Najhľadanejší zločinec medzi bohmi - JHVH

21.02.2019

Trochu tvrdý obrázok s priamou a neúprosnou kritikou bez pozlátka, ale vychádzajúci iba z TEJ jedinej knihy, ktorú nám sám údajne zoslal. Bez vyberania z kontextu. 

Napríklad Richard Dawkins bol v knihe "Boží blud" na Starozákonného Hospodina ešte tvrdší, keď sa na jeho "osobu" vyjadril takto:

"Boh Starého zákona je asi tá najprotivnejšia postava v celej beletrii: žiarli a ešte je na to aj pyšný, je malicherný, nespravodlivý, nemilosrdný tvor posadnutý ovládaním ostatných, pomstychtivý, krvilačný čistič etník, je to rozmarný, nenávistný tyran so záľubou v misogynii, homofóbii, rasizme, infancitíde, genocíde, filicide, megalomanstve a sadomasochizme."

Akého si ho židia vymysleli, takého ho majú. A keď si ho kresťania pridali do svojej Biblie k Novej zmluve, tak s ním teraz musia aj žiť. V dobrom aj v zlom - rozvod by bol hriech.

Takže ak nájdete v mojom obrázku jediné vyjadrenie, ktoré Vám akosi k milujúcemu a dokonalému tvorcovi sveta nesedí, kľudne doložím aj príslušný citát priamo z Biblického Starého Zákona.