Outgrowing God

Richard Dawkins

Toto je stánka voľného neoficiálneho prekladu novej knihy od Richarda Dawkinsa "Outgrowing God". Na preklade pracuje viacero dobrovoľníkov, ktorí chcú sprístupniť obsah tejto skvelej knihy tým, ktorí si nedokážu knihu prečítať v cudzom jazyku.

Postupne budú pridávané jednotlivé kapitoly. Za kvalitu prekladu stránka sekularne-nebo.sk nezodpovedá. Preklad knihy nebude odborne revidovaný či upravovaný.

Kapitoly knihy ako sú uvedené v knihe (odkazy budú aktívne, keď bude kapitola kompletne preložená):

Časť prvá: Zbohom Boh (Goodbye God)

1. Tak veľa bohov! (So many gods!)   preklad: sekularne-nebo
2. Ale je to pravda? (But is it true?)   preklad: sekularne-nebo
3. Mýty a ako vznikajú (Myths and how they start)   preklad: Mia
4. Dobrá Kniha? (The Good Book?)   preklad: Lubomir
5. Potrebujeme Boha, aby sme boli dobrí? (Do we need God in order to be good?)   preklad: Anton
6. Ako rozhodujeme, čo je dobré? (How do we decide what is good?)    preklad: Anton

Časť druhá: Evolúcia a tak ďalej (Evolution and beyond)

7. Isto k tomu potrebujeme dizajnéra? (Surely there must be a designer?)   preklad: Teo 
8. Kroky smerom k pravdepodobnosti (Steps towards probability)   preklad: Mia
9. Kryštály a puzzle (Crystals and jigsaw puzzles)   preklad: Stanislava
10. Zdola nahor alebo zhora nadol? (Bottom up or top down?)   preklad: Stanislava
11. Vyvinuli sme sa, aby sme boli veriaci? Vyvinuli sme sa, aby sme boli dobrí? (Did we evolve to be religious? Did we evolve to be nice?)   preklad: Janci
12. Mať guráž vo vede (Taking courage from science)   preklad: Stanislava