Autor
Kto som a prečo som "stvoril" sekulárne nebo?

Ahojte návštevníci sekulárneho-neba.

Opäť ma nadchla nejaká téma (ako sa to u mňa pomerne často stáva) a zahryzol som sa do nej tak intenzívne a s nadšením, že som si začal spisovať všetky tematické poznámky vo forme blogov. Sú to často tak zaujímavé poznatky o reálnom svete, náboženstvách, viere i kritickom myslení, že som sa rozhodol všetko to úžasné poznanie zdieľať s ďalšími, ktorým by sa to mohlo rovnako zdať inšpiratívne a vytvoril som projekt sekulárneho neba - miesta, ktoré obohacuje "duše" a mysle ateistov, skeptikov, racionalistov a ďalších zvedavých ľudí bez viery.

Vyrastal som v katolíckej rodine a ako väčšina ľudí naokolo som bol do tohto náboženstva vychovaný. Ako dieťa som všetky Biblické príbehy obľuboval asi tak, ako dnes žerú deti príbehy Harryho Pottera. Až keď som si začal zrovnávať poznatky o realite, ktoré som získaval z kníh či zo školy, začal som mať pochybnosti. Nechával som to však v úrovni ľahkej ignorancie. Všetci naokolo predsa boli veriaci. Reálne pochybovať som začal až keď som sa dozvedel o ďalších svetových náboženstvách. Množstvo inovercov a ich ohromné presvedčenie, že pravda stojí zaručene na ich strane a tá bola iná, než pravda, ktorú mi predkladali od mala, ma prinútilo túto tému viac preskúmať. Ako je možné, že také množstvo ľudí verí v tak diametrálne rozdielne verzie pravdy? Pravda predsa nemôže byť subjektívna. Subjektívne môžu byť iba názory na pravdu. Intenzívne som sa do skúmania pustil až relatívne nedávno. 

K plnohodnotným odpovediam prispeli hlavne až stránky wikipedie, blogy a vlogy (na začiatku napr. The Atheist Experience, The Atheist Voice, The Thinking Atheist či Crash Course Philosophy), kde som konečne dostal dostatok racionálnych odpovedí. Pustil som sa do čítania mnohých kníh a moja knižnica sa výrazne rozrástla. Hlavne knihy od Sama Harrisa, Richarda Dawkinsa, Christophera Hitchensa, Carla Sagana a mnoho iných, mi môj obzor rozšírili ešte výraznejšie.

Veda je najspoľahlivejším spôsobom skúmania sveta a jeho podstaty. Na lepší nikto neprišiel. Avšak aj toto poznávanie (zatiaľ) neodpovedá na všetky otázky. Začal som teda hľadať odpovede aj vo filozofii a hlavne v psychológii a neurovedách. Pochopenie spôsobu fungovania nášho mozgu, pochopenie prečo veríme a akých chýb sa pri myslení dopúšťame, utvára celkový obraz toho, prečo viera a náboženstvá pretrvávajú a sú tak populárne.

Keďže som si časom naštudoval množstvo zaujímavých informácií a pri diskusiách na fórach a webstránkach som zisťoval, že diskutéri na rovnakej strane ako ja množstvo argumentov nepoznajú, rozhodol som sa urobiť stránku, ktorá by v prvom rade pomohla mne zosumarizovať si všetky údaje i argumenty a navyše poskytla iným skeptikom, ateistom a voľnomyšlienkárom zrozumiteľné poznatky a jednoduchý prístup k nim

Moje pátranie síce nie je odborné či profesionálne (neštudoval som ani religionistiku a ani teológiu), no zvedavosť a pýtanie sa na podstatu všetkého ma nasleduje celý život. Od detstva som inklinoval k technológiám, mechanike a kozmológii. Vyštudoval som prístrojové inžinierstvo a mám doktorát z mechatroniky. Odborne sa špecializujem na aplikačný výskum v oblasti priemyselnej počítačovej tomografie a dimenzionálnej metrológie. Niekoľko rokov som pracoval ako vysokoškolský odborný asistent a momentálne pracujem pre renomovanú nemeckú firmu v jej sídle. Aj keď som sa vysokoškolskej pedagogiky vzdal, stále beriem vzdelávanie či vyučovanie ako moje nikdy nekončiace povolanie.

Snažím sa pochopiť, prečo sa ľudia pri hľadaní odpovedí na otázky o fungovaní sveta nedokážu vyrovnať s tým, že nie na všetko dnes existuje odpoveď a radšej si do medzier v poznaní dosadia uspokojivé a hrejivé odpovede založené na čisto nepodložených tvrdeniach. 

Veľmi rád skúmam učenia rôznych náboženských a filozofických smerov i vieroúk, ktoré sa vysvetlením týchto otázok zapodievajú. Nie len vo virtuálnom svete - na fórach a v diskusných skupinách - ale aj pri cestovaní po svete hľadám ľudí s rôznymi názormi na podstatu sveta a rád s nimi diskutujem o ich presvedčeniach a viere.

Pri dnešnej obrovskej jednosmernej propagácii náboženstiev bez kritického pohľadu aj na ich nie práve pozitívne stránky, chcem ponúknuť opozíciu, ktorá argumentuje poukazovaním na faktické nedostatky, omyly, nezmysly či nespravodlivosť v učení týchto náboženstiev. Tak ako v politike, ani v náboženstvách nesmie chýbať kritický pohľad na kroky, ktoré nie sú prospešné pre spoločnosť, či sú v rozpore s realitou.

