Kedy sa vráti aby skoncoval s ateizmom?

30.07.2019

Skoncovať s ateizmom (i inoverstvom) je predsa také jednoduché. Alebo je cieľom naplniť pekelné kvóty?

Pre tých, ktorí by chceli citovať Bibliu ako "dôkaz" toho, že Ježiš je skutočný a čaká na tú správnu chvíľu, dám pár citácií o jeho druhom príchode z tej istej dokonalej knihy aj ja:

Matúš 24:

"Amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane."

Matúš 16:

"Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve."

Marek 13:

"Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane."

Prvý list Tesaloničanom 4:

"Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami."

Nezjavil sa ani počas prvého pokolenia ako to naznačili autori pišúci pod pseudonymami Matúš a Marek, ani počas generácie Pavla z Tarzu. A ani ďalších 2000 rokov.

Klame teda sväté písmo, ktoré má byť zároveň dôkazom toho, že Ježiš je synom Božím, alebo klamal Ježiš? A koľko z ďalších Ježišových učení je tiež mimo?

Dobre si premyslite odpoveď.