Mimodruhové evolučné články.

27.02.2019

Veda funguje úplne odlišne od náboženstva. Dokáže totiž na základe pozorovaní vytvoriť modely či predikcie a snaží sa ich potom potvrdiť ďalšími pozorovaniami. Ak sa tie nezhodujú s modelom, tak sa model prehodnotí alebo zavrhne. Čím viac potvrdení, tým dôveryhodnejší je model.

Na rozdiel od toho, náboženstvo vychádza z už vytvorenej "absolútnej pravdy" najčastejšie nadiktovanej prastarou literatúrou a snaží sa svet pasovať do týchto tvrdení a ak niečo nesedí (čo sa stáva veľmi často), hodí to na zlé mytologické bytosti či hriešnych ľudí (e.g. Satan či slobodná vôľa). 

Množstvo známych teoretických predpokladov sa časom potvrdilo (teória relativity, pohyby planét či komét, neutrína, rádiové vlny, antihmota, kvarky, gravitóny, biologická evolúcia,) na základe čiastočného pozorovania sveta, popisu jeho správania a následne vytvoreného (napr.) matematického modelu tohoto správania. 

Následné predpovedané udalosti boli na základe tohto modelu naozaj presne pozorované v stanovenú dobu a s určenými parametrami (neutrína či gravitóny naozaj detegujeme po postavení dômyselných prístrojov, zakrivenie dráhy svetla potvrdzujúce teóriu relativity pri zatmení Slnka bolo naozaj pozorované, Halleyho kométa sa v 1759 naozaj objavila na oblohe, biologickú evolúciu naozaj potvrdzujú všetky nové VEDECKÉ pozorovania atď.).

Na základe jedného predpokladu šiel hľadať tým Dr. Shubina fosíliu prechodového vývojového článku medzi rybou a plazom. Podľa archeologických poznatkov vedeli, že hľadať majú vo vrstvách odpovedajúcich obdobiu Devónu. Vybrali sa preto do takej oblasti a po rokoch hľadania ju naozaj aj našli. Nazvali ju Tiktaalik. Práve rozvrstvenie skamenelín živočíchov v jednotlivých vrstvách je skvelým dôkazom evolučného procesu. Nikdy nenájdete Tiktaalika a ani inú fosíliu v inej vrstve, než zodpovedá obdobiu výskytu tohto živočícha. Jediná fosília ináč uložená by nabúrala celú teóriu. Dodnes sa však nestalo.

O tomto skvelom objave sa môžete dočítať v Shubinovej knihe "Ryba v nás" alebo aj v skvelom rovnomennom dokumentárnom filme (trojdielny s českým dabingom). Plus oveľa viac samozrejme. 

Krátku ukážku z dokumentu - práve venovanú Tiktaalikovi - som hodil pod tento link. Odporúčam si pozrieť.