Toto nám chcel Boh naozaj odkázať?

27.02.2019

Najabsurdnejšie na tom je predsa len to, že PRÁVE TOTO je tá dôležitá správa, ktorú nám po svedomitom zvážení chcel všemohúci a vševediaci Boh zanechať v jeho jedinom knižnom diele, ktoré odkázal svetu a svojim deťom.

Nepovedal nám nič o mikrobiológii a prevencii pred chorobami, nepovedal nám nič o vyššej matematike, ktorá by posunula naše poznanie dopredu, neodkázal nám nič o možnostiach pokročilej komunikácie, či využití rôznych zdrojov energií na zjednodušenie práce a života. 

Dôležitejšie určite bolo nám odkázať, ako správne trestať svojich otrokov, za koľko predať svoju dcéru či akým spôsobom zabitia odplatiť tých, čo pracujú počas sabatu.

Veľmi múdry to Hospodin, náš pán. Velebme ho a ceňme si, že ho máme - bez neho by sme na vhodné tresty za inoverstvo či cudzoložstvo určite neprišli. Veľmi nám to v priebehu histórie pomohlo pri budovaní tej správnej spoločnosti.