Prečo žiadna svätá kniha nevraví nič o tom, že sme produktami hviezd?

27.02.2019

Čo je také zaujímavé na tejto Hubblovým teleskopom vyhotovenej fotke galaxie, ktorá je od nás vzdialená miliardy svetelných rokov (a teda to čo vidíme na fotke sa udialo pred miliardami rokov)? Tá hviezda na okraji galaxie, ktorá je jasná takmer ako centrum celej galaxie je explodujúca supernova, ktorá má krátkodobo jas rovný asi 10 milardám hviezd.

Prečo je explózia takej hviezdy tak významná pre nás? Lebo práve týmto procesom vznikajú a rozptyľujú sa v kozme prvky, ktoré tvoria naše telá a náš svet. Vďaka týmto kozmickým procesom sme dnes tu. Ako hovorí Lawrence Krauss 

Všetci sme z hviezdneho prachu. Zabudnite teda na Ježiša. To hviezdy zomreli, aby sme tu mohli dnes byť.

Dnes sú bežne vo vesmíre rozšírené prvky až do hmotnostného čísla cca 100. Všetky hmotnejšie prvky sú prevažne synteticky v laboratóriách vytvárané prvky, ktorých polčas rozpadu je nanajvýš niekoľko hodín. U prvkov od hmotnostného čísla od 110 do 118 sa dá povedať, že sa momentálne na Zemi nenachádzajú. Boli vytvorené experimentálne a bolo ich nanajvýš viditeľné množstvo, často však iba zopár atómov. Nemajú žiadne známe praktické využitie. Životnosť najťažších prvkov je len niekoľko nanosekúnd. Ale čo tie ostatné, viac dôležité?

Najpočetnejší prvok Vodík vznikol samotným Veľkým treskom. Na tvorbu ďalších prvkov boli potrebné iné procesy. Naše Slnko, jedna z menších hviezd, spáli každú sekundu šesťsto miliónov ton vodíka a premení ho na hélium!!! Dokonca aj v noci!

Ostatné prvky vznikajú postupne vo vnútri hviezd. Tie s vyšším hmotnostným číslom sa tvoria v hviezdach na konci ich života. Časom sa v nich pôsobením vysokého tlaku a teploty vytvárajú prvky až po železo. Ťažšie prvky než železo vznikajú napríklad v supernovách. Niektoré prvky sa tvoria pri explózii bielych trpaslíkov, medzihviezdnou nukleosyntézov, prípadne ako bolo nedávno po prvýkrát pozorované, zrážkou neutrónových hviezd. A práve touto zrážkou vznikajú najťažšie kovy ako Platina, Zlato, Olovo, Urán atď.

Pre nás najdôležitejším prvkom je uhlík. Je to najsexi prvok. Viaže sa na neho s veľkou radosťou veľké množstvo iných prvkov. Uhlík spája všetky ostatné prvky vytvárajúce špirálu DNA i zložité štruktúry proteínov i steroidov. Je to skvelé lepidlo, ktoré tvorí podstatu celej organickej chémie.

Takto sa teda tvoria prvky, z prvkov molekuly, z molekúl proteíny, DNA či bunky a z buniek živé organizmy. 

Prečo nám nič z toho nepovedali žiadne náboženské knihy? Bolo by všemocnému tvorcovi vesmíru také ťažké povedať, že "Očúvajte ma pozorne. Vesmír som stvoril sakra veľký pred sakra veľa rokmi. Nechcelo sa mi Vás tvoriť priamo, tak som vymyslel systém zákonov, ktorý vás postupne vymodeluje z malých čiastočiek vytvorených po zániku nepredstaviteľne veľkých horiacich gulí v obrovských vzdialenostiach, ktoré poznáte ako svetielka na oblohe." Veď keď Mojžiš dokázal uveriť stvoreniu muža z hliny a ženy z rebra, tak tomuto by predsa tiež dokázal uveriť, hlavne ak to vraví Boh. 

To by bol predsa skvelý dôkaz existencie (s nami komunikujúceho) tvorcu vesmíru do budúcnosti, keď by sme vedecky začali sústavne potvrdzovať tieto nadčasové slová a spresňovali by sme naše pozorovania až kým by sme to všetko nepotvrdili. Presne opačne ako je tomu dnes!!!