Pascha - brutálna story hodná oslavovania.

21.02.2019

Tieto dni neoslavujú iba kresťania svoj najväčší sviatok založený na zombie mytológii plnej nedokázateľných zázrakov (o čom som písal nedávno).

Aj židia majú "dôvod" oslavovať. V tomto období (tento rok od 31.3 do 7.4.) si pripomínajú krutý a nechutný genocídny príbeh ich heroického Hospodina popísaný v knihe Exodus, počas ktorého bezdôvodne zomrelo množstvo nevinných detí a zvierat. Hospodin si očividne ako všemocný tvorca vesmíru nevedel poradiť s obyčajným človekom - Faraónom, a tak (po deviatich ranách) sa rozhodol, že nakoniec pobije všetko naokolo, čo malo tú smolu, že sa narodilo ako prvé v rodine. Dieťa, dospelého i dobytok. Dobrotivosť a spravodlivosť, ktorá je naozaj hodná nasledovania a oslavovania, no nie? Nazvali ho hebrejsky Pesach či grécky a latinsky Pascha, čo v preklade znamená niečo ako "obchádzanie, vyhýbanie sa."

Najzaujímavejšie na tomto barbarskom príbehu však nie je len jeho psychopatická brutalita, ale aj pár bodov, ktoré sú viac než nelogické.

Za prvé je zarážajúce, že Hospodin ako samoprezentovaný jediný Boh sa vyjadril, že sa konečne poráta so všetkými egyptskými bohmi. Hm, žeby mu vadila konkurencia? Ostatní bohovia sú spomínaní aj na viacerých iných miestach Biblie. A nie vždy v znení, že neexistujú, ale vo význame, že sú menej ako náš Pán, Hospodin.

Druha zaujímavosť je, že okrem nezmyselných príkazov, ako sa má bezchybný a jednoročný baránok jesť bolo pre VŠEVEDIACEHO Boha dôležité, aby boli domy označené krvou, aby sa náhodou nepomýlil a nepozabíjal aj nejakých Izreaelitov.

A od všemocného Boha by som očakával, že pošle jedným príkazom srdcový infarkt na všetkých, ktorých chcel pozabíjať a nemusel sám osobne či jeho anjeli chodiť po svete a kántriť pešo nepriateľov. 

A od spravodlivého Boha by som očakával, že zabije nanajvýš Faraóna, ktorý nechcel prepustiť Izraelitova a nie nevinných ľudí.

Skúste si teraz odpovedať na otázku: A čo s tým mali chúďatá prvorodené zvieratá? Ja totiž na toto odpovedať nedokážem.

Prepáčte, ale človek so štipkou rozumu takýto príbeh oslavovať nedokáže. Je to do očí bijúca historka barbarského národa, ktorých Boh pasoval do ich predstavy sveta. Na to musí byť naozaj mozog natrénovaný náboženskou propagandou od mala.

Proste kontroverzný príbeh od začiatku do konca. A židia spolu s kresťanmi toto nazývajú vzorový príklad vyslobodenia Izraelitov z Egyptského zajatia. Fakt to dokonalý Boh nevedel zariadiť ináč?

Otázka teda znie:
Majú mať ľudia, ktorí uznávajú tento čin ako následovania- a oslavovaniahodný akt, právo udávať akékoľvek morálne pravidlá v našej spoločnosti a povyšovať sa nad tých, čo morálku hodnotia racionálne a nie dogmaticky?

Na záver doslovný citát z knihy Exodus 12:
"Budete to jesť takto: budete mať opásané bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to Hospodinova Pascha. V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené, od človeka až po dobybok. Nad všetkými egyptskými bohmi vykonám súd. Ja som Hospodin. Vaším znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem biť Egypt. Tento deň vám bude pamätným dňom. Budete si ho pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina. Budete ho sláviť z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie....

Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, od faraónovho prvorodeného syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajatca, ktorý bol v žalári, ako aj všetko prvorodené z dobytka. V tú noc vstal faraón, všetci jeho služobníci a všetci Egypťania, lebo v Egypte nastal veľký nárek; nebol totiž dom, v ktorom by nebol mŕtvy."