Prečo je Boh neviditeľný?

21.02.2019

Všetky náboženstvá založené na viere v boha či božstvo majú jeden spoločný parameter - ich božstvo je ľudskými zmyslami nepoznateľné. Bohovia sú zo zásady neviditeľní, nedetekovateľní, nedosiahnuteľní.

Je zaujímavé, ako na to vôbec prišli. Ak je Boh nepoznateľný, ako ho poznali? A ak predsa len komunikuje a interaguje s naším fyzickým svetom (čo jednoznačne tvrdia sväté knihy), prečo tvrdia, že je jeho existencia nedetekovateľná?

Ako je možné, že za tisíce rokov neprišiel ani jeden s bohov s nevyvrátiteľným a ináč nevysvetliteľným dôkazom svojej existencie? Nechce prípadne nechcú sa nechať jednoznačne poznať? Prečo nám teda údajne dali sväté knihy (plné zázrakov v dobe neznalosti), keď nakoniec aj tak chcú ostať v utajení? 

Z akého dôvodu nás chce napríklad židovsko-kresťansko-moslimský Boh trestať večným zatratením za to, že nám sám dal rozum schopný skeptického myslenia a zmysly, ktoré ho nedokážu spoznať? Kvôli testu viery? Ak má byť teda nepodložiteľná viera jedinou cestou k Bohu, prečo nás chce rovnako trestať za to, že na základe viery sme sa rozhodli pre iného Boha? Veď viera už z definície nie je založená na racionalite (rozume a faktoch). Ak je viera "darom od Boha", prečo ju nedal každému a navyše miliardam ľudí nainštaloval chybnú verziu? Nie je Boh amatér, keď nevie aj napriek svojej neviditeľnosti dať o sebe jednoznačne vedieť? Veď je všemohúci. Je starobylá kniha plná chýb a protirečení naozaj to jediné čo dokáže ľuďom odovzdať?

A prečo sa niektorým ľuďom tak jasne vynára rozumná odpoveď na všetky tieto otázky a pritom ďalší sa ani len nepozastavia nad tým, prečo je ich Boh neviditeľný?

Na záver citát od profesora filozofie Delosa McKowna:
"Neviditeľní a neexistujúci vyzerajú veľmi podobne."