Nič nemôže vzniknúť len tak - ani Boh.

21.02.2019

Podľa teistov je LOGICKY NEMOŽNÉ, aby inteligencia alebo akýkoľvek iný komplexný systém vznikol sám od seba. O ateistoch potom vravia, že nedokážeme túto LOGIKU pochopiť. Veď keď sa na niečo zložité ako napríklad hodinky či počítač pozriete, musí byť jasné, že za dizajnom stojí dizajnér. LOGICKÉ NIE???

Ehm,.... Samozrejme. V prípade týchto dvoch vecí logické. Ale... 

Čo s Bohom? Nie je Boh extrémne inteligentná, super komplexná bytosť? Nie je jeho myseľ schopná uvažovania, plánovania, tvorenia? Nemal by som pri zamyslení sa nad Bohom dôjsť logicky k záveru, že ak existuje a je komplexný, tak ho LOGICKY musela vytvoriť ešte inteligentnejšia a komplexnejšia bytosť???

Nezadrhla sa teistická logika uz na zaciatku? To jest, že dizajn vždy vyžaduje dizajnéra? Je teistická logika neschopná pracovať s prvou premisou v hneď druhom bode argumentu?

Ak Boh ako dizajnér nepotrebuje dizajnéra, tak nech radšej rovno zahodia tento argument. Je nepoužiteľný všeobecne. A argumentovať štýlom "Platí to pre úplne všetko, ibaže v prípade mojej výnimky nie" je nepoužiteľný argument.

Tomuto argumentačnému klamu sa hovorí aj Logický bludný kruh (Circular reasoning alebo Begging the Question) kedy sa jedna záhada vysvetľuje inou záhadou. Stále ide len o vieru. A takto sa milí veriaci medzi slušnými ľuďmi neargumentuje.

Takže ak chcete dokazovať dizajnéra, tak najprv dokážte, kto stvoril jeho. A ak Boh nepotrebuje stvoriteľa, tak ho nepotrebuje ani Vesmír.