Toto nám chcel Boh naozaj odkázať?

30.08.2021

Dlhšie sme tu nemali Biblickú múdrosť, tak si prečítajme jeden z mnohých zaujímavých veršov knihy Deuteronomium.

Najabsurdnejšie na tom je to, že PRÁVE TOTO je tá dôležitá správa, ktorú nám po svedomitom zvážení chcel všemohúci a vševediaci Boh zanechať v jeho jedinom knižnom diele, ktoré odkázal svetu a svojim deťom.

Nepovedal nám nič o mikrobiológii a prevencii pred chorobami, nepovedal nám nič o vyššej matematike, ktorá by posunula naše poznanie dopredu, neodkázal nám nič o možnostiach pokročilej komunikácie, či využití rôznych zdrojov energií na zjednodušenie práce a života.

Dôležitejšie určite bolo nám odkázať, ako správne trestať svojich otrokov, za koľko predať svoju dcéru či akým spôsobom zabitia odplatiť tých, čo pracujú počas sabatu.

Veľmi múdry to Hospodin, náš pán. Velebme ho a ceňme si, že ho máme - bez neho by sme na vhodné tresty za inoverstvo či cudzoložstvo určite neprišli. Veľmi nám to v priebehu histórie pomohlo pri budovaní tej správnej spoločnosti.

A pre tých, ktorí chcú opäť argumentovať nad tým, že toto barbarské jednanie je predsa len dobovo ohraničené či kultúrne podmienené prikazovanie, ktoré dnes už neplatí, pripomínam opäť tri základné tézy:

1. Boh je dokonalý a jeho morálne pravidlá absolútne a nemôžu sa teda meniť a prispôsobovať. Ak je niečo nemorálne dnes, nemohlo to byť morálne ani kedysi. Boh by to nemohol nariadiť a ako rozumná bytosť by barbarov mal nasmerovať od týchto pravidiel preč a nie ich ešte podporovať

2. Desatoro je taktiež to Starého Zákona a bolo určené Izraelitom, tak prečo ho tiež neignorovať? Na základe čoho sa práve ono hodí do dnešnej sekulárnej morálky (a kresťania ho berú za stále aktuálne) a odtínanie rúk už nie?

3. Podľa kresťanskej dogmy o trojjedinosti (svätej trojici) je Boh otec = Syn = Duch svätý a teda Hospodin je tá istá entita ako Ježiš. Netreba sa teda vyhovárať, že Starý Zákon je pasé, lebo sú to Ježišove činy v dobe, keď nebol prevtelený do avatara.