Slobodná vôľa v nebi?

21.02.2019

Existuje slobodná vôľa? Podľa väčšiny neurovedcov nie. Odporúčam k tejto téme napríklad útlu ale pútavú knihu od Sama Harrisa s názvom "Svobodná vůle".

Kresťania sú však presvedčení, že sme od Boha dostali slobodnú vôľu a práve to je dôvodom všetkého zla na našom svete. Nie Boh, lebo ten je nekonečne dobrý. (Aj keď podľa Izaiáša 45:7 je Boh príčinou zla, no ale nedbám.) 

Ak však hriechy páchame iba so slobodnou vôľou, ktorá tvorí našu osobnosť a našu podstatu A ZÁROVEŇ hriechy a zlo v nebi neexistujú, tak TADAAAAA v nebi budeme asi len bezduchými robotmi neschopnými slobodnej vôle a rozhodnutia. Čiže to ani nebudeme my.

Tak prečo by mi malo záležať na tom, či niečo, čo vpodstate nie som, bude za mňa v nebi???