Steven Pinker

18.09.2021

Môj obľúbený kanadsko-americky kognitívny psychológ, antropológ, lingvista a filozof dnes oslavuje svoje 67. narodeniny.

🥳🎂🍾

Pinker je profesorom na Harvardovej univerzite, no učil aj na Stanfordovej univerzite i na MIT. Je celosvetovo uznávaným vedcom a patrí k top intelektuálom a mysliteľom dnešnej doby. Ak by som začal vypisovať všetky jeho ocenenia a čestné tituly, asi by som tak skoro ani neskočil. 🏵️ Spomeniem len, že magazín Time ho zaradil do prvej stovky najvplyvnejších vedcov a mysliteľov sveta. 

Je veľkým zástancom a propagátorom humanizmu, osvietenstva a vedeckého pokroku.

Vyrastal v židovskej rodine, no nebol nikdy vedený k židovskej teológii. Podľa jeho vlastných slov: 👉 "K ateizmu som konvertoval v 13 a taký som už ostal, aj keď som bol občas kultúrnym Židom."

📘 Veľký boom na knižnom trhu v roku 2011 urobil všeobecne uznávanou knihou "Lepší anjeli našej prirodzenosti" (jej preklad do češtiny je plánovaný v nakladateľstve Academia už asi dva roky, no vydanie sa stále presúvala), kde analyzuje nespočetné dáta a ukazuje ako ubúda násilia, vrážd, konfliktov ⚔️ i mnoho ďalších negatívnych javov v našej spoločnosti. Náš pocit, že svet speje do ... je podľa neho veľmi skreslený a nezodpovedá realite. A názorne to prezentuje na veľkom množstve zozbieraných dát, ktoré jasne ukazujú pozitívne trendy 📈 v takmer každej oblasti života.

V skratke sa vyjadril: 👉 "Svet sa stáva lepším a zdá sa, že o tom nikto nevie." Preto napísal ďalšiu knihu, ktorá akoby dopĺňala a vysvetľovala faktické závery z Lepších anjelov našej prirodzenosti.

📙 Kniha "Buď svetlo" z 2018, ktorú Bill Gates označil ako svoju novú najobľúbenejšiu knihu všetkých čias, je rozšírením Pinkerovej analýzy a vysvetľuje v nej, prečo sa v televíziách po celom svete objavujú hlavne negatívne správy (a ignorujú sa často tie pozitívne) a prečo ľudí skôr zaujíma napríklad to, že dnes jedlo lietadlo spadlo a nie to, že ich tisíc doletelo bez problémov. ✈️ Takto jednosmerne orientované správy nám potom výrazne skresľujú náš pohľad na realitu. Prečítajte si teda, ako to svetom v skutočnosti je a ako k tomu prispeli vedecký pokrok a humanizmus.

Hlavne posledná kapitola knihy (táto kniha mimochodom vyšla aj v slovenčine) rozpráva dôležitý príbeh humanizmu a osvietenských hodnôt.

Z knihy som už citoval mnohé skvelé pasáže, keď som písal blogy (i podcast) o smerovaní ateizmu, o sekularizme či o rôznych humanistoch. Rád ju používam ako zdroj skvelých myšlienok. Následné pasáže som však ešte neuvádzal a myslím, že dobre vystihujú smerovanie tejto knihy:

👉 "Spiritualita, ktorá za všetkým hľadá hlbší zmysel, napokon nedáva zmysel vôbec. Prvý krok na ceste k múdrosti je uvedomiť si, že vesmíru je jedno, čo s vami a so mnou bude. Druhý krok je povedať si, že aj napriek tomu život nestráca zmysel, pretože nám ľuďom navzájom na sebe záleží." 💕

👉 "Je absurdné riadiť sa v rozhodovaní o morálke odporúčaniami inštitúcie, ktorá svetu priniesla križiakov, inkvizítorov, hony na čarodejnice a európske náboženské vojny." ✝️

👉 "Tvrdiť, že ľudia majú vrodený imperatív identifikovať sa s národnými štátmi, znamená nechápať evolučnú psychológiu. Podobne ako keď tvrdíte, že človek má vrodenú túžbu po náboženstve, mýlime si potreby so slabosťami." 👍

👉 "Je pravda, že mnohé náboženstvá zakazujú vraždenie, útoky, lúpenie či zradu. Toto však zakazuje aj svetská morálka a má na to aj zjavný dôvod: Človek je síce sebecký, ale je aj spoločenský a vyhovuje mu, že aj jeho blížni s takýmto stavom vecí súhlasia."

