Biblii a už sa im nezdá zrazu Lót a jeho dcéry ako morálny vzor? Veď ich Boh ako jediných zachránil pri zničení Sodomy a Gomory.