Prečo existuje zlo?

21.02.2019

Podľa kresťanov je život na Zemi iba testom k tomu, aby Boh určil, kto si zaslúži nebo a kto nie. Boh má celý arzenál testov na naše pokúšanie, ako nečakaná smrť milovaných osôb, zemetrasenia, ohavné choroby či vrodené postihnutia. Niektorí ľudia sú skúšaní stále dookola, kruto a nespravodlivo, iní naopak nikdy. A akosi medzi morálkou a odplatou nie je možné nájsť žiadnu koreláciu. Dobrým ľuďom sa stávajú zlé veci, zlým dobré. Veriaci umierajú a trpia rovnako ako ateisti.

Keď si odmyslíme tých, čo pokladajú zlo za ilúziu, tak všetci racionálni ľudia spoločne pripúšťajú, že zlo existuje. Prečo s tým teda Boh nič neurobí? 

Kresťanský Boh má okrem iných aj tieto tri základné vlastnosti: je dobrý, je všemocný a je vševediaci. Samozrejme tieto tri stanoviská nemôžu byť súčasne pravdivé. Racionálnejšie uvažujúci veriaci sa snažia zbaviť jednej z týchto vlastností. Buď ich Boh nie je vševediaci, alebo nie je dokonale všemocný, prípadne mnohí sú schopní si priznať, že nie je dobrý (čo vidieť na každej druhej strane Starého zákona). Ateisti vedia veľmi dobre, čoho sa v tejto úvahe treba zbaviť, aby všetko dávalo zmyslel - Boha.

Kresťania však nevedia zmysluplne odpovedať na to, prečo potrebuje VŠEVEDÚCI Boh tieto kruté testy. Prečo milujúci Boh potrebuje toľko utrpenia a nespravodlivosti k tomu, aby sa utvrdil v tom, čo už ako vševedúci dávno vie? Už pred miliardami rokov vedel (pre tých čo tvrdia, že je mimo času, tak VŽDY VIE), či si zaslúžime nekonečné utrpenie v pekle alebo sladkú odmenu vo forme jeho večného uctievania.

Ako teda reagujú kresťania? Ako vo všetkom - čo denominácia, to názor. Ale existujú určité štandardné odpovede. Dokonca existuje konkrétna filozoficko-teologická vetva, ktorá sa venuje práve ospravedlneniu Boha v súvislosti s existujúcim zlom a nazýva sa Teodícea.

Údajne si za to môžeme sami, že na svete existuje zlo. Zlo je výsledkom slobodnej vôle. Boh ako dokonalá bytosť samozrejme stvoril najlepší svet zo všetkých možných a predstaviteľných svetov, v ktorom dokonale vynikne slobodná vôľa človeka. A Boh nemôže zasahovať či nás nútiť niečo robiť, ináč by to už nebolo naše slobodné rozhodnutie a sloboda je dôležitejšia, než nejaké znásilnené dievčatko či milióny židov v plyne počas holokaustu, no nie? Svet bez slobodnej vôle by bol údajne horší než ten bez zla a nespravodlivosti. Týmto nezmyslom sa dajú údajne uznať všetky tri vlastnosti Boha súčasne.

Okrem toho, že slobodná vôľa nemá opodstatnenie (či už sa na ňu pozeráte deterministicky alebo kompatibilisticky), tak spravodlivého tvorcu sveta za týmto výmyslom nenájdete. Proste nedokážete zmysluplne odpovedať napríklad na to, prečo zomierajú nenarodené deti alebo za čo si zaslúžili vrodené postihnutie. Že si za to môže ľudstvo samo tým, ako sa správa k svetu? Ale pri poslednom súde sa nebude hodnotiť ľudstvo, ale ľudia. Spravodlivosť v tom nie je. Uznanie nejakého po vode chodiaceho týpka za Boha akosi tiež nepomáha zbaviť sa tohto prekliatia. Ale asi tu o spravodlivosť ani nejde a Boha to nezaujíma. Vševediaci Boh by veľmi dobre vedel čo urobíme a aký sme. Nepotrebuje sa presvedčiť o tom, čo už dobre vie. Prečo niektorých z nás teda necháva týždne umierať v ukrutnej agónii? Čo tým chce dokázať?

