Toto nie je Korán. To je fakt v Biblii.

19.01.2020

Nie, toto nie je verš z Koránu (ako by mnohí kresťania predpokladali). A ani verš z nejakej svätej knihy pochybnej sekty. Toto je verš zo Svätej Biblie, ktorej učenie následujú takmer dve miliardy ľudí a nachádza sa v každom kníhkupectve - pre istotu vo viacerých verziách, aby sa farebne, veľkosťou a kvalitou spracovania hodila do obývacej izby v každej domácnosti.

Sú to slová Boha vo forme, v akej ho prezentujú kresťania, teda Hospodin = Ježiš = Duch svätý a všetky tri osoby sú Bohom. Príkazy trojjediného tvorcu vesmíru, ktorý neskôr zostúpil z nebies, aby sa populisticky tváril ako dobrosrdečný hrdina, no len pred pár generáciami dával príkazy na kameňovanie vlastných detí a manželiek za pochybovanie vo viere v neho a následovanie iných náboženstiev.

U mňa to bol úplne prvý verš, ktorý ma zoznámil s krutosťou a nezmyselnosťou Biblie a donútil ma ponoriť sa do jej "tajov". Odvtedy som nachádzal desiatky až stovky podobných nehorázností a dodnes neprestávam vychádzať z údivu nad tým, čo takáto kniha robí na policiach kníhkupectiev a hlavne v ilustrovanej forme v oddelení detskej literatúry, kde sú okrášlené a zjednodušené starozákonné príbehy o Adamovi a Eve v raji, Babylonskej veži, Lótovej žene premenenej na soľný stĺp, Jonášovi bývajúcom v bruchu veľryby či o úžasnej arche zachraňujúcej živočíšne druhy pred vymretím. Rozprávkové príbehy, nad ktorými sa však deti ďalej zamýšľať už nemusia a ktorých skutočnú morálnu podstatu radšej nemajú spoznať.

To je ako keby sa vydavateľstvá snažili predať ilustrovaný MEIN KAMPF s pekným obrázkom na každej strane pre predškolákov a vybrali milé pasáže z knihy o úžasnej, snaživej a vzdelanej nemeckej mládeži (ktorú Hilter tak pekne chválil) k precvičovaniu samostatného čítania pre prváčikov.

Prečo teda dnes nevidieť kresťanov nasledovať doslovné znenie týchto veršov? Prečo kruto netrestajú (nemusia ani priamo zabíjať) členov svojej rodiny za inoverstvo keď im to ich Pán prikázal?

Môžem sa len domnievať, no podľa mňa tu hrajú rolu hlavne tieto faktory:

- Valná väčšina kresťanov si nikdy neprečítala celú Bibliu, takže ani netušia, aká v skutočnosti je. Ak sa niektorí k nejakému čítaniu aj dostali, tak to bola výrazne útlejšia časť Biblie nazvaná Nový zákon a verše Starého zákona ako celok ignorujú.

- Ak si Starý zákon aj prečítali, snažia sa oklamať sami seba tým, že Starý zákon predsa nie je o učení Ježiša, ktorého sa oni snažia nasledovať a ignorujú / nechápu, že starozákonný Hospodin a Ježiš sú podľa ich vlastných dogiem tým istým Bohom. Neuvedomujú si ani (skôr si nechcú uvedomiť), že ak je Boh etalónom dobra, tak v akejkoľvek dobe a pre akúkoľvek skupinu ľudí musia byť takéto tresty neprimerané a keď sú dnes, museli byť aj vtedy. To, čo u bežných ľudí nazývame vražda sa v prípade Boha nazýva iba zabitie - aj keď pritom ide o premyslenú (Boh nerobí nič náhodne) genocídnu, rasovo či menšinovo motivovanú úkladnú VRAŽDU.

- Ak sa aj nájdu deviatni, ktorí berú tieto state za doslovné príkazy ich Boha, nie sú schopní ich nasledovať, lebo žijú v sekulárnej spoločnosti, ktorá našťastie (napr. aj vďaka nástupu osvietenstva počas Francúzskej revolúcie, lepšej vzdelanosti a postupnej sekularizácii) nezakladá svoju morálku a právne zákony na výklade Biblie, ale na demokraticky volenej, výskumami podloženej a premyslenej morálke. Na neblahé následky riadenia štátu náboženskými doktrínami nemusíme chodiť do minulosti a pozerať sa na katolícku Európu v stredoveku, no stačí sa pozrieť na blízko-východné krajiny riadené zákonmi Šarí'a.

Čo dodať na záver? Asi už len uvediem zvyšok verša tejto dokonalej biblickej knihy:

"Keby si sa dopočul, že sa v niektorom meste, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, aby si v ňom býval, povráva, že spomedzi vás vyšli naničhodníci a zvádzajú obyvateľov mesta rečami: Poďme slúžiť iným bohom - bohom, ktorých nepoznáte, dôkladne vyšetri, preskúmaj a popýtaj sa. Ak by sa dokázalo, že táto ohavnosť bola medzi vami spáchaná, musíš mečom pobiť obyvateľov toho mesta a ostrím meča vykonať kliatbu na ňom i na všetkom, čo je v ňom, aj na dobytku. Všetku korisť z neho zhromaždi na námestí a mesto aj korisť z neho spáľ ako celostnú obetu pre Hospodina, tvojho Boha."

Úbohý nevinný dobytok.