Biblické "WTF" - TOP 15

06.01.2021

Iróniou je, že po dnešnom príspevku sa budú katolíkom dvíhať žalúdky a pretáčať oči. A pritom neurobím nič iné, iba to, že doslovne a bez komentára opíšem pár veršov z knihy, ktorú NIKDY NEČÍTALI.

Z ich svätej, Bohom inšpirovanej a "dokonalej" knihy kníh sa dajú vybrať tucty barbarských a morálne zaostalých veršov, no tentokrát sa na tieto stovky zabíjaní, či kameňovanie za malichernosti nebudem zameriavať. Už som o nich písal veľakrát.

Dnes uvediem TOP 15 veršov, po ktorých prečítaní si zaručene poviete: "Whaaaaat? To čo som to kua práve prečítal?"

Obzvlášť sa to hodí do tejto povianočnej doby, kedy sa opäť predalo veľké množstvo v koži viazaných a perokresbou ilustrovaných kópií do rodinnej knižnice či krásne ilustrovaných detských verzií so starostlivo vybranými a osekanými príbehmi.

Nasledujúci výber však nečítajte deťom. Je to "dokonalá kniha" totálne nevhodná pre mladistvých.

Užite si TOP nechutností z najpredávanejšej a najNEčítanejšej knihy sveta:

👉 1.

Ona však vystupňovala svoje smilstvo, keď sa rozpomenula na dni svojej mladosti, keď smilnila v Egypte a 😲 zahorela túžbou po milencoch, ktorých úd je ako úd oslov a ktorých výron je ako výron žrebcov 😲 Potom si zatúžila po hanebnosti svojej mladosti, keď ťa Egypťania chytali za bradavky kvôli tvojim mladistvým prsiam.

(Ez 23)


👉 2.

Rabsake odpovedal: "Či ma môj pán poslal k tvojmu pánovi a k tebe, aby som povedal tieto slová? Vari nie skôr k ľuďom sediacim na hradbách a odsúdeným spolu s vami 💩 jesť svoje výkaly a piť svoj moč?" 💩

(Iz 36) 


👉 3.

Vzala si klenoty svojej ozdoby z môjho zlata a z môjho striebra, ktoré som ti bol dal, a 🤭 narobila si si obrazov mužského pohlavia a smilnila si s nimi. 🤭

(Ez 16)


👉 4.

Pre všetky tvoje ohavnosti naložím s tebou, ako som nenaložil a ako už viac nenaložím. 😱 Preto otcovia budú jesť synov medzi sebou a synovia budú jesť svojich otcov; 😱 vykonám na tebe rozsudky, a čo zostane z teba, roztrúsim do všetkých vetrov!

(Ez 5)


👉 5.

Veď ma opustili, toto miesto mi odcudzili, pálili tam kadidlo cudzím bohom, ktorých nepoznali ani ich otcovia, ani judskí králi... 🤮 Budem ich kŕmiť mäsom z ich synov a mäsom z ich dcér. Každý bude jesť mäso svojho blížneho 🤮 pri obliehaní a v núdzi, keď ich budú zvierať ich nepriatelia a budú im siahať na život.

(Jer 19)


👉 6.

Na Hospodinovo zhromaždenie 😤 nevojde nik, kto má rozmliaždený semenník alebo odrezaný pohlavný úd. 😤 3 Na Hospodinovo zhromaždenie nevojde miešanec a nevojde ta ani jeho desiate pokolenie.

(Z 137)


👉 7.

A doviedli mu slepého a prosili ho, žeby sa ho dotknul. A chopiac ruku slepého vyviedol ho von z mestečka 🤢 a keď napľul v jeho oči, 🤢 vložil na neho ruky a pýtal sa ho, či niečo vidí? A slepý pozrel hore a povedal: Vidím ľudí

(Mk 8)


👉 8.

