Zoroastrizmus

15.03.2019

Keď už spomínam F. Mercuryho, asi svetovo najznámejšieho zoroastristu, tak napíšem aj niečo o tomto málo známom náboženstve, ku ktorému sa dnes hlási už iba niekoľko stotisíc veriacich.

Zoroastrizmus (v Indii nazývaný aj pársizmus) je asi najstarším monoteistickým (a výrazne dualistickým) náboženstvom, ktoré pravdepodobne výrazne ovplyvnilo pri vzniku Judaizmus (a teda aj kresťanstvo a islam) a má tiež veľa spoločného s hinduistickými védskymi spismi (navyše kravy sú v Zoroastrizme tiež posvätné). 

Najvyšší boh je len jeden - Ahura Mazda, ktorý stvoril dve bytosti Spenta Mainju a Angra Mainju - dve rovnako mocné, večné a protichodné sily. Tie sústavne bojujú a vytvárajú potrebnú rovnováhu dobra a zla vo svete (podobné konceptu Jing Jang východných náboženstiev). Z tohto konceptu sa do judaizmu pravdepodobne prebojovala myšlienka dobrého ducha svätého a zlého Satana (ak si odmyslíme neskoršiu katolícku dogmu o trojjedinečnosti).

Zakladateľom tohto náboženstva bol Zoroaster (Zarathuštra), ktorému bola údajne celá Avesta (svätá kniha) zjavená. Dnes sa mu už však pripisuje autorstvo iba istej časti tohto diela a niektorí dokonca pochybujú, či Zoroaster vôbec žil.

Zoroaster veril, že v boji medzi dobrom a zlom nakoniec zvíťazí dobro. Podľa pársistov stvoril Ahura Mazda svet na to, aby mu pomohol poraziť Angra Mainju. Úlohou človeka je teda ustavične bojovať so zlom. Hľadajú teda celý život dobro a podľa toho sa aj správajú. Veria, že za ich dobré skutky budú po smrti odmenení a za zlé potrestaní. V učení zoroastrizmu je možné nájsť aj popis posledného súdu podobne ako v kresťanstve, kedy dôjde k vzkrieseniu mŕtvych. Dokonca v tomto učení nájdeme aj časť, ktorá popisuje príchod spasiteľa, ktorý sa narodí z panny oplodnenej semenom Zoroastra.

Pársania boli v období nástupu islamu prenasledovaní a ich náboženstvo bolo vytlačené na okraj. Mnoho z nich pod nátlakom konvertovalo. Niekoľkí z nich sa radšej presunuli do tolerantnejšej Indie, kde mohli v tomto náboženstve pokračovať.

Ústrednou myšlienkou tohto náboženstva je teda konať dobro a tým prispieť k očiste a správnemu usporiadaniu vesmíru (na rozdiel od kresťanstva napríklad, kde je dôležitejšie veriť a uctievať Ježiša Krista).

Pre náboženských skeptikov (ako ja) je dôležité poznať toto náboženstvo, aby sme pochopili vzájomné väzby, ovplyvňovanie a evolúciu náboženstiev. Existencia a učenie náboženstiev sa dá jednoducho pochopiť pozorovaním ich vývoja, ktoré jednoznačne ukazuje, že nie sú inšpirované božstvami, ale jednoducho POSTUPNE prispôsobované ľuďmi od doby, kedy sa jaskynní ľudia po prvýkrát pokúšali vysvetliť svet.