Čo sa stane tým, čo nemohli spoznať evanjelium.

21.02.2019

Ježiš je podľa Nového zákona a teda učenia kresťanov JEDINOU cestou k večnému životu.

Biblia síce presne popisuje čo sa stane tým, čo evanjelium počuli a neuverili mu alebo sa podľa neho nesprávajú, no nikde neuvádza, čo sa stalo s nepreberným množstvom tých, ktorí žili pred tým, než sa objavili evanjeliá či s tými, čo sa k ním slovo Božie nedostalo kvôli geografickým limitom ešte v nedávnej minulosti. 

Na toto nemá nikto priamu odpoveď a nanajvýš sa dozviete obyčajné NEVIEME. Biblia zrazu nemá odpoveď na všetko.

Väčšina však s kľudným svedomím povie, že Boh sa všetkým týmto ľuďom zjavil - zapísal sa nám totiž všetkým do sŕdc - a je len na nás, aby sme ho chceli spoznať. Boh vraj má spôsob pre každého, ako sa mu zjaviť. V snoch, víziách, misionárskou cestou.

Čiže ateistickí heretici, ktorým sa zdajú príbehy o zázrakoch z knihy plnej historických a faktických nezmyslov ako malo presvedčivé, majú pekelné dvere už plne otvorené. Aj tí, čo uverili radšej Smithovi, Mohamedovi, Ballaullahovi či Budhovi majú svoje plány na večnosť jasné.

Čo však s tými, čo žili pred Ježišom? Tí o ňom rozhodne nepočuli. Čo takí homo-sapiens lovec behajúci po africkej planine? Čo proto-roľníci zakladajúci prvé osady a vytvárajúci prvé spoločenstvá pred dvanásť tisíc rokmi?

O to ťažšiu úlohu má katolícka cirkev, keď uznala evolučný vývoj a príbeh o raji označila za alegóriu. Koľko duší nepoznalo spasiteľa? A koľko miliónov ľudí žijúcich v prvých storočiach v odľahlých koncoch Ázie, Austrálie ("objavená" Európanmi až v 17.storočí), Afriky a Ameriky (Inkovia, Aztékovia a Majovia vyhladení Európanmi až v 15. storočí) sa nemalo šancu dozvedieť túto novinku a umreli bez poznania "úžasnej pravdy"?

A čo takí novodobí domorodci v neobjavených pralesoch Amazónie, Afriky či Indonézie? Ako to, že kým k nim neprídu evanjelickí misionári, nepočuli o Ježišovi či Bohu, aj keď kresťania tvrdia, že Boh sa vie zjaviť každému? Prečo umreli stovky ich prarodičov bez poznania Ježiša a ani jeden z nich nedostal znamenie, ktoré by dokázal vyložiť ako Božie posolstvo o Kristovej obete za naše hriechy? Prečo nevítajú misionárov s tým, že však oni už vedia o čo tu ide?

Prípadne deti žijúce aj dnes v rodinách tvrdo vychovávaných pod diktátom iných náboženstiev - Je ich vinou, že im nikto nepovedal o "kráse Ježišovho posolstva" (zahrňujúceho aj večné muky v pekle) a namiesto toho ich exponovali iba klamlivým lokálnym náboženstvom?

Všetci títo vraj mali Boha nejako spoznať. A je to vraj IBA ICH VINA, že nespoznali.

Niektorí tvrdia, že podľa istých veršov (napr. List Rimanom 1 a 2, evanjelium podľa Lukáša 47 atď) je možné vyčítať, že ak ľudia zo sledovania sveta prídu k záveru, že svet je stvorený so zámerom inteligentného dizajnéra, že morálka je objektívna a daná Bohom a že Boh má isté atribúty a uveria v Boha, tak títo ľudia majú šancu byť zachránení aj bez poznania Ježiša.

Proste populistický BULLSHIT najhrubšieho zrna.
Nemajú na to zjednotenú odpoveď a sami sa dostali do svojho začarovaného kruhu, na ktorí ľudia doby železnej pri písaní Biblie akosi nepomysleli. A tak sa kresťania ocitli medzi dvoma mlynskými kameňmi - je ich Boh dokonale dobrý a spravodlivý a nedopustí utrpenie nevinných aj keď ho nepoznali alebo budú VŠETCI zatratení a musia teda šíriť evanjelium všade naokolo, aby zachránili čo najviac duší?

Na opačnej strane tí, čo tvrdia, že nemožnosť poznať Boha je proste čin zasluhujúci milosrdenstvo. Vlastne tým potvrdzujú, že šírenie evanjelia má za následok konanie väčšieho zla (v zmysle odsúdenia viacerých ľudí na pekelné muky), než jeho nešírenie. Misionárska činnosť by mala vždy len dva závery - "úspešné" konvertovanie alebo odsúdenie na večné muky. Výsledkom by však jednoznačne bolo, že viac ľudí by skončilo v pekle, než bez šírenia evanjelia. A to si kresťania nechcú veľmi pripustiť.

A hlavný problém pri tom nastáva v tvrdení Biblie, že LEN tí čo uveria v Kristovu božskosť nájdu večný život. Prečo by Biblia zatajovala, že aj tí, čo Ježiša nepoznali majú šancu? Hmmm, asi preto, že svet bol pre tých čo spisovali evanjeliá veľký ako blízky východ a starí ako spočítateľná línia praotcov.

Akýkoľvek osud si teda vymyslíte pre tých "chudákov", čo nepoznali gospel, dostanete sa do začarovaného kruhu kontradikcií. Tí, čo chcú pôsobiť dobrotou Boha ich zachraňujú, tí čo chcú byť doslovní ich zatracujú a alibisti medzi nimi im dávajú skrytú možnosť poznať boha z úžasného dizajnu tohto sveta, za ktorým sa musí skrývať jedine Boh (čítaj biblický Jehova).