Mémy Richarda Dawkinsa

19.01.2020

Richard Dawkins v poslednej kapitole svojej prvej knihy Sebecký gén (The Selfish Gene) z roku 1976 vysvetlil, že gén nie je jediným replikátorom, ktorý sa šíri darwinovským spôsobom. Každá jednotka, ktorá dokáže sama seba čo najpresnejšie replikovať (ako napríklad aj počítačový vírus), sa správa podobne ako gén.

Gény (teda určité sekvencie DNA) sa šíria genofondom a "snažia sa" nezaniknúť. Replikácia úspešných génov je základom organickej evolúcie.

Pre prenos kultúrnych informácií a myšlienok v spoločenstve, ktoré sa kopírujú "z jedného mozgu do druhého" a tým zabezpečujú kultúrny rozvoj, použil Dawkins v spomínanej knihe po prvýkrát pojem "meme" (od "gene" pre gén). V slovenčine sa najčastejšie používa poslovenčený výraz "mém" a slovníky ho najčastejšie definujú ako virtuálnu a replikujúcu sa časticu kultúrnej informácie. Prenáša sa negenetickou cestou, no rovnako ako gény podlieha selektívnemu výberu a má šancu sa ujať a evolučne vyvinúť alebo zanikne.

Všetky mémy, ktoré sa dnes vyskytujú v našej spoločnosti sú tie mémy, ktoré sa dokázali zdarne replikovať a vybrali nad konkurenčnými mémami. Kultúru teda možno považovať za úspešnú, pokiaľ sa jej darí šíriť mémy bez ohľadu na ich všeobecný prospech alebo cenu, ktorú za to musia ich hostitelia platiť.

Čo to teda mém je? Omnoho viac, než len meme obrázky na internete, ktoré každý z nás dobre pozná. Dawkins uviedol pekný príklad z ríše zvierat pre jeho vysvetlenie: 
Sýkorky belasé sa naučili otvárať fľaše s mliekom, ktoré stoja každé ráno pred dverami mnohých domov v Británii. Jedna šikovná sýkorka prišla na spôsob otvorenia fľaše a ďalšie sa ich jej napodobením tiež naučili otvárať. Replikujú teda určitý spôsob správania sa. Táto informácia sa začala šíriť ako epidémia medzi sýkorkami.

Meme však nájdeme v rôznych oblastiach kultúrneho života: v módnych trendoch (nosenie šiltoviek so šiltom vzadu), v hudbe (pieseň či melódia), v literárnej štylistike (výrazy ako LOL, OMG, ale aj smajlíky či GIFy), v politike (nacionalizmus, komunizmus), náboženstve (viera v plejáďanov či mrmlanie mantier) atď.

Niektoré mémy sú jednoduché, ako napríklad básničky, modlitby či obrázky, no niektoré sú výrazne komplexné, ako napríklad náboženstvá či politický smer. Hovorí sa im aj memplexy, čiže združené mémy. 

Dokonca aj teória o mémoch je vlastne mémom. Rovnako ako platí pri génoch, nie len tie dobré mémy sa replikujú. Medzi ľuďmi sa prenášajú rovnako mémy úplne neškodné i pozitívne, ako aj značne negatívne či dokonca až škodlivé (napríklad fajčenie či extrémny nacionalizmus).

Náboženské memplexy obsahujú množstvo mémov, ako napríklad "prežiješ svoju vlastnú smrť", "viera bez dôkazu je cnosťou", "kacíri musia byť potrestaní" atď. Niektoré mémy majú absolútnu hodnotu a dokážu prežiť aj samostatne, iné zase prežívajú hlavne kvôli dobrému vzťahu k iným mémom v memplexe.

Vývoj náboženstiev sa nedá vysvetliť genetickým vývojom - ten je príliš pomalý a poskytuje akurát tak mozog ako hardvér. Náboženská evolúcia sa však dá pomerne dobre predstaviť za pomoci memetického prírodného výberu.

Na rozdiel od génov, ktoré sa šíria IBA vertikálne, čiže z generácie na generáciu (cestou spermie a vajíčka od rodičov na deti), môžu sa mémy predávať AJ horizontálne z osoby na osobu v rámci rovnakej generácie.

Najbežnejšími mémami dnešnej doby predávanými závratnou rýchlosťou medzi členmi jednej generácie sú obrázky a videá na internete (internet memes). Niektoré sa stávajú "virálnymi" a ako epidemický vírus sa rozšíria extrémnou rýchlosťou po veľkom území (až globálne) a zasiahnu množstvá ľudí rozličných kultúr.

Podla mňa je vytváranie meme obrázkov pomerne efektívna a pútavá metóda šírenia určitej myšlienky v dnešnom svete. Život je tak uponáhľaný a plný rôznorodých informácií, že len málo kto má čas a chuť čítať rozsiahle blogy či pozerať zdĺhavé diskusie na youtube. Meme obrázok dokáže v pár sekundách ponúknuť hlavnú myšlienku a má potenciál zaujať rýchlejšie, než strohý text. Preto sa snažím aj ja k šíreniu racionality, humanizmu a náboženského skepticizmu využívať túto populárnu formu šírenia mémov.

Stovky mojich meme obrázkov ktoré som uverejnil na tejto facebookovej stránke (a ešte zopár navyše) nájdete na webstránkach sekulárneho-neba zoradené v prehľadnejších kategóriách.

https://www.sekularne-nebo.sk/obrazky

A keď už som pri meme obrázkoch, bolo by skvelé, ak by ste svoje oblúbené meme obrázky (nemusia byt zo sekulárneho-neba) dali do komentu a pokúsili sa tieto mémy touto formou dalej šíriť. Zdieľanie a šírenie dobrých ideí musí dobehnúť šírenie dogiem a poverčivosti. Aj keď niektoré moje meme obrázky boli čeknuté vyše 10 000 ľuďmi a boli zdielané desiatkami užívateľov, stále nedosahujú zdieľania meme obrázkov Ježiša priklincovaného na kríži s nejakým vhodne vybraným veršom z Nového zákona.

Šírte teda gény a mémy racionality v našej spoločnosti a budujte spoločnost s kultúrou, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť.