Svätá kniha ako dôkaz Boha?

12.03.2019

Čo Vám často povedia kresťania, keď sa ich opýtate, kde majú dôkaz, že Boh existuje?

No predsa, že to stojí v Biblii a hneď Vám k tomu zarecitujú niektorý z "dôkazov", ako napríklad:

Jhn1:1-3 

"Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje."

Heb11:6 

"Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú."

Heb3:4 

"Veď každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh."

Psa192-4: 

"Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas."

Tomuto argumentačnému klamu sa hovorí aj logický či bludný kruh. Skrátene: Biblia je pravdivá, lebo je Božím slovom a to veľmi dobre vieme, lebo sa to píše v Biblii.

Kde je ešte problém okrem tejto základnej logickej chyby? No predsa v tom, že táto "argumentácia" sa dá rovnako použiť na väčšinu svätých kníh.

Čo napríklad taký Korán? V ňom sa tiež píše, že je inšpirovaný Bohom a že je dokonale pravdivý. Alebo Kniha Mormonova. Tiež je inšpirovaná Bohom a skutočne pravdivá. Aj bahajská Kitáb-i-Aqdas ako jediná pravda o existencii Boha.

Sikhtska svätá kniha Guru Granth Sahib je dokonca prevtelením posledného gurua a kvôli jej dokonalosti a pravdivosti sa k nej náležite správajú. Nie len že sa jej klaňajú, no nikdy sa k nej neobracajú chrbtom, v jej prítomnosti sa vyzúvajú, prikrývajú si hlavu a navyše ju na večer ukladajú do postele a ráno odkrývajú. 

Ktorá kniha je teda DÔKAZOM existencie boha? A ktorého? Prečo by Biblia mala byť práve tým skutočným zvestovaním o Bohu?

Že Biblia je najstaršia a teda pôvodna? Nie. Bhagavad-gíta je staršia a tiež rozpráva o Bohoch a jedinej pravde. Nie je ani pôvodná ako dobre vieme. Príbehy sú ukradnuté z iných náboženstiev a kultúr. 

Dokonca Biblia nie je ani posledným zvestovaním o Bohu. Korán či Kitáb-i-Aqdas sú novšie a teda podľa ich učení aj aktuálnejšie.

Že prorokuje budúcnosť? No asi tak ako astrológia, či iné sväté knihy. 
A celkovo historická či faktografická presnosť údajov v Biblii (aj keď si odmyslíme všetky verše s detinskými zázrakmi) je extrémne mizerná a vo veľa prípadoch preukázateľne klamlivá.

Takže verše z Biblie sú asi tak hodnotné, ako verše z hrdinských eposov Ilias a Odyssea, ktoré vznikli skôr než Starý zákon. Aj príbeh o obliehaní Tróje je zaujímavejší. Biblia je historická kniha, ktorá nanajvýš vypovedá príbeh o starovekej spoločnosti, jej kultúre a pohľade na svet v tej dobe.

Dôkaz Bibliou nemôže byť akceptovaný z rôznych dôvodov. Ono celkovo spojenie termínov "dôkaz" a "Biblia" akosi nejde dohromady.