Príbeh o Lótovi - najznámejší príbeh, ktorý takmer nikto nepozná.

11.03.2019

Je snáď niekto v západných krajinách, kto by nikdy v živote nepočul príbeh, v ktorom sa Lótova žena premení na soľný stĺp? Asi ťažko takúto dospelú osobu nájdete. Aj keď nečítate Bibliu a nechodíte do kostola, tento príbeh sa určite v tej či inej súvislosti dostal aj k Vám.

Je zaujímavé, ako takto podivný príbeh o nutnosti poslušnej oddanosti, v ktorej milujúci Boh otec nechá za hlúpe neposlúchnutie JEDINÉHO príkazu premeniť živú, rozumnú, dýchajúcu, cítiacu a milujúcu bytosť na mŕtvy soľný stĺp, môže byť vzorom čohokoľvek pozitívneho. 

Takto sa podľa judeo-kresťanských hodnôt má odplácať milujúci OTEC za neuposlúchnutie. To by som musel svoje deti meniť na stĺpy niekoľkokrát denne. Ale akosi mňa nebožskú bytosť také niečo ani len nenapadne. No nechajme stranou túto známu časť príbehu, ktorá asi aj tak slúži hlavne na vyvolanie strachu a oddanej slepej poslušnosti voči ideologickej predstave.

Táto časť príbehu o Abrahámovom synovci Lótovi je tak populárna, že ju snáď nájdete v každom vydaní detskej ilustrovanej Biblie.

Nie je však veľmi prekvapením, že táto verejne známa časť príbehu je len strednou časťou (tou ešte ako tak stráviteľnou) v o niečo rozsiahlejšom, podivnejšom a zvrátenejšom príbehu o tejto idylickej rodinke Úžasňákových. Príbehu, ktorý žiadne decko listujúce si v obrázkovej verzii Biblie nenájde.

Skúsme si teda úvodnú knihu Biblie (Genesis) prečítať len pár veršov naspäť, kde sa tento heroický príbeh začína:

GEN19 - Lót v Sodome:

"... Zavolali si Lóta a pýtali sa ho: "Kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali!" Lót predstúpil pred nich, ale zatvoril za sebou dvere a povedal: "Prosím vás, bratia moji, neurobte takú hanebnosť! Pozrite, mám dve dcéry, ktoré ešte neobcovali s mužmi. Vyvediem vám ich a robte s nimi, čo sa vám zapáči..."

Áno, je to tá časť príbehu, kedy sa Lót rozhodne gangu cudzích nadržaných mužov ponúknuť svoje nepoškvrnené dcéry ako dar, s ktorým si môžu robiť čo chcú. Prečo aj nie - veď taká dcéra v Bohom vyvolenom národe predsa nemá žiadnu hodnotu a otec môže ich vagíny darovať komu chce a kedy chce.

On predsa dobre vie, čo je to správna výchova detí. Hospodin je predsa ich morálnym kompasom.

Našťastie pre dievčiny, banda mestských výtržníkov s homosexuálnymi chúťkami nemala záujem o ich dary (možno aj preto, lebo by si zneuctené devy museli vziať za ženy. Podľa pravidla tej doby, ak znásilnite ženu, musíte vyplatiť otcovi nejaké tie drobné a potom si ju vziať - tak poručil Hospodin).

Už teraz asi niet divu, prečo príbeh o Lótovi v detskej Biblii neobsahuje celý text Genesis 19. Ale počkať! Najväčšia "sranda" príbehu príde až trochu neskôr. 

GEN19 - Lótové dcéry:

"Potom Lót s oboma dcérami odišiel z Coaru a usadil sa na pohorí. Bál sa zostať v Coare. Býval so svojimi dvoma dcérami v jaskyni. Staršia z nich povedala mladšej: Náš otec je starý a nezostal v krajine muž, ktorý by s nami mohol obcovať podľa zvyklosti na celom svete. Opojme teda otca vínom a spime s ním, aby sme mohli získať od neho potomstvo. V tú noc dali otcovi napiť sa vína. Potom vošla k nemu staršia a spala s ním. On však nezbadal, kedy si ľahla ani kedy odišla. Na druhý deň zas povedala staršia mladšej: "Pozri, včera som s otcom spala ja. Dáme mu aj v túto noc napiť sa vína. Ľahneš si ty a vyspíš sa s ním, aby sme získali od neho potomstvo." Dali teda aj tejto noci otcovi napiť sa vína. Ľahla si k nemu mladšia dcéra a spala s ním. On však ani teraz nezbadal, kedy si k nemu ľahla a kedy odišla. Tak počali obe Lótove dcéry od svojho otca."

Teda totoooo.

