Katolíci si vytvorili vlastné náboženstvo.

21.02.2019

Skvelým príkladom prispôsobovania viery sú katolíci. Ich učenie sa v určitých častiach tak výrazne líši od učenia Biblie, že to už snáď ani nemôže byť kresťanstvo. Preto veľká časť protestantov nepokladá katolíkov za kresťanov.

Okrem množstva ďalších nezrovnalostí s Biblickým učením sú vo všeobecnosti hlavné rozdiely tieto: 

- uctievanie tisícok svätých a modlenie sa k ním (s Máriou vo frontovej línii)
- zavedenie sviatostí a striktné naplnenie niektorých z nich (hlavne krst a sväté prijímanie), aby človek mohol dosiahnuť posmrtné spojenie s Bohom.
- výmysel očistca (predtým aj limba pre nepokrstené deti, ktoré zomreli pri potrate či počas pôrodu) ako miesta dočasného trestu pre hriešnikov, kým sa dostanú do neba
- spovedanie sa z hriechov kňazom (dôvod je jasný - dokonalý prehľad o ľuďoch vo svojom rajóne)
- nepoškvrnenosť Márie (večné panenstvo - napriek jasným veršom v Biblii o Ježišových súrodencoch)
- aj napriek tomu, že Biblia učí, že uverenie v božskosť Ježiša je JEDINOU podmienkou na vykúpenie, presadzujú katolíci tvrdenie, že ďalšou podmienkou je dobré konanie človeka, alebo aspoň oľutovanie svojich hriechov.
- kedysi to boli odpustky, ktoré si ľudia kupovali od cirkvi, aby sa zbavili svojich hriechov. To bola doba, kedy Vatikán získal najviac bohatstva
- nikým nediktovaná komplexnosť (a početnosť) cirkevnej hierarchie až po pápeža
- uznanie vedeckého vysvetlenia kozmologickej a biologickej evolúcie o vzniku nášho sveta, Zeme i vývoja ľudí, napriek priamej kontradikcii s učením v knihe Genezis.

A takých príkladov je viacero. Čím ďalej tým viac veršov nazývajú alegóriou. Kedy priznajú, že celá Biblia je alegória až mýtus? 

Dokonca ani protestanti, ktorí s týmito krokmi nesúhlasia a držia sa viac Biblie, už dnes nekameňujú ľudí za prácu v deň pokoja, cudzoložstvo, inoverstvo či neposlušnosť rodičov, nevlastnia ľudí a netrestajú ich bitím prípadne netvrdia, že zem je placatá a stredom maličkého vesmíru.

Postupné zrovnoprávnenie žien (tie zatiaľ v katolíckej cirkvi ešte stále nemôžu kázať a už vôbec nie zastupovať najvyššie miesta), či postupná akceptácia homosexuálov sú ďalšie kroky vzdaľujúce sa predpisom a nariadeniam dokonalého Hospodina. To, čo sekulárna spoločnosť na základne moderných a premyslených morálnych pravidiel určených spoločenstvom ľudí vytvára, je ďaleko humanistickejšie a spravodlivejšie ako "absolútna morálka" vychádzajúca z Biblie. 

A kresťania majú v podstate dve možnosti:
Prispôsobiť sa postupne novým poznatkom a pravidlám morálky a vzdaľovať sa od učenia Biblie (katolíci) alebo trvať takmer na všetkom doslovne a byť za spiatočníckych (protestanti).