👉 "Čím prispieva viera v nadprirodzeného zákonodarcu k humanistickému úsiliu o ľudské blaho? Najvýznamnejší prínos je zrejme vynucovanie poslušnosti: Keď človek verí na Boží trest, pekelné muky či zápis na zlej strane Knihy života, rozmyslí si svoje činy. Tento prínos sa zdá dosť dôležitý, pretože svetské orgány nemôžu odhaliť a potrestať každý prečin, no žiadny človek nechce riskovať čo i len nepatrnú pravdepodobnosť, že sa môže stať obeťou on sám."

O osvietenstve píše aj to, že 👉 v tomto období myslitelia "nadobudli presvedčenie, že treba odsúdiť vieru v personifikovaného Boha, ktorý nemá nič lepšie na práci, než riadiť ľuďom životy. Keď sa nad všetkým dôkladne zamysleli, uvedomili si, že všetky správy o zázrakoch sú nanajvýš pochybné, že autormi svätých kníh boli ľudia a že aj prírodné katastrofy sa dejú bez ohľadu na človeka. Ba čo viac, prišli na to, že rôzne kultúry vzývajú takých rôznych bohov, že sa navzájom ani nedajú porovnávať. Spoločné majú hádam len to, že sú vymyslení." 😊

🔝 Je to naozaj dobré, aj keď dlhšie čítanie. Vrelo odporúčam všetkým knihomoľom. 📚 Ak sa vám páčia knihy ako "Moc faktov" od Roslinga či "Sapiens" a "Homo Deus" od Harariho, mohla by sa vám páčiť aj táto Pinkerova kniha, ktorá navyše vyzdvihuje hodnoty humanizmu a vedeckého pokroku.

📗 Medzi jeho ďalšie cenené knihy patrí aj "How the Mind Works" (Ako funguje myseľ), ktorá vysvetľuje ľudskú myseľ 🧠 z hľadiska evolučnej psychológie a venuje sa aj témam ako emócie, feminizmus či zmysel života. Za hlavné komponenty evolučnej psychológie pokladá komputačnú teóriu mysle (mozog pracujúci ako počítač) a neodarwinizmus (spojenie Darwinovej teórie o prírodnom výbere s teóriami genetiky Mendeleva). Kniha sa dostala do finále oceňovania Pulitzerovou cenou.

Rovnako ako nasledujúca kniha.

📕 Bestseller "The Blank Slate" (Nepopísaný list), je rovnako veľmi populárnou i zaujímavou knihou. Pinker v nej argumentuje proti filozoficko-psychologickému názoru známemu aj ako "tabula rasa", ktorý tvrdí, že sa človek rodí ako prázdny papier bez vrodeného mentálneho obsahu a že všetka naša znalosť a zručnosti pochádzajú čisto z vnímania a skúseností, ktoré získavame v priebehu života. Tento názor už zastával aj Aristoteles. Pinker ukazuje na príkladoch a štúdiách modernej psychológie a kognitívnych vied, prečo je táto hypotéza mylná a aké dopady má na niektoré naše paradigmy. 

🎞️ Ako úvod do tejto témy si môžete pozrieť Pinkerovu TED prednášku so slovenskými titulkami pod týmto odkazom:

https://youtu.be/CuQHSKLXu2c

📖 Tento mesiac vychádza Pinkerovi nová kniha nazvaná "Rationality".

Na záver ešte jeden Pinkerov citát z rozhovoru pre Time Magazine, ktorý podčiarkuje jeho naturalistický, humanistický a ateistický pohľad na svet.

👉 "Je prirodzené myslieť si, že živé bytosti musia byť vytvorené rukou stvoriteľa. Ale kedysi bolo tiež prirodzené si myslieť, že Slnko obieha okolo Zeme. Prekonanie takýchto naivných názorov a zistenie, ako naozaj veci fungujú, je jedno z najdôležitejších poslaní ľudstva."