Prvý ateistický pamätník ako reakcia na ďalší kresťanský

20.02.2019

Občas treba proti opakovanému porušovaniu zákonov použiť "hlasnú trúbu" a výraznejšie a hmatateľnejšie poukazovať na protiústavné počínanie kresťanských skupín, ktoré si vďaka značnej podpore v USA začínajú myslieť, že v sekularizovaných štátoch im patrí bezhraničná voľnosť a sloboda na propagáciu ich názorov.

Sekularizácia je veľmi krehký nástroj, ako sme sa mohli presvedčiť nedávno na príklade Turecka. To sa síce na začiatku 20. storočia výrazne modernizovalo a sekularizovalo, no stačí pár náboženských idiotov vo vláde na čele s prezidentom Erdoganom a z roka na rok sa im podarilo nie len vyhodiť 20-tisíc učiteľov, ale aj zakázať vyučovanie Darwinovej biologickej evolúcie na školách. Ako náhradu samozrejme pridali viac náboženstva a džihád.

Zakazovať v roku 2017 vyučovanie evolučnej teórie je dôkazom napadnutia vzdelávania hnilobným náboženstvom, ktoré postupne ničí ľudstvo.

Späť k Američanom a pamätníku. Prezident Amerických Ateistov (AA) David Silverman sa vyjadril: "My sme nechceli postaviť tento monument. My sme však cítili nutnosť ho postaviť." Dodal: "Ak sa kresťania rozhodnú na verejnom pozemku prezentovať ich náboženské stanovisko, tak aj my prezentujeme naše stanovisko, či sa im to páči alebo nie."

Myslíte si, že postavenie ateistického monumentu s týmto obsahom, aký uviedli AA, hneď vedľa náboženského je vhodným spôsobom poukázania na neprávosť? Je to príliš slabý alebo naopak príliš ofenzívny spôsob vyjadrenia protestu?

Myslíte si, že aj na Slovensku (kde je pribitých Ježiškov skoro toľko ako volebných bilboardov) či v Čechách by bolo potrebné verejne nejakých spôsobom prezentovať sekulárne či humanistické názory? Ak áno, akým spôsobom?