Panenka Mária. Čo si to o tebe navymýšľali.

21.02.2019

Obrázok berte ako vtip, ktorý však nie je až o toľko absurdnejší ako všetko to, čo o Márii tvrdí hlavne katolícka cirkev.

Celý ten nezmyselný konštrukt ohľadne unikátnosti panenky Márie je najlepšie sledovať pri šťavnatých diskusiách medzi katolíkmi a protestantmi. Protestanti sa totiž štandardne držia doslovného učenia Biblie. Katolíci sa snažia prispôsobovať svoje učenie za každú cenu, no aj tak im to takmer nikdy nevychádza. Často z toho vznikne nestráviteľnejšia zlátanina, než originál - viď práve dogmy o Márii.

Protestanti berú Máriu ako úplne obyčajnú ženu (úžasnú, no nie dokonalú), ktorej bolo dovolené splodiť syna Božieho. V Biblii nie je nikde zmienka o Máriinom narodení - iba v apokryfných evanjeliách odmietaných cirkvou. Katolíci sa aj tak s istotou ohradzujú, že Mária predsa musí byť úplne bez hriechu (aj toho dedičného), aby mohla splodiť bezhriešneho Ježiška.

A preto Pius IX v roku 1852 oficiálne definoval toto Máriino nepoškvrnené počatie takto:
"Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia uchránená od každej škvrny dedičného hriechu osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudského pokolenia".

Otázkou je, že ak k porodeniu Ježiša potrebovala byť dokonale bezhriešna (ako by to vyzeralo, keby sa takáto významná celebrita - ako je sám stelesnený Boh - narodila do nečistého prostredia), ako je možné, že jej matka nebola čistá a dokázala porodiť čistú Máriu? Tento začarovaný kruh dedičného hriechu sa katolíkom touto dogmou akosi vyriešiť nepodarilo a protestanti sa na tom zabávajú. Túto tézu záhadného vykúpenia Márie ešte pred samotným vykúpením ľudstva od hriechu Ježišom odmietajú aj pravoslávni kresťania.

Ďalším nezmyslom, ktorý snáď netreba do hĺbky ani rozoberať je všeobecne kresťanmi prijaté panenské počatie Ježiša. Okrem totálnej nereálnosti takéhoto tvrdenia, bolo cieľom pravdepodobne napasovať Ježišov život na domnelé starozákonné proroctvo. Pôvodne dvojzmyselné originálne hebrejské slovo ALMAH môže okrem "panna" totiž znamenať aj "mladá žena". Takže ak sa preklad nevydaril, tak sa musí Nový Zákon prispôsobiť. Hlavne, že sa vyplní proroctvo a máme sľubovaného mesiáša. Navyše takáto story o panenskom počatí bola v tej polyteisitickej dobe už pomerne rozšírená a ľuďmi teda ľahko akceptovateľná.

Tak či tak, pravoslávni kresťania a dokonca aj moslimovia pripúšťajú tento koncept porodenia z panny. Čo by to však boli katolíci za katolíci, keby si aj k tomuto učeniu nepridali ďalšiu nepodloženú dogmu, a tou je nepoškvrnenosť Márie AŽ DO JEJ SMRTI!!!

Ak teda musíme priznať, že bola celoživotná panna (aj po pôrode), tak sa naskytujú možnosti, že Jozef bol buď asexuál, impotent alebo podivín. Nemať NIKDY sex so svojou ženou je (navyše so zreteľom na tú dobu) viac než nezvyčajné.

Protestanti poukazovaním na viaceré verše Biblie, kde sa spomínajú Ježišovi bratia, ktorých mala Mária s Jozefom, tento katolícky konštrukt odmietajú. Katolíci sa samozrejme odvolávajú na chybné preklady, keďže v aramejčine neexistuje slovo bratranec. Avšak neexistuje žiadny podklad k tvrdeniu, že evanjelia boli písané pôvodne v aramejčine a nie v gréčtine.

A ďalšia superhrdinská vlastnosť Márie je to, že nikdy nezomrela. Keďže aj smrť je braná ako odplata za hriechy a Mária bola podľa katolíkov samozrejme totálne bezhriešna, tak museli prísť s ďalšou dogmou, a tou je nanebovzatie Márie. Takže len aby sa vyhli ďalšiemu nezmyslu vo svojom učení, tvoria si dogmy ako na bežiacom páse. Dogma o nanebovzatí bola oficiálne uznaná cirkvou až v roku 1951!

Na Slovensku je uctievanie Panny Márie obzvlášť patologické. Aj keď Biblia doslova zakazuje uctievanie akýchkoľvek svätých, ich vyobrazení, ikôn či sošiek, Slovenským katolíkom to vôbec nevadí. Modlia sa k nej a očakávajú zázračnú pomoc. Hlavne nech nevyzerá ako skutočná Mária, teda potmavšie dievča z blízkeho východu, ku ktorému by si v autobuse ani nesadli, ale radšej ako bledá Európanka najlepšie s modrými očami. Púte na rôzne pútnicke miesta, kde sa v poslednej dobe ochotne v takomto outfite zjavovala Slovači sú výbornou reklamou i zárobkovou činnosťou. Tak prečo nepostaviť pár ďalších kostolov na počesť tejto superstar?