Komunisti presadzovali ateizmus. Je ateizmus zlý? Presadzovali aj vedu. Je preto veda zlá?

20.02.2019

Pred rokom som v príspevku kritizoval postoj Čínskej komunistickej strany za nútené presadzovanie ateizmu v rámci strany. Tento totalitný spôsob je neprijateľný a je v priamom rozpore s myšlienkou sekulárneho humanizmu, v ktorom každý človek musí mať možnosť vyjadriť svoj náboženský názor a postoj. Náboženské vyznanie na jednej strane rovnako ako jeho kritika na opačnej strane, NESMÚ byť zakazované či prikazované.

Dnes sa vrátim k pojmom komunizmus a ateizmus, ktoré niektorí veriaci tak radi zamieňajú.

Pojem komunizmus má viacero úrovní definície. 

Základnou je v skratke spoločenský a hospodársky systém, ktorý je postavený na spoločnom vlastníctve a beztriednej spoločnosti. Systém sa často spája s ideológiou Marxizmu-Leninizmu, no vízie beztriednej spoločnosti či spoločného vlastníctva sa objavili už dávno predtým v antickom Grécku medzi mnohými filozofmi (napríklad aj v Platónovom diele Republika) alebo aj v osvietenstve (napríklad v kritike súkromného vlastníctva od J.J Russeaua).

Dnes si však každý spája komunizmus s politickými stranami a systémami, ktoré sa snažili tento utopistický socialistický systém presadiť v praxi - a vôbec nie úspešne. Tento pokus v mnohých krajinách prerástol do totalitného autoritatívneho zriadenia, ktoré potláčalo všetko, čo sa postavilo komunistickej ideológii jedinej vládnucej strany a bolo na hony od dnešných sekulárnych spoločností. Je všeobecne známe, že tieto komunistické režimy (nie len v Sovietskom zväze či ČSSR, ale aj v dnešnej Číne, Vietname, Severnej Kórei či na Kube) mali len málo spoločné s pôvodnými komunistickými ideami. Skôr by sa teda mali nazývať stalinské režimy.


Rovnako ako niektoré náboženské režimy, aj komunisti sa snažili o všemožnú indoktrináciu svojich dogiem. Išlo im o infiltráciu do každej jednej sféry spoločenského života pomocou centrálneho riadenia všetkých aspektov života. Porušovanie ľudských práv a slobôd bolo typickou súčasťou týchto režimov. Vyzdvihované boli vlastné pozitívne myšlienky a ututlávané boli všetky početné prešľapy, hrubá netolerancia a zastrašovanie. Tu však už hovoríme o totalitnom režime.

Marx a Engels sa snažili zvrhnúť kapitalizmus (ktorý rovnako nie je dokonalým zriadením a má veľa chýb), avšak spôsob presadenia komunistického režimu nemal byť podľa Marxa pozvoľný, ako to navrhovali ďalší socialisti, ale radikálny - teda pomocou ľudovej revolúcie.

Ono predstava sociálne rovnej spoločnosti, kde nie sú potrebné peniaze a kde sa každý venuje bezstarostne tomu, k čomu má potenciál, je z istého uhla pohľadu naozaj lákavá - hlavne ak si ju predstavíte skôr ako Gene Roddenberry, ktorý nechal vzniknúť svetu budúcnosti v Star Treku - no je dokonale jasné, že ľudstvo v takom utopistickom zriedení v praxi existovať zatiaľ nedokáže a na prechod zo sračiek k blahobytu nestačí nariadiť: "A teraz je tu komunizmus, tak sa tak všetci správajte."

Hlavným krédom komunizmu bola vždy sociálna rovnosť a spoločné hospodárske vlastníctvo. Popri tom sa však komunisti snažili riadiť celú spoločnosť, a teda sa vyjadrovali aj k ďalším otázkam. Jednou z nich bolo aj náboženstvo. Tak, ako odmietali náboženstvo, snažili sa presadzovať vedu. Neznamená teda, že len preto, lebo komunisti zneužívali ateizmus na presadzovanie svojich názorov, je ateizmus zlom. Rovnako, ako neznamená, že preto, lebo pretlačovali vedu, je veda zlá. Nie každý aspekt komunizmu je zlý, rovnako ako nie každý aspekt demokracie či kapitalizmu je dobrý. Zhodnotiť teda ateizmus pre skorumpovanosť a totalitarizmus komunistického režimu ako chybný či dokonca zlý, je "bohapustá" generalizácia a chybovosť argumentácie.

Dávať medzi komunizmus a ateizmus znamienko rovnosti môže len totálny bigot. Mnoho ateistov patrí k zanieteným podporovateľom kapitalizmu, ktorý je v priamom rozpore s komunizmom. Navyše ateizmus je práve o skepticizme. Komunizmus je všetko, len nie o skeptickom prístupe k myšlienkam. Je o poslušnom nasledovaní dogiem - tak podobné náboženstvám.

