Takto vyzerá Biblická veda.

11.03.2019

Vedecké štúdie sa často publikujú v renomovaných karentovaných časopisoch a zborníkoch. Ide spravidla o hodnotné vedecké práce s odbornou recenziou.

Najlepšie vedecké práce sa poznajú podľa počtu citácií.

Ja nepoznám knihu, ktorá by bola všeobecne viac citovaná než práve Biblia. "Odborných" recenzentov nájdete takmer na každom rohu a v centre každej dediny. Asi to bude teda vhodný zdroj vedeckého poznania. 

No uvážme sami a naučme sa niečo múdre. Ja som si na dnes vybral obľúbený citát pre výučbu modernej genetiky pre doplnkové štúdium na doktorandskom stupni.