Kráľ sa jej spýtal: Čo chceš? Odvetila: Táto žena ma naviedla: 🥴 Daj svojho syna, nech ho dnes zjeme. Môjho syna zjeme zajtra. Tak sme môjho syna uvarili a zjedli. 🥴 Keď som jej na druhý deň povedala: Daj svojho syna, nech ho zjeme, ona si syna skryla.

(2Krľ 6)


👉 9.

Šaul poznamenal: "Odkážte Dávidovi, že kráľ od neho 🤦‍♂️ nežiada veno, ale sto predkožiek Filištíncov, 🤦‍♂️ aby sa tak pomstil na svojich nepriateľoch." ... Dávid uvítal návrh, ako sa stať kráľovým zaťom. ... Medzi Filištíncami pobil dvesto mužov a ich predkožky v požadovanom počte predložil kráľovi, aby sa tak mohol stať jeho zaťom.

(1Sam 18)


👉 10.

Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. 🤣 Jonáš bol v bruchu ryby tri dni a tri noci. Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, 🤣 svojmu Bohu.

(Jon 2)


👉 11.

Tu je 🤬 moja dcéra, panna, tú vám vyvediem. Môžete ju zneuctiť, robiť s ňou, čo sa vám páči, 🤬 ale na tomto mužovi sa nesmiete dopustiť takej nehanebnosti." Ale tí muži ho nechceli ani počúvať. Vtedy ten človek 🤬 vzal svoju vedľajšiu ženu a vyviedol im ju von. Oni ju poznali a ukájali na nej svoje chúťky celú noc až do rána... 🤬 Ráno jej muž vstal, otvoril dvere domu a vykročil, aby sa vydal na cestu, a tu vidí, že jeho vedľajšia žena leží pri vchode domu s rukami na prahu. Oslovil ju: "Vstaň, a pôjdeme!" Ale nedostal odpoveď. Vtedy ju naložil na osla a vydal sa na cestu domov. Keď došiel domov, 🤯 vzal nôž, chytil mŕtvolu svojej vedľajšej ženy, rozsekal ju úd za údom na dvanásť kusov a rozoslal ich do všetkých krajov Izraela. 🤯

(Sdc 19)


👉 12.

Keby muž stretol devu, pannu, ktorá nebola zasnúbená, 😠 chytil by ju, súložil by s ňou a pristihli by ich, muž, ktorý s ňou súložil, dá otcovi devy päťdesiat strieborných a bude mu ženou, lebo ju zneuctil. 😠 Nesmie ju nikdy prepustiť.

(Dt 22)


👉 13.

Keď ho cestou na mieste nočného odpočinku stretol Hospodin a chcel ho usmrtiť, Cippora 😬 vzala kamenný nôž, obrezala predkožku svojho syna, dotkla sa ňou Mojžiša medzi nohami 😬 a povedala: "Si mi ženíchom krvi." Hospodin ho potom nechal.

(Ex 4)


👉 14.

Podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo. Onán však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto 😮 kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil... 😮

(Gn 38)


👉 15.

Staršia z nich povedala mladšej: Náš otec je starý a nezostal na zemi muž, ktorý by s nami mohol obcovať podľa zvyklosti na celom svete. Opojme teda otca vínom a spime s ním, aby sme mohli získať od neho potomstvo. 🤯 V tú noc dali sa otcovi napiť vína. Potom vošla k nemu staršia a spala s ním. 🤯 On však nezbadal, kedy si ľahla ani kedy odišla. Na druhý deň zas povedala staršia mladšej: Pozri, včera som s otcom spala ja. Dáme mu aj v túto noc napiť sa vína. Ľahneš si ty a vyspíš sa s ním, aby sme získali od neho potomstvo. 🤯 Dali sa teda aj tejto noci otcovi napiť vína. Ľahla si k nemu mladšia dcéra a spala s ním. 🤯 On však ani teraz nezbadal, kedy si k nemu ľahla a kedy odišla. Tak počali obe Lótove dcéry od svojho otca.

(Gn 19)