Panenka Mária. Čo si to o tebe navymýšľali.

21.02.2019

To, čo o Márii tvrdí hlavne katolícka cirkev nie je oveľa menej vtipné ako dnešný obrázok.

Celý ten nezmyselný konštrukt ohľadne unikátnosti panenky Márie 🦸‍♀️ je najlepšie sledovať pri šťavnatých diskusiách medzi katolíkmi a protestantmi. ⚔️ Protestanti sa totiž štandardne držia doslovného učenia Biblie 📖. Katolíci sa snažia prispôsobovať svoje učenie za každú cenu, no aj tak im to takmer nikdy nevychádza. Často z toho vznikne ešte nestráviteľnejšia zlátanina, než ten originál - viď práve dogmy o Márii.

➡️ Protestanti berú Máriu ako úplne obyčajnú ženu 🤷‍♀️ (úžasnú, no nie dokonalú), ktorej bolo dovolené splodiť syna Božieho. V Biblii nie je nikde zmienka o Máriinom narodení 🔍 - iba ak v apokryfných evanjeliách, ktoré cirkev odmieta. Katolíci sa aj tak s istotou ohradzujú, že Mária predsa musí byť úplne bez hriechu (aj toho dedičného), aby mohla splodiť bezhriešneho Ježiška. 🤨

A preto Pius IX v roku 1852 oficiálne definoval toto Máriino nepoškvrnené počatie takto:

👉 "Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia uchránená od každej škvrny dedičného hriechu osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudského pokolenia". V roku 1854 sa z toho stala cirkevná dogma a prikázaný sviatok.

🙋 Otázkou je, že ak k porodeniu Ježiša potrebovala byť dokonale bezhriešna (ako by to vyzeralo, keby sa takáto významná celebrita - ako je sám stelesnený Boh - narodila do nečistého prostredia), ako je možné, že jej matka nebola čistá a pritom dokázala porodiť čistú Máriu? 🤨

Tento začarovaný kruh dedičného hriechu sa katolíkom touto dogmou akosi vyriešiť nepodarilo a niektorí protestanti sa na tom zabávajú. Túto tézu záhadného vykúpenia Márie - ešte pred samotným vykúpením ľudstva od hriechu Ježišom - odmietajú aj pravoslávni kresťania. 🙅‍♂️

➡️ Ďalším nezmyslom, ktorý snáď netreba do hĺbky ani rozoberať je všeobecne kresťanmi prijaté panenské počatie Ježiša. 🤰 Okrem totálnej nereálnosti takéhoto tvrdenia, bolo cieľom pravdepodobne napasovať Ježišov život na domnelé starozákonné proroctvo. 

Pôvodne dvojzmyselné originálne hebrejské slovo ALMAH môže okrem "panna" totiž znamenať aj "mladá žena". Takže ak sa preklad nevydaril, tak sa musí Nový Zákon prispôsobiť. 😏 Hlavne, že sa vyplní proroctvo a máme sľubovaného mesiáša. Navyše takéto story o panenskom počatí boli v tej polyteisitickej dobe už pomerne rozšírené a ľuďmi teda ľahko akceptovateľné.

Tak či onak, pravoslávni kresťania a dokonca aj moslimovia pripúšťajú tento koncept porodenia z panny.

➡️ Čo by to však boli katolíci za katolíci, keby si aj k tomuto učeniu nepridali ďalšiu nepodloženú dogmu, a tou je nepoškvrnenosť Márie AŽ DO JEJ SMRTI!!! 😲

Ak teda musíme priznať, že bola celoživotná panna (aj po pôrode), tak sa naskytujú možnosti, že Jozef bol buď asexuál, impotent alebo podivín 🤪. Nemať NIKDY sex so svojou ženou je (navyše so zreteľom na tú dobu) viac než nezvyčajné. Táto katolícka dogma (anglicky známa pod Perpetual virginity of Mary) bola prijatá dokonca aj niektorými protestantskými cirkvami.

Iní protestanti poukazovaním na viaceré verše Biblie, kde sa spomínajú Ježišovi bratia, ktorých mala Mária s Jozefom, tento katolícky konštrukt odmietajú. Katolíci sa samozrejme odvolávajú na chybné preklady, keďže v aramejčine neexistuje slovo bratranec. Avšak neexistuje žiadny podklad k tvrdeniu, že evanjelia boli písané pôvodne v aramejčine a nie v gréčtine.

Mnohé katolícke dogmy vznikli hlavne preto, aby sa dal príbeh o Ježišovi napasovať na proroctvá Starého zákona 📙. Napríklad to, že sa mal narodiť v Betlehéme alebo že mal byť prorokovaným potomkom kráľa Dávida z Jozefovej strany (evanjelium podľa Matúša začína práve vymenovávaním rodokmeňa od Abraháma - a samozrejme je tento rodokmeň iný, než ten, ktorý sa spomína v evanjeliu podľa Lukáša 🤔).

Avšak keďže sa Ježiš narodil panne (vynechaním nemravného sexu), tak na Jozefovom rodokmeni vlastne vôbec NEZÁLEŽÍ. 🤦‍♂️ Svoje semeno totiž nezasadil. To zasadil duch svätý.

Na iné proroctvá sa im zase akosi rozumne napojiť nepodarilo (napríklad, že sa Ježiš mal volať Emmanuel, či ako prorokoval Izaijáš, že sa mal narodiť o pár storočí skôr). Ale nechajme tieto ďalšie výmysly teraz bokom a venujme sa iba Márii.

➡️ Ďalšia superhrdinská vlastnosť Márie je to, že nikdy NEZOMRELA. Keďže aj smrť je braná ako odplata za hriechy a Mária bola podľa katolíkov samozrejme totálne bezhriešna, tak museli prísť s ďalšou dogmou, a tou je TELESNÉ nanebovzatie ☁️ Márie. Takže len aby sa vyhli ďalšiemu nezmyslu vo svojom učení, tvoria si dogmy ako na bežiacom páse. Dogma o nanebovzatí bola oficiálne uznaná cirkvou až v roku 1951! Nikto však neprezradil, na ktorej planéte sa to jej telo nachádza 🪐

Na Slovensku je uctievanie Panny Márie obzvlášť patologické. Aj keď Biblia doslova zakazuje uctievanie akýchkoľvek svätých, ich vyobrazení, ikôn či sošiek, Slovenským katolíkom to vôbec nevadí. Modlia sa k nej a očakávajú zázračnú pomoc.

Hlavne nech nevyzerá ako skutočná Mária, teda potmavšie dievča nedospelého veku z blízkeho východu 👧🏾, ku ktorému by si v autobuse ani nesadli. Radšej ju majú ako bledú Európanku, najlepšie s modrými očami. Púte na rôzne pútnicke miesta, kde sa v poslednej dobe ochotne v takomto outfite zjavovala Slovači sú výbornou reklamou i zárobkovou činnosťou. 💰 Tak prečo nepostaviť pár ďalších kostolov na počesť tejto superstar?