Inteligencia a religiozita

20.02.2019

Trochu sarkazmu - avšak ďaleko od skutočnosti to nemá. Podľa metaanalýz zostavených z viacerých štúdií v priebehu desiatok rokov je vzťah medzi inteligenciou a religiozitou výrazne negatívny. To znamená, že čím vyššia inteligencia, tým menšia šanca, že človek bude veriť v božstvo. 

Takúto metaanalýzu zo 63 vedeckých štúdií napríklad spracovali Zuckerman, Silberman a Hall v roku 2013 a dospeli okrem skonštatovania, že inteligentní ľudia inklinujú výraznejšie k analytickému mysleniu, aj k takémuto vzťahu medzi IQ a religiozitou.

Samozrejme to neznamená, že medzi ateistami sa nenájdu blbci, či medzi veriacimi inteligentní ľudia. Jedná sa o čisto hodnotu priemernej intelignecie skupín ľudí.

Podľa ďalšej štúdie H. Nyborga a R. Lynna je korelácia medzi IQ a vierou v Boha takmer 7000 testovaných adolescentov rovnako pozitívna pre ateistov - IQ hodnota bola v priemere o 6 bodov vyššia ako u neateistov.

Keďže pravda bolí, očakávam, že veriaci budú zanovito odmietať vedecké štúdie a rozhodnú sa ich ohodnotiť ako zavádzanie. Smelo do toho.