Ako napísal Harari v knihe Homo Sapiens "Kým budhisti veria, že zákon prírody objavil Siddhárta Gautama, komunisi verili, že zákon prírody objavili Marx, Engels a Lenin. Podobne ako náboženstvá, aj komunizmus mal svoje sväté písmo a knihy prorokov, ako bol Marxov Kapitál, ktorý tvrdil, že história sa onedlho skončí nevyhnutným výťazstvom proletariátu. Komunizmus mal svoje sviatky a slávnosti. Mal teológov zručných v marxistickej dialektike... Komunizmus mal aj mučedníkov, sväté vojny a kacírstva, napríklad trockizmus. Sovietský komunizmus bol fanatickým a misionárskym náboženstvom. Oddaný komunista nemohol mať iné náboženstvo a musel šíriť evanjelium Marxa a Lenina aj za cenu svojho života."

Najväčším problémom komunizmu bolo zakazovanie akéhokoľvek iného zmýšľania. A keďže komunizmus nazeral na vieru v Boha ako na zastaralý prežitok, snažil sa náboženstvá vymiesť zo spoločnosti. Hoci aj násilne. A to má veľmi ďaleko od sekulárnej spoločnosti. Zakazovaním sa len veľmi málo kedy dôjde k pozitívnemu výsledku. Ako napísal Hitchens "Vo všetkých totalitných režimoch sa ukázalo, že náboženský impulz (potreba uctievať) môže, AK JE POTLÁČANÝ, nadobudnúť ešte obludnejšie rozmery."

Možno si poviete, že kresťanstvo i islam šli často práve násilnou cestou presadzovania svojich dogiem a ako vidieť na počte veriacich na svete, darí sa im dobre... Avšak je to správna cesta? NIE. A ani pri ateizme či akejkoľvek inej myšlienke to nie je správna cesta, aj keby to fungovalo a cieľ by sa dosiahol.

Niektorí komunistickí lídri naozaj násilne potláčali náboženskú vieru - ovládnutie Tibetu Čínou bolo síce hlavne mocenské ovládnutie nového obrovského územia, avšak vedľajším prvkom po ovládnutí bolo aj potláčanie tibetského budhizmu. Určite sa nebudem tváriť, že to tak nebolo. 

Snahou všetkých totalitných komunistických systémov nie je však ani tak potlačenie náboženstva, ale skôr jeho NAHRADENIE - uctievanie komunistických lídrov namiesto božstva.

A presne takto sa ateizmus šíriť nesmie a páni súdruhovia to posrali. Neboli to však nejaké doktríny ateizmu, ktoré by ZAKAZOVALI náboženstvá. Takéto praktiky nájdete iba v Biblii, Koráne či podobných sektárskych svätých knihách. Ateizmus také nič nemá. Rovnako ako Mao ce Tungova poloplešatá hlava neznamená, že plešatosť napadla Tibetské náboženstvo, a teda plešatosť je zlá. Plešatosť nemá doktríny proti vlasatým či veriacim. Abrahámovské náboženstvá ich majú.

Ateizmus sa musí šíriť správnou argumentáciou, rozumným nenásilným presviedčaním o racionálnom pohľade na svet, ukazovaním výhod sekulárnej morálky, poukazovaním na slobodu a šťastný život ateistov, ktorí sa už nemusia strachovať z imaginárneho dozorcu. Ak presvedčíte ľudí, že toto je pozitívny spôsob života, budú DOBROVOĽNE odmietať mytológiu. Ak im však zakážete uctievanie božstiev, budú ho uctievať vnútorne, tajne a ešte viac sa budú utvrdzovať vo svojom presvedčení.

A ak sa ľuďom myšlienka ateizmu nepáči? Tak nech. Je to ich právo. Právo, ktoré nesmie byť v sekulárnej spoločnosti potláčané. Rovnako ako nechcem, aby na EURO bankovky niekto vypísal "Veríme ti Bože", nechcem ani, aby tam niekto uviedol "Neveríme v Boha". Určite nie v tom prípade, že v spoločnosti žijú ľudia, ktorí tento názor nezdieľajú. Spoločnosť musí byť neutrálna a pre všetkých. Musí však bojovať proti ideologickým snahám utláčať ostatných. A je jedno, či je to komunizmus alebo náboženstvo. Iba tak vybudujeme tolerantnú spoločnosť.

Osobne mi tolerantné náboženstvá nevadia a vidím v ich pohľade na svet isté filozofické obohatenie. Preto som za sekulárnu spoločnosť a myslím, že je zaujímavejšia a intelektuálne fascinujúcejšia, než čisto ateistická. Môžete byť proti - v sekulárnej spoločnosti by ste mali mať na to právo.