Kedy sa vráti aby skoncoval s ateizmom?

06.12.2021

SĽUBOVAL, ŽE SA VRÁTI

Ľudia čakali - rok, dva, desať, sto, tisíc rokov. Za posledných takmer dvetisíc rokov sa okrem stoviek koncov sveta nič zvláštne neudialo.

Prečo potom tvrdil:

👉 "Amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane." (Matúš 24)

👉 "Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve." (Matúš 16)

👉 "Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane." (Marek 13)

👉 "Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami." (Prvý list Tesaloničanom 4)

⚠️ Nezjavil sa ani počas prvého pokolenia ako to naznačili autori píšuci pod pseudonymami Matúš a Marek, ani počas generácie Pavla z Tarzu. Klamal nám? A ak očividne tieto pasáže nevravia pravdu, tak prečo veriť všetkým tým ostatným výrokom? Čo ak sú rovnako "pravdivé"? 

Tiež ste premýšľali nad tým, prečo by sa k nám prípadne nechcel vrátiť? Čo by mohol byť ten dôvod?

Vynájdenie kamier a presných záznamových zariadení? Kritický pohľad na kúzelnícke triky a relatívne nízka úroveň poverčivosti? Nenávisť voči imigrantom s tmavšou pleťou rozprávajúcim nárečiami blízkeho východu? Čaká, kedy budú kresťania konečne viac ako on a nie ako tí, čo ho ukrižovali?

Alebo je tento mesiáš z oblasti Palestíny proste dvetisíc rokov mŕtvy, tak preto! 🤔