Ježiš - modelový rad 2018 pre Európu.

21.02.2019

Keď je potrebné presadiť príbeh o Ježišovi v krajinách, kde ľudia prejavujú málo empatie voči tmavému chlapíkovi z blízkeho východu rozprávajúcim po aramejsky, tak treba z neho urobiť sympaťáka s rišavými, blonďavými alebo dredovými vlasmi. Žiaden problém. A taký sa Vám bude aj zjavovať pri zážitkoch blízko smrti. 

Kresťanstvo sa pokúsilo približne v siedmom storočí prebojovať aj do Číny. Vtedy vznikali aj chrámy v podobe pagód či počínštenie Ježišovho vyobrazenia, no tam to akosi nepomohlo. 

Keď však nepostačí táto transformácia zovňajška, dá sa prispôsobiť predsa aj príbeh a dej sa presťahuje niekam bližšie, aby chytil za srdcia aj lokálpatriotov. Existuje veľké množstvo viac či menej úspešných sequelov Ježišovho príbehu. Nám menej známy je príbeh, v ktorom Ježiš skončil v Japonsku, kde má samozrejme pre tamojších kresťanov aj svoj hrob - aspoň nemusia cestovať až do Jeruzaléma. Prečo skončil práve v Japonsku? No vrátil sa tam, lebo v Japonsku pôvodne študoval teológiu počas rokov, ktoré chýbajú v Novej Zmluve - takzvané stratené roky (chýbajúcich 18 rokov). 

Ak sa Vám tento príbeh o stratených rokoch nepáči, možno Vám príde srdcu bližší príbeh, v ktorom Ježiš strávil tento čas v Británii štúdiom spolu s Druidmi (keltskými duchovnými). Alebo skôr uveríte, že bol pred ukrižovaním v Indii, Tibete či Perzii, na čo sa odvoláva zopár iných autorov.

Čo však bolo na japonskom príbehu to najlepšie je, že údajne na kríži nezomrel podľa lokálnej tradície Ježiš, ale jeho brat Isukiri. Aj moslimovia dokonca veria, že Ježiš nebol ukrižovaný. Niektorí tvrdia, že bol zobraný priamo na nebesia pred ukrižovaním a že Boh premenil Judáša Iškariotského, aby sa podobal na Ježiša a toho potom ukrižovali. 

Ďalšie hypotézy vravia o ceste do Ríma, Kašmíru, Mjanmarska či Indie. Mne sa však obzvlášť páči romantický príbeh od Dr B. Thieringovej, podľa ktorej bol Ježiš ukrižovaný spolu s Judášom, no Ježiš to prežil, zobral si Máriu Magdalénu za ženu, cestovali po stredozemnom mori a nakoniec zomrel v Ríme.

Viac známy je asi mormonsky príbeh, kedy Ježiš po zmŕtvychvstaní ešte zaletel do USA, kde hlásal svoje evanjelium. Samozrejme nemohol ostať ako nejaký blízkovýchodný týpek (ako na obrázku vľavo dole, ktorý vytvorili vedci na základe poznatkov z forenznej antropológie), veď takých Američania (nie len Trump) veľmi nemusia. Prešiel transformáciou ala Michael Jackson a hneď z neho bol pohľadný modrooký vyšportovaný beloch (na obrázku vpravo dole), ktorého dodnes žerú všetky mormonky.

A ako som už párkrát uviedol, vhodný predajný artikel môže byť aj Ježišove vtelenie či druhé narodenie. Vtedy sa z neho dokonca môže stať aj žena ako napríklad neuhasinajúca hviezda - Kačenka z Liberca.

Hoci aj keď necháme stranou všetky apokryfné, mimokresťanské, newage či pošahané príbehy, je rôznorodých vyobrazení Ježiša v rámci globálneho kresťanstva tak či tak dostatok na to, aby sme sa mohli nad tým pousmiať, prípadne pokrútiť hlavou. Málokto chce vidieť "skutočného" Ježiša. Väčšina kresťanov by takého týpka netolerovala ako svojho spasiteľa.