Východné náboženstvá ako alternatíva?

15.03.2019

Mnohí ľudia si nedokážu nájsť sami zmysel života a nutne potrebujete nejaké to náboženstvo či spirituálnu cestu životom. V západných krajinách sa takíto ľudia, ktorí sa znechutene pozerajú na celé súčasné i minulé neľudské či skorumpované vyčíňanie monoteistických náboženstiev, uchyľujú k alternatívnym zdrojom spirituality. 

Tí, ktorých nepresvedčili ani scientológovia svojim príbehom o galaktickom vládcovi Xenu, ani českí vesmírni ľudia s Aštarom Šeranom na čele flotily, dokonca ani "ufológovia" napríklad z Raeliánskeho hnutia či iných moderných siekt, často nachádzajú uspokojenie v určitých obmenách starých východných náboženstiev.

Hinduistom sa však podľa doktrín tohto náboženstva dá iba narodiť. Nedá sa doň konvertovať. Hlavným problémom je kastový systém. Ten rozdeľuje celú spoločnosť a vytvára dodnes mnoho sociálnych problémov. Navyše hinduizmus trvá okrem kastového systému aj na karmickom a reinkarnačnom systéme, ktoré sú podstatou Samsáry - kolobehu smrti a znovuzrodenia riadeného práve na základe karmy. Tento nepodložený výmysel je v istom smere ešte krutejší, než výmysly o pekelnej odplate vs. nebeskej odmene monoteistických náboženstiev. Podľa takéhoto východného poňatia spravodlivosti sú totiž nevinné postihnuté deti spoločnosťou vnímané ako hriešne duše minulých životov, ktoré boli potrestané "spravodlivým karmickým systémom" a tak sa k nim aj ostatní správajú a hodnotia. Ako keby nestačilo, že musia žiť so svojim handicapom.

Čo však, ak sa Vám hinduistické myšlienky aj napriek tomu zapáčia? Zvoľte si modernejšiu alternatívu. Taký člen sekty Haré Krišna uprednostňuje iba isté inkarnácie boha Višnu - konkrétne 7. vtelenie Rámu a 8. vtelenie Krišnu (podľa najbežnejšieho pojatia Dashavatary - desiatky avatarov boha Višnu). Podľa tejto sekty však nemusíte byť rodený ind, aby ste mohli prijať túto vierouku ako svoje náboženstvo. A tak ak nemáte radi dlhé kresťanské modlitby, vystačíte si tu s jedinou 16 slovnou mantrou, ktorú by ste mali mnohokrát denne obmieľať dookola. Skúste si to:

Haré Krišna, Haré Krišna - Krišna Krišna Haré Haré - Haré Ráma, Haré Ráma - Ráma Ráma Haré Haré.

Ľahké, no nie? A nebudete sa ani modliť k ďalším bohom od tých s hlavou slona, desiatkami rúk, či opičou tvárou. Bola by to ťažká voľba, no tu ste o túto starosť ukrátený.

Ak intelektuálne nezvládate ani takúto ľahkú mantru, skúste mantru s jediným slovom - Óm, ktorú využívajú okrem hinduistov aj ďalšie východné či synkretické náboženstvá, ako napríklad džinizmus, eckankar či aumizmus. Tento transcendentálny proces vyslovenia posvätnej slabiky Vás zaručene spojí s tým pravým božstvom - v tomto prípade najskôr bez Ježiša.

V druhej polovici minulého storočia sa spiritualita z východu pomocou viacerých guruov presunula spolu s myšlienkami reinkarnácie, jogy a meditácie aj na západ. Tu hlavne v 60-tych a 70-tych rokoch zažila veľký boom. A priniesla týmto guruom značné bohatstvo.

No veď si len skúste pozrieť, koľko kníh nájdete od OSHOa v najbližšom kníhkupectve. S úbohým počtom kníh, ktoré kritizujú náboženstvo sa to nedá vôbec porovnávať. Za svoje reči o nutnosti oddelit sa od materialneho sveta si dokázal kupiť 93 zbrusu nových Rolls Roycov.

Objavili sa však medzi nimi aj podvodníci. A to nie tí malí bezvýznamní, ale naopak, práve tí najnasledovanejší a najuznávanejší.

Ak ste si doteraz mysleli, že len katolícka cirkev káže iné ako koná, tak si pozrite veľmi stručný výber týchto štyroch pomerne známych guruov, ktorí dokázali dobyť svet. Je to len malá hŕstka - avšak veľmi populárnych učiteľov, ktorých životy nie sú ani zďaleka také čisté a cnostné, ako ich navonok prezentujú.

Títo guruovia však majú obrovský vplyv na ľudí. Na narodeninovej párty gurua menom Satya Sai Baba (organizovanej jeho prívržencami) sa zišlo vyše milióna jeho nasledovateľov, ktorí si boli istí jeho božskosťou a skutočnou zázračnosťou jeho činov - chodením po vode, predpovedaním budúcnosti, čítaním myšlienok. Dokonca o sebe tvrdil, že je zrodený z panny (celkom populárny parameter svätých).

Ale taký Guru Gurmeet Ram Rahim, ktorý má vyše 50 miliónov stúpencov, u mňa vyhráva prvé miesto v presvedčovacích schopnostiach. Dokázal prehovoriť 400 svojich nasledovníkov, aby si odrezali vlastné semenníky a tým sa dostali bližšie k Bohu. Proste pri tomto sa Vám musia narovnať mozgové závity.

Hlavne kvôli joge a istým typom meditácií sa k nám najvýraznejšie dostali práve hinduizmus či budhizmus. Avšak ani ďalšie východné náboženstvá ako šintoizmus, sikhizmus, džinizmus či taoizmus nie sú postavené na podložených či aspoň uveriteľných tvrdeniach. Skôr sa odvolávajú na tradície, prikrášľované hrdinské príbehy a filozofické myšlienky z obdobia, kedy bolo fungovanie sveta veľkou neznámou.

Nemám nič proti slobodnému výberu akéhokoľvek vierovyznania. Verte si čomu chcete. Ja sa však budem rád v týchto učeniach rýpať a budem poukazovať na ich možný nepriaznivý vplyv na spoločnosť, na ich dogmatické neracionálne učenie, či na zhubné konanie niektorých ich predstaviteľov.