Nedávne sexuálne orgie boli teda neúspešné, no vidinou sexu naštartované dcéry si zrazu uvedomili, že si ani zopár ďalších dní asi nevrznú - lebo ktohovie ako ďaleko je ďalšie mesto s chlapmi - tak sa rozhodli radšej doslova ožrať a znásilniť svojho vlastného otca. Ten musel byť naozaj výrazne podgurážený, keď si dve noci za sebou nevšimol, že má pomer s vlastnými dcérami. Ale našťastie jeho potenciu a schopnosť dosiahnuť orgazmus ten alkohol neovplyvnil (žeby predsa len nebol tak hrozne nacucaný a nevedomý svojich činov? Nie nie. To všetko určite tie ženské. Chlap tak dobrých mravov ako Lót predsa nemohol byť vinný.)

Výsledkom tohto morálne vrcholného príbehu sú potomkovia veľkých a významných biblických kultúr. Moába, praotca Moábčanov a Ben-Ammiho, praotca Ammónčanov. Čerešničkou na torte je Ježišova línia, ktorá v evanjeliu podľa Matúša spomína rodokmeň siahajúci k Rút, ktorá je v inej Biblickej knihe (knihe Rút) uvádzaná ako Moábčanka. Krásna to línia - od incestného znásilnenia po božskú bytosť.

Prečo neučia deti v príprave na prvé sväté prijímanie CELÝ PRÍBEH? To by boli krásne powerpointové prezentácie polročných prác na cirkevných školách, keby takéto príbehy mohli deti hrdo graficky prezentovať pred spolužiakmi, učiteľským zborom i rodinnými príslušníkmi. Či?

Ponúknutie vlastných dcér k znásilneniu cudzími chlapmi nie je zrazu morálne posolstvo? Opitie a znásilnenie vlastného otca nie je tiež morálne posolstvo? Snáď sa hanbia za to, čo stojí v Biblii a už sa im nezdá zrazu Lót a jeho dcéry ako morálni hrdinovia? Vadí im ich incestná láska plodiaca potomkov mimo manželstva? Veď ich Boh ako jediných zachránil pri zničení Sodomy a Gomory. Musia teda skvele reprezentovať Božie dielo.

Tento príbeh je tak DOKONALÝM kresťanským vzorom morálky, že ešte aj v Novom Zákone v Druhom liste Petrovom nájdete odvolávku na SPRAVODLIVÉHO Lóta:

" ...Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na záhubu a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov, ale spravodlivého Lóta, ktorý sa trápil bezuzdným správaním nemravníkov, zachránil."

SPRAVODLIVÉHO? Tento človek ponúkajúci dcéry k masovému znásilňovaniu, ktorý ich nakoniec v jaskyni sám prefikol je SPRAVODLIVÝ VZOR? Snáď si máme doma vyvesiť jeho poster v životnej veľkosti, aby sme nezabúdali, na základe akých morálnych skutkov máme riadiť svoje životy?

Rovnako na Lóta nájdete odvolávky v Koráne. Tam však boli všetky zmienky o opilstve a inceste odstránené.

Židia tento Lótov počin dnes nepokladajú vôbec za spravodlivý a vhodný nasledovania. A verím, že ani väčšina rozum používajúcich kresťanov nemôže uznať morálnu zrelosť tohto príbehu.

Je však zarážajúce, že aj napriek tuctom takýchto nehoráznych príbehov (dokonca aj s odvolávkami v Novej Zmluve) sa stále hrdo a statočne nazývajú kresťanmi. Ako môže ešte dnes niekto držať v ruke Bibliu, vyhlasovať ju za základ učenia kresťanstva a zároveň pociťovať hrdosť na príslušnosť k tejto skupine.

V kontexte tej doby to naozaj bolo prijateľné chovanie a Lótov čin, pri ktorom ponúkal svoje dcéry, ktoré by potom boli poškvrnené a nehodné svadby, bol naozaj riskantný. Avšak práve tento príbeh tak dokonale popisuje subjektívne a premenlivé hodnotenie morálky. Tá zaručene nie je absolútna a nepochádza od Boha. Tento čin dnes nedokážeme ani s prižmúrenými očami hodnotiť ako akceptovateľný.

Morálka sa neriadi nasledovaním (s čiastočným ignorovaním) starých kníh. Morálka sa robí svedomitým a racionálnym hodnotením dopadu našich činov na ostatných členov spoločnosti v ktorej žijeme. Prestaňme používať Bibliu, Korán či Bhagavad-gítu na určovanie čo je morálne a čo nie. Ak chceme ignorovať isté časti, lebo nám nesedia, tak prečo brať akúkoľvek inú časť za vzor a tvrdiť, že ona je zdrojom morálneho poznania? Ignorujme knihu ako celok a riaďme sa racionálnym prístupom k morálke. Tak, ako to dnes aj v sekulárnych krajinách robíme.