"To Boh" bola až pridlho štandardná odpoveď na nepoznané.

21.02.2019

Žijeme v dobe, kedy sa už nemusíme báť premýšľať. Ignorovanie kedysi štandardnej odpovede "To Boh" nás priviedlo k množstvu skvelých poznatkov o svete. Už niekoľko storočí nie je "To Boh" odpoveďou na prírodné úkazy, pohyby planét, choroby či vznik zložitých organizmov. To všetko sme zodpovedali aj vďaka našej zvedavosti. 

Nezodpovedané otázky sa zredukovali na značne menšiu časť, a to len v rámci pár posledných storočí, kedy sa vedci a bádatelia už nemusia báť, že sa za svoje heretické názory na svet (protiviace sa dogmatickému učeniu svätých kníh), budú prenasledovaní či upálení.

Dokázali sme pokročiť o značný kusisko v poznaní, avšak zástancovia modernej mytológie sa stále oháňajú tvrdeniami, ktoré sa navonok tvária ako rozumné argumenty pre podporu existencie Boha či božstva. Ontologický argument, argument jemného vyladenia, kozmologický argument či dôkaz z nepravdepodobnosti sú len pseudo-argumenty a ani jeden z nich nie je racionálne presvedčivý či akokoľvek pôsobivý. Sú to mnohokrát vyvrátené tvrdenia s množstvom logických chýb. Avšak pre tých intelektuálne lenivejších poskytujú dostatočné rozumové uspokojenie. Nie sú však ničím iným, než modernejšou a sofistikovanejšou odpoveďou "To Boh." zaťaženou najbežnejším argumentačným klamom - argumentom z neznalosti.

Najväčší pokrok získalo ľudstvo až nástupom vedeckej revolúcie, kedy sme "To Boh." vymenili za "Neviem. Zistime to!"

V priebehu tisícročí bolo za všetko podstatné poznanie sveta pokladané len to, čo bolo prorokom alebo mesiášom zdelené od Boha a spísané vo svätých knihách. Ostatné bolo buď nepodstatné (ináč by nám to Boh odkázal) alebo dokonca nehodné poznania. Nič viac vraj ľudstvo nepotrebovalo. 

Mňa vždy zaujímalo, prečo Boh v Biblii nespomenul aspoň mikroorganizmy ako vírusy a baktérie (nemusia byť len tie, čo zabíjajú deti po dlhých dňoch ukrutného utrpenia), ktoré sú božími výtvormi a ktoré sme my museli objaviť až v 17. storočí. Prečo nás nechal dlhé storočia v nevedomosti? (Džinisti prišli s predpokladom existencie mikroskopických tvorov síce už dávno pred vynájdením mikroskopu, no neviem, prečo to Jahve - tvorca sveta oznámil nejakých Indom a nie svojim vyvoleným Izraelitom).

Tak veľa utrpenia a úmrtí mohol Boh odstrániť, keby dal svojim vyvoleným vo svätom písme viac informácií o hygiene a šírení nákaz ním stvorenými mikrotvormi (Španielskí dobyvatelia boli Aztékmi a Inkami, ktorých dobývali, označení za neznesiteľných smraďochov a preto ich stále privítavali s vonnými tyčinkami. Moslimovia, ktorí boli v dobe temného stredoveku výrazne vedomostne i kultúrne napred pred Európou, pokladali Európanov za barbarov bez základných hygienických návykov.)

Poznávanie sveta a búranie absolutizmu náboženských dogiem je najlepšia cesta k poznávaniu skutočnej pravdy. Verím, že už nám chýba len krôčik k pochopeniu, ako napríklad vznikol život z neživého či ako zo singularity vznikol celý vesmír. Začať však musíme s "Neviem." a nie s "To Boh."