Biblia, Korán a ďalšie sväté knihy

Čo pán farár nepovie a prečo sú všetky sväté knihy rovnako irelevantné.

Čo Vám často povedia kresťania, keď sa ich opýtate, kde majú dôkaz, že Boh existuje?
No predsa, že to stojí v Biblii a hneď Vám k tomu zarecitujú niektorý z "dôkazov", ako napríklad:
Jhn1:1-3 "Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a...