Neexistuje krutejší trest ako tento - a je od milujúceho Boha.

21.02.2019

Je zaujímavé, že si veriaci neuvedomujú, akého sadistického maniaka to vlastne uznávajú. Aj keď som sa snažil tuho a úporne zamýšľať, naozaj si nedokážem predstaviť brutálnejší trest ako je toto sľubované nekonečne dlhé upaľovanie.

Už ani nie je podstatné sa zamýšľať nad tým, za akú banálnu hlúposť si ľudia tento megakrutý trest zaslúžia. 

Neviem si dokonca ani predstaviť, čo by musel človek vykonať, aby si take niečo zaslúžil - neexistuje totiž primeraný čin k tomuto trestu.

A teraz sa zamyslíme nad tým, či takáto entita by si naozaj zaslúžila prívlastok MILUJÚCA, ako ho jeho fanúšikovia vždy nazývajú.

Všetko to nasvedčuje iba jedinému - takýto trest si vymysleli naši barbarskí predkovia na zastrašovanie a regulovanie spoločnosti. A ako vidieť, celkom sa im to darilo. Dlhé storočia strachu a pokory, lebo ľudia nemali iné vysvetlenia ako to, ktoré im ponúkala teológia ich náboženstva. Koľko ľudí prežívalo psychické muky len pri pomyslení na to, čo by ich mohlo postihnúť, ak čo i len zapochybujú o svojej viere?

Takéto náboženstvá, ktoré toto šíria a nehanbia sa za to, nesmú byť v spoločnosti rešpektované. Smutnou skutočnosťou je, že práve tieto náboženstvá sa aj dnes najviac snažia regulovať našu spoločnosť - nie len tých čo im podľahli, ale všetkých naokolo.

Často po takomto príspevku dostávam reakcie, že buď som agresívny ateista (veľmi zaujímavý záver, ak Vás niekto pošle do večných pekiel a vy sa snažíte k tomu nevulgárne vyjadriť), alebo že tak sa predsa peklo nechápe. Drahí moji veriaci. Prečítajte si svoju Bibliu. A nemusíte sa vyhovárať na zastaralosť Starého Zákona. V Novom Zákone sa toho z Ježišových úst valí o pekelných hrôzach dostatok. A ak neberiete Bibliu tak, ako ju brali takmer dve tisícročia všetci kresťania - teda DOSLOVA - tak sa nevolajte kresťanmi ale nazvite si svoje nové náboženstvo ináč.