Viera a rozum sú nepriatelia.

21.02.2019

Proste to tak je. Viera a rozum sú nepriatelia stojaci na opačnej strane ringu. A Luther nebol jediný, kto to dobre vedel.

Bibliu nedokážete čítať s rozumom a ostať veriaci. Musíte vieru násilne pretlačiť pred racionalitu.

A aj napriek upotenej, uplakanej a úmornej snahe väčšiny kresťanov spájať racionalitu s ich vierou v Boha, sú tieto vecičky proste nespojiteľné.

Benjamin Franklin:
"Spôsob, ako uvidieť vieru, je zatvoriť oko rozumu."

Dan Barker:
"Najušľachtilejšie biblické princípy sú podriadenosť, poslušnosť a viera, namiesto rozumnosti, inteligencie a hodnôt ľudskosti."

Galileo Galilei:
"Necítim sa viazaný veriť v Boha, ktorý nás obdaril zmyslami, rozumom a intelektom a potom nám zamedzoval ich používaniu."

Arthur Schopenhauer:
"Viera a poznanie sú ako dve misky váh, čím je vyššie jedna, tým nižšie je druhá"

Mark Twain:
"Bohovia nesľubujú odmenu za intelekt. Zatiaľ nebol ani jediný taký, ktorý by o to javil čo i len záujem."