Francesca Stavrakopolou

30.07.2019

Profesorka, atraktívna žena, teologička, milovníčka Biblie a ATEISTKA. A to všetko v jednej osobe. Si píšte, že táto kombinácia dokáže nasrať obrovské množstvo veriacich.

Spomedzi autorít v oblasti štúdia Biblie veľmi oceňujem a sledujem práce dvoch ateistických odborníkov, profesorov, ktorí majú dar nie len v tom, že dokážu a chcú Bibliu skúmať čisto z faktického pohľadu, no vedia podať svoj výskum a poznatky veľmi zanieteným, pútavým a priamym spôsobom bez zbytočných a nič nehovoriacich teologických omáčok a výhovoriek.

V oblasti Nového zákona je ním jednoznačne skvelý Bart Ehrman (odporúčam jeho knihy, ktoré sa dajú nájsť dokonca aj v slovenčine) a čo sa týka hebrejskej Biblie (Tanachu, u kresťanov známej ako Starý zákon) je ňou práve Francesca Stavrakopoulou. Šarmantná žena s božským úsmevom.

Čo môže byť pre fundamentálnych kresťanov a židov ešte horšie ako to, že taký človek vôbec existuje? Napríklad jej odborné názory: "Ako biblický historik, tvrdím, že v príbehoch Starého zákona je len veľmi málo faktických údajov."

Francesca - aj keď je ateistka a povie to o sebe vždy a priamo - sa nesnaží byť voči náboženstvám silne kritická či nepriateľská. Na rozdiel napríklad od Richarda Dawkinsa sa snaží vystupovať nekonfliktne, avšak úprimne. Bez okolkov však dokáže povedať, že veľká časť Starého zákona je proste výmysel, a to nie len logicky nezmyselných príbehov ako ten o stavaní plťky pre záchranu všetkých živočíšnych druhov pri celosvetovej potope či ľudí prebývajúcich v bruchu veľrýb. Francisca priamo označí Mojžiša, Abraháma, Izáka, Jakoba a ďalších veľkých superhrdinov židovských eposov za neexistujúce postavy a Exodus za nikdy sa nekonajúci výmysel. A to veriaci v doslovnú pravdivosť (alebo z veľkej časti pravdivosť) Biblie nemajú radi. Nechcú, aby im do ich "pravdivých" príbehov strkala nos nejaká ženská, ktorá bude používať fakty a rúcať ich iluzórne zámky.

Pýtate sa, ako sa niečo také dá dokázať? Človek, ktorý rozumie pôvodným jazykom a vidí rozdiely v ich používaní, či hľadá historické nezrovnalosti, to spozná hneď. Uvediem len jediný príklad: V istom príbehu sa vyskytujú ťavy, no dobre vieme, že v tej dobe a oblasti z Biblického príbehu ešte nemohli byť žiadne ťavy. Príbeh bol teda písaný omnoho neskôr, ako o sebe tvrdí. Veľa príbehov poukazuje skôr na ich zrod až o niekoľko storočí neskôr v období Babylónu. Ďalej v príbehoch nesedia časové údaje či si dokonca samé protirečia. Týchto nezrovnalostí a k tomu aj chýbajúce dôkazy sú proste malými kúskami vo veľkom puzzle pokrývajúcimi obraz plagiátora.

Samozrejme si za takéto rýpanie faktami do uhladeného piesočku ilúzií vyslúžila Francesca sústavné spochybňovanie jej autority. Čo tam po tom, že má doktorát z teológie na Oxfordskej univerzite a je profesorkou práve v odbore Hebrejskej Biblie na Univerzite v Exeteri, kde je momentálne aj vedúcou katedry teológie a náboženstiev. Je to sexi ateistka so zmyslom pre humor!!! Horšie ako satan.

V roku 2011 natočila trojdielny dobkumentárny film "The Bible's Buried Secrets" a pristupuje k prvým knihám Starého zákona z pohľadu výskumníka, archeológa a bádateľa. Ako predkladá, je veľmi ťažké nájsť akékoľvek doklady k tvrdeniam vychádzajúcim zo Starého zákona. Všetci "hlavní hrdinovia" a ich reálna historickosť sú viac než pochybní - kráľ Dávid a jeho ríša, Mojžiš a jeho putovanie púšťou do zasľúbenej krajiny (Exodus) či ďalšie postavy a udalosti sú len príbehmi, ktoré boli spísané pár storočí neskôr, ako sa v medzi teológmi vychádzajúcich len zo svätého písma tvrdí.

Francesca sa nebojí o tom otvorene hovoriť a nesnaží sa tieto faktické poznatky predkladať na prednáškach, v diskusiách, vlastných dokumentárnych filmoch či ako pozvaný odborník.

Som rád, že históriu náboženstiev študujú aj ľudia, ktorí majú kritickejší prístup k predkladaným údajom a pracujú s faktami a nie s vierou. Teológov skúmajúcich písmo je mnoho, avšak ich prístup je postavený na už prijatej premise, že Boh existuje a tak k údajom aj pristupujú. Toto je však nesprávny a skreslený prístup.

Ak budú vysoko vzdelaní a vierou nezaťažení odborníci hľadať odpovede na historické udalosti a skúmať písma, archeologické nálezy či relikvie objektívne, dostaneme o našej histórii výrazne reálnejšiu predstavu, než z Biblie či iných kníh plných bájí a povestí.

Koho zaujíma Francesca a rozumie trochu anglicky, odporúčam napríklad tento veľmi vydarený krátky rozhovor v relácii The Weekly stanice ABC s moderátorom Charliem Pickeringom