TOP 15 Biblických veršov

26.09.2019

Čítali ste niekedy Bibliu? Beriete ju doslovne alebo symbolicky? Kniha, ktorá je pre niektorých doslovným Slovom Božím nie je však čítaná tak, ako by si zaslúžila - SKEPTICKY. 

Ak si chcete prečítať aj to, čo Vám pán farár nepovie, pozrite si túto stránku, kde nájdete dych-vyrážajúce úryvky bez komentára. URČITE SA POBAVITE.


Nasledujúci výber 15 najkontroverznejších veršov som vybral pre Vás ako vhodný úvod do štúdia najpredávanejšej (no asi najmenej čítanej) knihy na svete. Pre podrobnejší prehľad ďalších na hlavu padnutých veršov odporúčam pozrieť priamo stránku https://www.sekularne-nebo.sk/biblia/

Top 01

Genesis 19
Skôr ako si políhali, obkľúčili dom muži z mesta, Sodomčania, od chlapca až po starca, všetci do jedného. 5 Zavolali si Lóta a pýtali sa ho: "Kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali!" 6 Lót predstúpil pred nich, ale zatvoril za sebou dvere 7 a povedal: "Prosím vás, bratia moji, neurobte takú hanebnosť! 8 Pozrite, mám dve dcéry, ktoré ešte neobcovali s mužmi. Vyvediem vám ich a robte s nimi, čo sa vám zapáči, ale týmto mužom nič nerobte, veď sa uchýlili do môjho prístrešia! 


Top 02

Exodus 21
Ochrana ľudského života 20 Toho, kto svojho otroka alebo svoju otrokyňu udrie palicou tak, že mu pod rukami zomrie, musí postihnúť pomsta. 21 Ak však otrok zostane jeden alebo dva dni nažive, nebude pomstený, lebo bol jeho majetkom.


Top 03

Levitikus 21 
Svätosť kňažstva 9 Keď sa dcéra niektorého kňaza znesvätí smilstvom, znesvätí svojho otca. Nech je upálená. 
17 Povedz Áronovi: Keby mal niekto v pokoleniach tvojho potomstva nejakú telesnú chybu, ten nesmie prinášať pokrm svojho Boha. 18 Túto službu nesmie konať ten, kto má nejakú telesnú chybu; nikto slepý alebo chromý, alebo so znetvorenou tvárou či s niektorým zle vyvinutým údom, 19 alebo človek so zlomenou nohou, alebo zlomenou rukou, 20 alebo človek hrbatý, zakrpatený, s beľmom na oku, človek postihnutý svrabom či lišajom, alebo s rozdrveným semenníkom. ... 23 Pre svoju telesnú chybu však nesmie pristúpiť k opone ani k oltáru, lebo by znesvätil moju svätyňu, pretože ja som Hospodin, ich Posvätiteľ.


Top 04

Levitikus 26 
Kliatby 27 Ak ma ani potom neposlúchnete a naďalej mi budete odporovať, 28 aj ja vám budem odporovať svojím hnevom a sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 29 Budete jesť mäso svojich synov i svojich dcér.


Top 05

Numeri 15 
Trest za porušenie soboty 32 Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v deň sobotného odpočinku zbieral drevo. 33 Tí, čo ho pri zbieraní dreva prichytili, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a pred celú pospolitosť. 34 Dali ho strážiť, lebo sa nevedelo, čo sa s ním má stať. 35 Hospodin povedal Mojžišovi: Ten muž musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje za táborom. 36 Celá pospolitosť ho vyviedla za tábor, kde ho ukameňovali a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.


Top 06

Numeri 31
Vojna s Midjánčanmi15 Mojžiš im vyčítal: Prečo ste nechali nažive všetky ženy? 16 Veď práve ony na Bileámovu radu zvádzali Izraelitov, aby pre Peóra opúšťali Hospodina. Preto Hospodinovu pospolitosť stihla pohroma. 17 Teraz teda usmrťte spomedzi detí všetkých chlapcov a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža a obcovala s ním. 18 No dievčatá, ktoré nepoznali muža, ani s ním neobcovali, si nechajte pre seba.


