Mark Twain

30.11.2020

30. Novembra 1835 sa narodil skvelý americký spisovateľ, humorista a filozof Mark Twain, vlastným menom Samuel Langhorne Clemens. 🎂 Vyrastal v presbyteriánskej rodine, no jeho pohľad na vieru v Boha sa postupne menil, až sa z neho stal výrazný kritik organizovaného náboženstva, hlavne kresťanstva.

Bol veľkým fanúšikom vedy a techniky. Priatelil sa s Teslom a v kontakte bol aj s Edisonom. 💡 Sám si dokonca nechal patentovať tri vynálezy.

Bol tvorivý autor ✍️ a v roku 1907 získal čestný doktorát na Oxfordskej univerzite. Na tejto stránke sa nebudem samozrejme venovať jeho svetoznámym dobrodružstvám Toma Sawyera či Huckleberryho Finna.

Pozrieme sa na jeho kontroverznejšie diela z neskoršej doby plné náboženskej kritiky, cynizmu, irónie a sarkazmu. Na sklonku života sa písaniu venoval už v menšej miere, no často vystupoval verejne v diskusiách na rôzne témy. Čo ho k takým dielam viedlo?

Postupným sledovaním konania ľudí naokolo a uvedomovaním si nespravodlivosti vo svete začal strácať ilúzie ohľadne náboženstiev a postupne prichádzal na to, že sú to len výmysly ľudí na riadenie spoločnosti. Raz sa vyjadril:

👉 "Čím viac spoznávam ľudí, tým viac mám rád svojho psa".

Najviac ho ranili hlavne kruté udalosti na sklonku jeho života - smrť jeho prvej dcéry, neskôr ženy a nakoniec aj jeho druhej dcéry, a to v priebehu pár rokov. Staval sa veľmi kriticky k existencii akéhokoľvek osobného Boha dohliadajúceho na naše životy, ktorý by musel byť z jeho pohľadu ozaj zákerný. Sarkasticky narážal aj na groteskné rituály a povery organizovaných náboženstiev, vychádzajúcich z doslovnej interpretácie svätých kníh.

Najlepšie by však na neho sedel termín deista. Stvoriteľa totiž nevylučovali, no jednoznačne neveril v osobného kontrolóra, nebo, peklo, dušu či posmrtný život. V liste bratovi z 1865 napísal:

👉 "Mám vlastné náboženstvo, no ty by si ho nazval rúhačstvom. Je o tom, že Boh existuje pre bohatých, no nie je tu žiaden pre chudobných."

📘 Ak máte radi kritiku kresťanstva so sarkastickým nádychom, odporúčam jeho knihu "Listy zo Zeme" ✉️ 🌎

Kniha je v prvej časti písaná formou listov od archanjela Satana, ktorý prišiel zo vzdialených nebies pozorovať planétu Zem a posiela o nej listy svojim druhom - archanjelom Gabrielovi a Michaelovi. Zem je pre neho naozaj zaujímavým miestom, lebo na tejto smiešne zanedbateľnej planéte sa ľudia domnievajú, že Stvoriteľ vytvoril vesmír len kvôli ním 😁 a hlavne preto, aby ho mohli uctievať. Vytvárajú si komické predstavy o Bohu a nasledujú absurdné rituály a náboženské obrady.

Kniha sa dá aj dnes bežne kúpiť v kníhkupectvách. V slovenčine vyšla spojená s ďalšími príbehmi, a teda Satanové listy tvoria len prvú časť - podľa mňa tú rozhodne zaujímavejšiu.

Nájdete v nej plno skvelých ironických a tak silno pravdivých poznámok. Napríklad o predstave neba veľmi výstižne napísal:

👉 "Väčšina ľudí nedokáže presedieť v kostole ani jednu hodinu na nedeľnej omši. Ako potom chcú vydržať celú večnosť na mieste podobnom tomuto?" keď navyše

👉 "Najradostnejší okamih pre všetkých nadíde, keď kňaz zdvihne ruky, aby im dal požehnanie." plus

👉 "Len si predstavte, čo im poskytuje nebo: 'kostol', ktorý trvá večne, a nedeľu, ktorá nemá konca!"

👉 "Človek stavia pohlavný styk, prirodzene, na prvé miesto pred všetky ostatné radosti, a predsa ho vylúčil zo svojho neba!"

Najviac sa však venuje Bohu a jeho nezmyselnému uctievaniu a ospravedlňovaniu:

👉 "Podľa viery ľudí to bol sám Boh, čo povedal: Nezabiješ! Z toho vyplýva, že ani on sám nie je schopný dodržiavať svoje prikázania."

👉 "Ak človek počne dieťa, je jeho mravnou povinnosťou nežne sa oň starať, chrániť ho pred úrazom, brániť pred chorobami,... a nedopúšťať sa na ňom v žiadnom prípade svojvoľnej ukrutnosti. Boh zaobchádza so svojimi pozemskými dietkami deň čo deň, noc čo noc presne naopak. Ale tí istí najrozumnejší ľudia ochotne schvaľujú tieto zločiny, ospravedlňujú ich, odpúšťajú ich a rozhorčene vyhlasujú, že to nie sú žiadne zločiny, ak sa ich dopúšťa ON. " ‼️

Alebo uvediem výborný príbeh zo záveru siedmeho listu:

👉 "Istý človek uveril a spytoval sa kňaza, čo má robiť, aby bol hoden nového stavu. Kňaz mu povedal: 'Napodobňuj nášho otca na nebesiach a usiluj sa, aby si bol ako on.' Ten človek si usilovne, dôkladne a vnímavo preštudoval Bibliu. Potom sa pomodlil, aby ho viedli nebesá a pustil sa do napodobňovania. Ľstivo dohnal ženu k tomu, že spadla zo schodov, zlomila si chrbtovú kosť a zmrzačila sa nadosmrti. Brata vydal zradne do rúk podvodníka, ktorý ho pripravil o celý majetok a priviedol ho do chudobinca. Jedného syna nakazil ancylostomiázami, druhého spavou nemocou, tretieho kvapavkou. Zavinil, že jedna jeho dcéra dostala šarlach a ešte ako mladé dievča ohluchla, onemela a oslepla. Druhú zasa zviedol za jeho pomoci akýsi ničomník, potom zatvoril pred ňou dvere a dievčina prekliala otca a zomrela v nevestinci. Nato sa prihlásil u kňaza, ale ten mu povedal, že TAKTO svojho otca na nebesiach napodobňovať nemal. Novoobrátenec sa spýtal, v čom sa dopustil chyby, ale kňaz zvrtol reč na iné a spýtal sa ho, aké bolo po ceste počasie." 🤦‍♂️

Twain postupne uvádza a komentuje jednotlivé absurdity v Biblii ako sú príbehy o raji, celosvetovej potope či o pekle. Píše okrem iného napríklad:

👉 "Biblia je veľmi zaujímavá kniha. Obsahuje vznešenú poéziu, niekoľko múdrych legiend, zopár krvavých príbehov, nejakú tu dobrú morálku, ale aj záplavu obscénností a viac než tisíc klamstiev."

📘 Jeho ďalšia skvelá kniha "Tajomný cudzinec" (The mysterious stranger), s hlavným hrdinom dobrým anjelom menom Satan (synovcom padlého anjela Satana) ako pozorovateľom ľudskej spoločnosti, je výsmechom ľudskej hlúposti, zadubenosti, vedomej zákernosti, poverčivosti a klamstvám. Dej nijak zvlášť epickej knihy (dej nie je rozsiahly, skôr ide o filozoficky a sociálne poňaté dielo) sa odohráva v Rakúskej dedinke Oslovo (Eseldorf), v ktorej deti nijako netrápia školou a vzdelaním ale radšej ich učia byť dobrými kresťanmi - čiže učia ich nemyslieť, neskúmať, nemať vlastný názor. Musia len počúvať a začleniť sa do stáda. Ich hlavnou úlohou je ctiť si pána farára a uctievať panenku Máriu a ďalších svätých. 😄 👍

Skvelá kniha so skvelým pohľadom na ľudstvo, ktorá nastavuje zrkadlo dokonca aj dnešnej spoločnosti, i keď bola napísaná pred vyše sto rokmi a dej je zasadený do 16. storočia. Dá sa nájsť v niektorých kníhkupectvách alebo v antikvariátoch v sk alebo cz preklade, alebo si (rovnako ako ja) vypočujte audioknihu 🎧📖 ktorá je narozprávaná v českom jazyku na https://www.youtube.com/watch?v=qiCeWkFu1Sg

📘 Okrem týchto dvoch kníh je možné u nás zohnať aj "Evin denník", ktorý je humornou paródiou na príbeh o raji.

Twain bol proti publikovaniu niektorých jeho vysoko kritických postojov na organizované náboženstvo počas jeho života. ❌ Doba to stále nebola taká zhovievavá a on bol predsa len veľmi populárny a uznávaný autor. Obidve hore uvedené knihy boli teda vydané až posmrtne a "Listy zo Zeme" povolila publikovať jeho dcéra dokonca až o značnú dobu neskôr.

Mark Twain bol celkovo studnicou neskutočne vydarených a podnetných výrokov. Odporúčam si vygúgliť jeho top citáty aj v iných oblastiach - určite Vás poučia, rozveselia i donútia popremýšľať. Tu samozrejme vyberám citáty venované hlavne jeho pohľadu na náboženstvo, cirkev či Boha:

👉 "Ježiš zomrel na záchranu ľudstva - dosť chabé na nesmrteľného. A navyše veľa ich aj tak nezachránil."

👉 "Choďte do neba kvôli príjemnej klíme a do pekla kvôli spoločnosti."

👉 "Mnohí ľudia vedia rozmýšľať, ale v náboženských otázkach túto schopnosť nikto neuplatňuje."

👉 "Nie sú to tie časti Biblie, ktorým nerozumiem, čo ma rozčuľujú. Sú to práve naopak tie, ktorým dobre rozumiem."

👉 "Satan nemá ani jedného plateného pracovníka. Opozícia zamestnáva milióny."

👉 "Náboženstvo znamená veriť, že všetko čo vieme nie je pravda."

👉 "Bohovia nesľubujú odmenu za intelekt. Zatiaľ nebol ani jediný taký, ktorý by o to javil čo i len záujem."

👉 "Je jednoduchšie ľudí oklamať, než ich presvedčiť, že boli oklamaní."

👉 "Kresťania chodia do kostola v nedeľu, aby im bolo odpustené, čo robia v sobotu a potom to budú opäť robiť v pondelok."

👉 "Človek je náboženský tvor. Je to vlastne jediný náboženský tvor. Je jediný tvor, ktorý má to PRAVÉ náboženstvo - a má ich dokonca niekoľko. Je jediný tvor, ktorý miluje svojho blížneho viac, než seba samého a je ochotný mu podrezať krk, ak jeho viera nie je tá pravá."