Chcem poukázať na to, že ateisti, agnostici, sekularisti, humanisti, brajti, náboženskí skeptici, racionalisti a mnohí iní, ktorí svoj život postavili mimo Boha či božstvo, dokážu žiť morálne a intelektuálne plnohodnotnejší a často aj lepší život, než ľudia slepo nasledujúci doktríny svojich náboženstiev.

Náboženstvá ma fascinujú z hľadiska ich pôsobenia na človeka a ich enormnej sily podmaniť si aj rozumných ľudí vďaka nástrojom ako detská indoktrinácia, pozitívna propagácia, rituály a tradície, zastrašovanie a odmeňovanie, sľubovanie neuskutočniteľného a prekrúcanie skutočnosti. Sú to silné nástroje, ktoré sa vekmi vyvíjajú a aj v dobe skvelej informovanosti a vedeckého pokroku stále dokážu silne pôsobiť a pomaly sa transformujú. 

V otázke viery v Boha či božstvo som ateista. Čo sa týka poznania som agnostik a pripúšťam, že určite existuje niečo, čo je nad naše schopnosti chápania. Mohlo by to "niečo" mať na svedomí aj cielené stvorenie tohto vesmíru. Avšak kým to nebudeme vedieť naozaj zodpovedať, je NEVIEM tá najlepšia odpoveď. Skeptický pohľad na nové tvrdenia je asi tým najlepším, čo som sa za poslednú dobu naučil. Mať skeptické uvažovanie neznamená byť pesimista či mať uzavretú myseľ. Je to len ochrana pred prijímaním nepodložených tvrdení bez ich dostatočnej analýzy. Skeptické myslenie nás dokáže ochrániť pred podvodníkmi a (hoci aj úprimnými) bláznami, ktorí nám chcú predať svoju "zaručenú" pravdu.

V rámci postoja k životu sa najradšej radím k sekulárnym humanistom.

Sekulárny preto, lebo verím, že náboženstvá netreba potláčať, no treba ich striktne odčleňovať od neveriacej spoločnosti a brániť im v pokuse riadiť celú spoločnosť. A ani ateizmus sa NESMIE šíriť zakazovaním a potláčaním náboženstiev, (ako to napríklad robili komunisti), ale vysvetľovaním, debatovaním a ukazovaním správneho prístupu ku skepticizmu, racionalite a vedeckým poznatkom. Ateisti ako aj veriaci potrebujú rovnaký priestor na diskusiu a argumentáciu.

Áno, som aj za to, aby sa na školách učilo náboženstvo (religionistika) - ale všetky náboženstvá a rovnakou mierou - od mytológie po súčasné vierovyznania. A nie ako propaganda (ako je tomu dnes), ale ako fakty - celú neskreslenú históriu, nezrovnalosti vo viere, chyby v argumentáciách atď. Najlepšie pedagógom, ktorý študoval náboženskú filozofiu a nie teológom. Filozof, na rozdiel od teológa, nevychádza zo žiadnej myšlienkovej axiómy (ako napríklad, že "Boh existuje").

Osobne nemám proti existencii náboženstiev vo všeobecnosti výhrady. Dokonca medzi moje obľúbené religiózne smery patria bahajská viera, džinizmus a budhizmus. Pri týchto náboženstvách mám len malé námietky (čo sa týka dokazovania pravdivosti pri nezrovnalostiach s realitou), no z hľadiska morálky a vplyvu na spoločnosť patria k výrazne tolerantnejším, pokrokovejším a rozumnejším, než napríklad islam či kresťanstvo. Ak si ľudia vyberú náboženstvá, ktoré praktizujú v súkromí a nesnažia sa násilne vnucovať svoju vieru ostatným (napríklad aj zasahovaním do vedenia štátu), tak takéto náboženstvá nepokladám za zhubné a plne ich tolerujem.

Vnútorne som presvedčený, že humanizmus je pre spoločnosť najprospešnejším životným štýlom, ktorý dáva do popredia človeka a jeho schopnosti. Nespolieha sa na pomoc či odmeny od tvorcu sveta či inú nadprirodzenú silu. Sila niečo zmeniť je v človeku a ten má pravdepodobne iba jeden život. Preto by ho nemal premárniť prípravou na ten domnelý posmrtný, ale vložiť svoju snahu do zlepšenia vlastného života a tvoriť lepší svet pre ďalšie generácie. Cieľom humanizmu je vytvárať takú spoločnosť na etických základoch, v ktorej by sme chceli žiť všetci.


Dúfam, že svojim pohľadom na vec ponúknem Slovákom a aj Čechom zdroj informácií, ktorý začína byť v prosperujúcich krajinách stále výraznejším trendom. Ateizmus, sekularizmus a vedecké poznanie sveta sú cesty skutočného poznania bez poverčivosti, spiatočníckosti, dogmatickosti a morálnej nevyzrelosti.

Religio-fotogaléria:

Ako nadšený cestovateľ sa v poslednej dobe snažím v navštívených destináciách hľadať zaujímavé miesta spojené s náboženstvom, spiritualitou či mytológiou. Obdivujem architektúru, vynaliezavosť ľudí vo vytváraní rituálov a tradícií a snažím sa naučiť stále niečo nové o danom náboženstve, sekte, či nábožensko-filozofickom smere.

Do galérie som vybral len niektoré zaujímavejšie fotografie buď z netradičných miest alebo menej známych náboženstiev či denominácií.