Relikvie sú skvelým marketingovým ťahom.

20.02.2019

Náboženská relikvia (relikvia je latinský názov pre ostatok) je predmet, ktorý sa spája so životom či udalosťami okolo svätých či významných náboženských postáv. V kresťanstve sú to napríklad predmety, s ktorými mohol prísť do styku Ježiš Kristus, Panna Mária, niektorý z apoštolov, svätých, či pápežov. Tieto relikvie sú často považované za natoľko zvláštne, že ich veriaci často spájajú s údajnými zázrakmi. Jediný zázrak však je, že na tieto nezmysly dokázalo skočiť toľko ľudí. 

Vo veľkej väčšine prípadov bola priamo dokázaná nepravosť týchto relikvií. Jednou z najznámejších relikvií je Turínske plátno, o ktorom katolícka cirkev tvrdí, že v ňom bolo zabalené Ježišove telo.

Ján Kalvín (kresťanský reformátor) sa raz vyjadril, že z množstva drevených úlomkov Ježišovho kríža vystavovaných po celej Európe by sa dal postaviť celý koráb.

Ešte dnes je v Európe údajne 58 prstov Jána Krstiteľa a v priebehu histórie ste sa mohli prežehnať pri vyše dvesto vystavovaných zaručene pravých klincoch, ktorými bol ukrižovaný Ježiš. Tento ošiaľ okolo týchto relikvií sa trefne nazýva Kult ostatkov. V miestach, kde sa vystavujú tieto relikvie vznikajú pútne miesta a teda aj "zlaté bane". Veriaci zaplatia čokoľvek za posvätený Kristov klinec Made in China a ďalší obrázok panenky Márie do zbierky (nezabúdajme totiž aj na kult posvätných obrazov).