Kresťan dúfa v záchranu - pred vlastným Bohom.

21.02.2019

Vždy mi prišla myšlienka strachu pred vlastným MILUJÚCIM Bohom akosi znepokojujúca. Ale niet sa čomu diviť.

Boh stvoril dobro i zlo (Izaiáš 45:7 Ja, ktorý formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím zlo, ja Hospodin činím to všetko).

A našiel si pre všetkých aj náležitú božsky-hroznú odplatu (Zjavenie Jána 21:8 Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou).

Mať "milujúceho" vševediaceho Boha s takýmto plánom pre ľudí a ešte mu za to ďakovať, je očividným výsledkom skratového myslenia pri hodnotení týchto mafiánskych praktík.

Kresťania sa upokojujú, že dobrý Ježiš je predsa ich záchranou a vykupiteľom. Ale pred kým? PRED SEBOU SAMÝM?

Veď podľa kresťanského dogmatického učenia o trojjedinom Bohu je Boh-otec len stelesnením Ježiša a obaja sú tá istá entita. Takže Ježiš sa buď po príchode na Zem len pretvaroval alebo Boh zmenil svoj nenávistný postoj voči ľuďom (čo znamená, že nie je dokonalý).

Takže zachraňuje kresťanov Ježiš pred svojím druhým alter-egom starozákonným Hospodinom alebo pred sebou samým? Buď je pravdivá dogma o svätej trojici a Ježiš je tvorcom všetkých nezmyselných, nemorálnych a krutých zákonov Starej Zmluvy alebo je to celé blud.

Ak nakoniec odpoviete, že zlý bol iba ten starozákonný Boh (čím úplne neschvaľujete svätú trojicu), tak Vám chcem pripomenúť ešte jednu skutočnosť: Akokoľvek zlý je totiž Hospodin (nechá Vás ukameňovať za kdejakú prkotinu), na Ježiša nemá. Ten sa síce navonok tvári ako keby bol z cukru, no najnechutnejšie pekelné krutosti nájdete IBA v Novom Zákone. Iba tam sa dozviete, čo Vás čaká a neminie po smrti, ak nebudete nasledovať svojho láskavého vodcu. Využite teda svoju slobodnú vôľu na to, aby ste sa nemohli ináč rozhodnúť...

Ježiš je Váš hrdina. Milujte ho a on Vás nebude musieť večne mučiť.