Gene Roddenberry

11.03.2019

Dnes chcem napísať niečo o človeku, ktorý výrazne ovplyvnil môj život, a to hlavne môj pohľad na vedu, humanizmus a náboženstvo.

Gene Roddenberry vytvoril svet budúcnosti, ktorý už vyše 50 rokov uchvacuje milióny ľudí po celom svete. Na rozdiel od veľkej časti sci-fi tvorby konca minulého storočia, ktorá ukazovala budúcnosť často ako pochmúrny, dokonca až postapokalyptický svet, pozeral sa Roddenberry na budúcnosť ľudstva v Star Trek univerze cez ružové okuliare. Veril, že sa intelektuálne vyvinieme do stavu, kedy konečne zanecháme všetko čo nás brzdí v našom rozvoji, vrátane náboženských povier. Podľa Roddenberryho majú na Zemi zaniknúť všetky náboženstvá niekedy v 23. storočí. Skvelá vízia.

Celá táto jeho vízia budúcnosti bola postavená na rovnosti medzi ľuďmi, tolerancii medzi národmi i názormi - vrchole humanizmu. Roddenberry sa snažil vždy boriť sociálne bariéry a presadzoval rovnosť medzi všetkými. Vo svojej humanistickej budúcnosti teda sedeli na mostíku hviezdnej lode Enterprise aj ruský pilot či žena černoška. Prvýkrát v kinematografii sa v Star Treku pobozkali černoška s belochom. Navyše táto herečka nemala černošskú pozíciu, ale rovnoprávnu pozíciu. To bolo nevídané v dobe, kedy v USA aj záchody či kostoly boli rasovo separované. Rovnako ruský člen posádky počas studenej vojny bol odvážny krok.

Ľudstvo v budúcnosti pochopilo, že vo vesmíre nie je samotné a dokázalo sa zbaviť rasizmu, sexizmu, xenofóbie, mamonu či poverčivostí. Pri cestách vesmírom spoznáva nové mimozemské civilizácie i život a šíri racionalitu, mier a porozumenie. Hlavne série Nová generácia a Voyager sú plné morálnych posolstiev a pojednávajú o univerzálnych ľudských hodnotách.

Seriál sa venuje množstvu filozofických, psychologických i nábožeských tém a snaží sa pomocou medzných situácií, v ktorých sa človek môže vyskytnúť, poukázať na správnu cestu k humanizmu a morálne hodnotným rozhodnutiam. Star Trek teda nebol prioritne sci-fi seriál, ale seriál s morálnym posolstvom (čo už v prípade najnovších filmov a seriálov až tak veľmi neplatí).

Gene Roddenbery sa narodil do rodiny Južanských Babtistov, no od teenagerského veku začal o svojom náboženstve pochybovať. Ako dospelý odmietol toto i ďalšie náboženstvá a prehlasoval sa až do smrti za humanistu.

Myšlienku boha síce úplne nevylučoval, no bol zásadne proti predstavám osobného Boha rozšírenej existujúcimi náboženstvami.:

"Musíme sa pýtať na logiku príbehu, ktorý hovorí o vševediacom a všemohúcom Bohu, ktorý stvoril nedokonalých ľudí a potom ich obviňuje z vlastného omylu."

"Vždy som bol primerane podozrievavý voči náboženstvám, pretože je tam príliš veľa nariadení s 'musíš' alebo 'nesmieš'. Chcel som môj svet budúcnosti tohto zbaviť."

Roddenberry mal na organizované náboženstvá a iz začlenenie do Star Treku jasný názor:

"Pre väčšinu ľudí nie je náboženstvo nič viac, než náhradou za nefunkčný mozog. Ak ľudia potrebujú náboženstvo, tak ich ignorujte a oni budú možno ignorovať Vás a Vy si budete môcť pokračovať vo Vašom živote. Avšak keď som začal so Star Trekom, začala sa zrazu vynárať téma náboženstva. Ľudia začali požadovať, či by nemohol byť na palube Enterprise aj kaplán. Odpovedal som im jednoducho 'Nie, nemohol!'"

To mi pripomenulo jeden meme obrázok, na ktorom sa za nedeľným stolom pýta syn otca "Otec, a prečo v Star Treku nie sú žiadni židia, kresťania či moslimovia?" A otec s úsmevom odpovedá "No predsa preto, lebo je to o budúcnosti."

Tak si budúcnosť predstavoval aj Rodennberry. Prosperujúcu spoločnosť postavenú na vedeckých a technologických výdobytkoch a na racionalite. Technológie, ktoré prezentoval Star Trek neboli nereálne a niektoré sa postupne stávajú skutočnosťou. Na seriály spolupracovalo množstvo vedcov, ktorí umožňovali tvoriť reálnejší pohľad na budúcnosť a tvorili fiktívne technológie, ktoré nadchli nie jedného fanúšika. Tí potom vďaka tejto inšpirácii zasvätili svoj život vede a poznávaniu.

A to je ten správny prístup, ako osloviť ďalšie generácie ľudí. Prezentovať im vedu, technológie, humanizmus a morálku zábavným a napínavým spôsobom. Roddenberry to dokázal skvele.

Live long and prosper.