Nedáva to žiaden zmysel. Zomierajú tak aj silne veriaci a veľmi dobrí ľudia. Dobrý a spravodlivý Boh, ktorý je zároveň aj vševediaci existovať nemôže. Iba ak by bol neschopný si so zlom poradiť.

Navyše okrem morálneho zla (vraždenie, kradnutie, zneužívanie,..) závislého na našej údajnej slobodnej vôli existuje aj zlo prírodné (tsunamy, zemetrasenia, tornáda,...). Tieto očividne nie sú výsledkom slobodnej vôle ľudí, ako sa nás i seba niektorí fundamentálni veriaci snažia oklamať. Nevieme ovplyvniť posuvy litosferických dosiek či vulkanickú činnosť, ktoré následne pozabíjajú nevinných ľudí. Na rozdiel od kromaňonského mozgu my už vieme, ako vznikajú a že nemajú vplyv na to, ako sa človek správa k prírode. Boli tu totiž milióny rokov pred ľuďmi a sú bežné aj na iných planétach a mesiachoch, na ktoré ľudské konanie nemá žiaden vplyv.

Často sa stretávam v diskusiách aj s tvrdením, že zlo musí existovať, aby sme pochopili dobro. Jedno bez druhého by nedávalo zmysel. Teplo neexistuje bez zimy či svetlo bez tmy. Nevieme čo je radosť zo sýtosti, kým nie sme hladní.

Neviem síce ako vy, no ja si viem predstaviť existenciu zla, ktoré sa rozdeľuje spravodlivo. A to nie som Boh. Je nutné zabiť celé mesto pri zemetrasení, keď chce milujúci Boh potrestať prostitútky za ich nehoráznu zvrátenosť a hriešnosť? Nevie snáď ako Boh všetkým radšej privodiť infarkt, keď ich už tak nenávidí? Myslím, že taký Boh by dal jasne najavo, čo si myslí o zle a dokonca aj čo je spravodlivosť. Alebo prečo pre ukážku toho čo je zlo nestačí jeho malé množstvo, ale musí ho byť na svete tak extrémne veľa?

Ďalší názor niektorých kresťanov je, že my vlastne nechápeme, čo je dobro a čo zlo. Možno aj to zlo je vlastne len dobrom. FAKT? Ak sa mám pozrieť na desatoro prikázaní, vidím, že zabíjanie je zlé. Sám Boh to údajne vytesal do kameňov. Tak prečo zabíja Boh milióny? Zlo je zlo. Nie iba ak ho koná Hitler či Moriarty. Ten istý čin od Boha je tiež zlom. A ten toho teda napáchal.

Zabudnite na teodíceu. Dokonca aj na astrológiu (je mi ľúto, že to takto priamo musím napísať, no postavenie planét a hviezd na to čo sa statne v našich životoch naozaj nemá vplyv).

Ak sa na tieto udalosti pozriete z hľadiska neriadeného vesmíru, v ktorom my ľudia obývame malý šuter letiaci bezvýznamným kúskom "nekonečného" priestoru, kde svet tvorí plno nástrah nerozlišujúcich dobrých od zlých, veriacich od neveriacich či rozumných od hlúpych, môžete prestať trápiť svoj mozog tou nezmyselnou mentálnou gymnastikou, ktorá by Vám mala dať odpoveď na všetok ten chaos a nespravodlivosť, ktorý by mal údajne riadiť milujúci Boh. Vo vesmíre bez Boha sa proste zlé veci stávajú. Rovnako pravdepodobne ako dobré. Taký vesmír nemá schopnosť brať na nás ohľad a nemusí sa tváriť, že nás miluje.