Svet bez náboženstiev?

20.02.2019

Dovtedy, kým budú ľudia hľadať morálne pravidlá pre ich životy v zastaralých a kontroverzných knihách, nemá ľudstvo šancu zbaviť sa nenávisti voči iným skupinám ľudí.

A zďaleka nie je pravdou, že iba Korán či Starý zákon sú plné veršov podnecujúcich k nenávisti. A tým myslím naozaj PLNÉ. 

Čítaním Nového zákona sa síce pustíte výraznejšie smerom k tolerancii, no aj keď Ježiš na jednej strane hlásal pokoru a mier, na druhej strane ku všetkým, čo ho nechceli nasledovať taký milý už nebol.

Napríklad v Evanjeliu podľa Lukáša 19 vraví: "A napokon, mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou."

Inkvizícia, ktorá v stredoveku dlhé storočia upaľovala zaživa heretikov, určite s radosťou používala práve tieto verše Nového zákona, aby ospravedlnila svoje konanie, a to dokonca v mene Ježiša.

Problémom je, že Biblia, rovnako ako aj Korán, sú zdrojom tak kontroverzných tvrdení, že si každý nájde čo chce. A každý sa na tieto verše pochádzajúce zo svätých písiem vyhovára - či už chce konať dobro alebo zlo - "To nie ja, to moja kniha mi tak prikazuje."

Nie vždy sú problémom nenávisti iba náboženstvá samozrejme. Dokonca sú aj náboženstvá, ktoré hlásajú ako svoju doktrínu čistý pacifizmus. Čím extrémistickejší fanatik sa stane z džinistu, tým menej sa musíme strachovať o naše životy.

Kresťanstvo, judaizmus a islam založené na svätých knihách plných nenávistných veršov však dokonale poslúžia každému fundamentálnemu fanatikovi ku konaniu hrozných vecí, a to s ospravedlňujúcimi slovami na jeho perách.

Ak sa zbavíme týchto kníh a začneme morálku a spravodlivosť riešiť na základe rozumného, inteligentného prístupu k zhodnocovaniu vplyvu nášho konania na iných, máme šancu vytvoriť lepší svet s výrazne menším podielom násilia a netolerancie.