Neredukovateľná zložitosť podľa kreacionistov.

27.02.2019

Kreacionisti používajú k svojmu výskumu jedinú vec - knihu, ktorá sa už v 15. storočí stala mytológiou a od tejto doby je jej akékoľvek "vedecké" použitie iba na výsmech. 

Uchvacuje ma, akú zotrvačnosť dokážu mať niektoré tradície a akú silu dokáže mať propaganda v pokrokovej krajine ako USA, kde stále takmer polovica obyvateľstva verí, že svet vznikol pred cca. 6000 rokmi.

Sú dokonca aj takí, ktorí sa rozhodli pozdvihnúť kreacinoizmus na vedeckú úroveň a svoj počin nazvali "Inteligentný dizajn". Tento prezlečený kreacionizmus nevychádza zo žiadnej vedeckej teórie. Je to len príklad neúspešného pokusu zakomponovania "Boha medzier" do vyučovania vedy na školách.

Veľký aktivista na poli ID je "vedec" Michael Behe, ktorý svoju slávu postavil na teórii neredukovateľnej zložitosti. To znamená, že niektoré prvky v prírode sa (zdanlivo) javia tak zložité, že museli byť vytvorené iba inteligentným tvorcom a nie evolučným postupom. Vrchol jeho slávy mal byť tzv. bičíkový motor baktérií, ktorý vraj nedokáže plniť akúkoľvek funkciu, ak by bol zredukovaný. Detailne o tom napíšem niekedy nabudúce.


Dôležité je však poznamenať, že ako všetci kreacionisti ani Behe nedokázal svoje tvrdenie vedecky ničím podložiť. Bolo postavené na obyčajnej nevedomosti a jeho nedostatočnom vzdelaní v tejto oblasti.


Nepravdivosť Beheho trápneho tvrdenia, že evolučný vývoj bičíkového motora (rovnako s ďalšími príkladmi "neredukovateľne zložitých orgánov" ako krídlo, oko, imunitný systém atď.) sa nedá dokázať, bola rozšírene prezentovaná a zdokumentovaná pred súdom v roku 2005, kedy Behe a jeho ID kolegovia totálne prepadli a našťastie sa im ID na stredných školách presadiť nepodarilo.

Genetik Jerry Coyne v recenzii Beheho knihy napísal: 

Ak z dejín vedy plynie nejaké poučenie, tak je to skutočnosť, že ak budeme dávať nevedomosti nálepku BOH, tak sa nikdy nikam nedostaneme.

Toto však nie je nepatrný príklad. Kreacionistov a zástancov ID je na svete pomerne veľa. V Turecku sa to poondialo až tak, že v školách viac evolúciu preberať ani nesmú. 

Dokonca aj u nás je mnoho horlivých zástancov bludov - a to nehovorím o plochej Zemi. Stačí si pozrieť napríklad facebookovu skupinu "evoluce vs stvoření" či mnoho ďalších diskusných fór a webových stránok.