Top 07

Deuteronómium 21
Neposlušný syn 18 Ak má niekto vzdorovitého a zanovitého syna, ktorý neposlúcha svojho otca ani svoju matku a nedbá na ich napomínanie, 19 jeho otec a matka nech ho chytia, privedú k starším mesta k miestnej bráne 20 a povedia im: Tento náš syn je vzdorovitý a zanovitý, neposlúcha nás, je zhýralec a pijan. 21 Potom nech ho všetci muži mesta ukameňujú. Jeho smrťou odstrániš zlo zo svojho stredu. Nech to počuje celý Izrael a bojí sa.


Top 08

Deuteronómium 25 
Dodatky4 Pri mlátení nedávaj volovi náhubok. 
11 Ak sa medzi sebou pobijú dvaja muži, a ak žena jedného z nich chce vyslobodiť svojho muža z ruky toho, ktorý ho bije, vystrie ruku a chytí ho za prirodzenie, 12 bez milosti jej odsekni ruku.


Top 09

Kniha sudcov 19 
Zločin mužov z Gibey24 Tu je moja dcéra, panna, tú vám vyvediem. Môžete ju zneuctiť, robiť s ňou, čo sa vám páči, ale na tomto mužovi sa nesmiete dopustiť takej nehanebnosti." 25 Ale tí muži ho nechceli ani počúvať. Vtedy ten človek vzal svoju vedľajšiu ženu a vyviedol im ju von. Oni ju poznali a ukájali na nej svoje chúťky celú noc až do rána. Prepustili ju až pri východe rannej zory. 26 Nadránom sa tá žena dovliekla naspäť, zrútila sa pred vchodom do domu toho človeka, u ktorého bol jej muž, a zostala tam ležať až do bieleho rána. 27 Ráno jej muž vstal, otvoril dvere domu a vykročil, aby sa vydal na cestu, a tu vidí, že jeho žena, jeho vedľajšia žena, leží pri vchode domu s rukami na prahu. 28 Oslovil ju: "Vstaň, a pôjdeme!" Ale nedostal odpoveď. Vtedy ju naložil na osla a vydal sa na cestu domov. 29 Keď došiel domov, vzal nôž, chytil mŕtvolu svojej vedľajšej ženy, rozsekal ju úd za údom na dvanásť kusov a rozoslal ich do všetkých krajov Izraela.


Top 10

Druhá kniha kráľov 6 
Hlad v Samárii 8 Kráľ sa jej spýtal: Čo chceš? Odvetila: Táto žena ma naviedla: Daj svojho syna, nech ho dnes zjeme. Môjho syna zjeme zajtra. 29 Tak sme môjho syna uvarili a zjedli. Keď som jej na druhý deň povedala: Daj svojho syna, nech ho zjeme, ona si syna skryla.


Top 11

Príslovia 19

18 Trestaj svojho syna, kým máš nádej, nedaj sa tak strhnúť, že by si ho usmrtil!


Top 12

Ezachiel 5 
Odôvodnenie súdu 9 Pre všetky tvoje ohavnosti naložím s tebou, ako som nenaložil a ako už viac nenaložím. 10 Preto otcovia budú jesť synov medzi sebou a synovia budú jesť svojich otcov; vykonám na tebe rozsudky, a čo zostane z teba, roztrúsim do všetkých vetrov!


Top 13

Ezachiel 23 
Dve sestry: Samária a Jeruzalem 19 Ona však vystupňovala svoje smilstvo, keď sa rozpomenula na dni svojej mladosti, keď smilnila v Egypte, 20 a zahorela túžbou po milencoch, ktorých úd je ako úd oslov a ktorých výron je ako výron žrebcov. 21 Potom si zatúžila po hanebnosti svojej mladosti, keď ťa Egypťania chytali za bradavky kvôli tvojim mladistvým prsiam.


Top 14

Prvý list Timotejovi 2 
Pokyny pre motlitbu 9 Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom s cudnosťou a zdržanlivosťou, bez výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat; ... 11 Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. 12 Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. 13 Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu.


Top 15

Zjanevnie Jána 9

3 Z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. 4 Dostali rozkaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej zeleni, ani nijakému stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. 5 Dostali však príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich päť mesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka uštipnutého škorpiónom. 6 V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie. 7 Kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. Na hlavách mali akoby zlaté vence a ich tváre boli ako tváre ľudí.