Argumentačné klamy.

26.02.2019

Debatujete často s veriacími na diskusných fórach? Tak ste sa určite nie raz stretli aj s ich argumentáciami, ktoré boli očividne zaťažené logickými chybami. Takéto chybné argumenty sú vedomky alebo nevedomky používané na to, aby Vás oponent nečestne porazil, prípadne tvrdolhlavo presvedčal o svojom stanovisku. 

V tomto sumári si uvedieme 25 najbežnejších argumentačných chýb (klamov), ktoré sa v teisticko-ateistických diskusiách veľmi často vyskytujú.

Nezabudnite však, že nie len veriaci, ale aj ich oponenti (čiže neveriaci) by sa mali týchto chýb vyvarovať. Ja osobne sa tiež občas prichytím pri použití niektorého z chybných argumentov. Čím viac však o nich viem, tým úspešnejšie sa im dokážem vyhnúť.

01 Dôkaz neexistencie alebo Obrátené bremeno dokazovania (proving non-existence / Burden of proof reversal)

Tvrdenie, že k pravdivosti určitého stanoviska postačuje, že ho nedokážeme vyvrátiť. 

°°° Nie je možné dokázať, že Boh neexistuje, tak potom existuje. 

°°° Dokáž, že neexistuje neviditeľný ružový jednorožec. 

... prípadne, že neexistujú draci, elfovia či škriatkovia. 

Negácia určitého tvrdenia sa v určitých prípadoch dokázať nedá. Je to nezmyselná a často nerealizovateľná úloha. Preto leží bremeno dôkazu vždy na strane toho, kto prichádza s určitým tvrdením.

02 Argument z neznalosti (argument from ignorance / argumentum ad ignorantiam)

Tvrdí, že výrok je pravdivý len preto, že nebolo dokázané, že pravdivý nie je. Vychádza často z neznalosti problematiky. 

°°° Nikto nevie, ako to mohlo vzniknúť, preto to musel stvoriť Boh

.... prípadne iná nadprirodzená sila či entita. 

°°° Prečo sa trasie zem? Určite sa na nás nahnevalo božstvo.

Toto tvrdenie možno poznáte aj pod pojmom Boh medzier. Všetko čomu (zatiaľ) nerozumieme, nahradíme nadprirodzenými činiteľmi. Medzier však postupom času ubúda, nakoľko sa naše poznanie sveta zlepšuje.

03 Argument z osobnej nedôverčivosti (argument from personal incredulity)

Nastáva vtedy, ak si niečo neviete predstaviť a preto to začnete považovať za nemožné. Ale všeobecne existujú na to vysvetlenia, len by sa dotyčný musel po nich trochu poobzerať či aspoň prijať iné možnosti.

°°° Neviem si predstaviť, ako by z jednobunkového organizmu mohla vzniknúť tak komplexná bytosť akou je človek. 

Preto asi dotyčný nie je evolučný biológ.

 °°° Videl som na nebi divne sa pohybujúce svetlá. Netuším, čo by to mohlo byť. Musí to byť teda UFO. 

°°° Mám osobnú skúsenosť, ktorá bola veľmi intenzívna. Rozprával som sa včera so mojou mamou, ktorá je už päť rokov po smrti. Stála rovno predo mnou. Čo iné to mohlo byť, ak nie jej duch?


04 Odvolávanie sa na (nevhodnú) autoritu (argument from authority / argumentum ad verecundiam) 

Častý argument, pri ktorom sa preukázajúci pokúša dokázať pravosť výroku, lebo sa o ňom kladne vyjadrila určitá autorita. Často je to však autorita z inej oblasti, než ku ktorej sa vyjadruje (odvolávanie sa na nevhodnú autoritou). 

°°° 9 z 10 miništrantov tvrdí, že najlepšiu obrobiteľnosť ocele získate pri legovaní s nízkym obsahom kremíka. 

 °°° Jiří Grygar je známy astronóm a pritom je katolík. On vie veľmi dobre, že vesmír stvoril Boh. 

 °°° Aj Isaac Newton sa venoval alchýmii a bol to jeden z najvýznamnejších fyzikov sveta. 

A aj keby to bola autorita naozaj odborníkom z danej oblasti (odvolávanie sa na autoritu), tá musí rovnako vedieť dokázať svoje tvrdenie a bolo by vhodné si zistiť, či nie je náhodou ďalších tucet autorít, ktoré tvrdia presný opak. 

°°° Významný vedec a doktor Duncan MacDougall vraví, že nameral hmotnosť duše. Má vraj 21 gramov.

Toto meranie vykonané začiatkom 20. storočia bolo veľmi nepresné, na malej vzorke ľudí a navyše neviedlo k žiadnym výsledkom, keďže telá strácali postupne častom viac a viac hmotnosti a niektoré svoju stratu po chvíľke získali späť. To, že ho vykonal doktor venujúci sa tejto oblasti výskumu, nerobí z tvrdenia automaticky pravdivé tvrdenie.

05 Odvolávanie sa na anonymnú autoritu

Odvolávka na údajne dobre informovaný zdroj, ktorý však nie je predstavený.

 °°° Nemeckí vedci dokázali, že život po smrti existuje.


06 Spoločenský apel (argumentum ad populum) alebo Odvolanie na módny trend

Tvrdí, že tým, že ostatní s niečim súhlasia, musí byť argument pravdivý. Na pravdivosť to avšak nemá žiaden vplyv. Ani to, keď je niečo momentálne populárne a rozšírené.

°°° Väčšina ľudí na svete verí v nejakého boha, preto musí predsa boh existovať. Nemôžu sa toľkí ľudia mýliť. 

°°° Vezmi si na chrípku radšej homeopatiká. Všetky televízne hviezdy to teraz prezentujú.


07 Vyberanie čerešní (cherry picking)

Ako keď si z koláča vyberáte len to najlepšie, čiže len tie višne a zvyšok ignorujete, používa sa často tento spôsob argumentácie, kedy si diskutér vyberá iba to, čo sa mu hodí a ostatné, často protichodné alebo tvrdeniu odporujúce skutočnosti ignoruje.

°°° V desiatich Božích prikázaniach stojí "Nezabiješ". Boh odsudzuje zabíjanie.

Pri tomto tvrdení sa vyberie len jeden pozitívny príklad, avšak už sa nespomína, ako Boh osobne alebo sprostredkovane na príkaz dal zabiť milióny ľudí. Od kameňovania za banality (napr. za porušenie pracovného pokoja počas sabatu, neposlúchanie rodičov, či za to, že vaša čerstvá manželka nie je panna), až po zabíjanie tých čo ho neposlúchli, inovercov, mužov dobývaných krajín či hriešnikov. 


08 Odkláňajúce pozornosť alebo aj falošná dilema (false dilema)

Z množstva existujúcich možností ponúka len zopár, najčastejšie dve, a to krajne možnosti.

°°° Buď uveríš v Krista alebo zhniješ v pekle. 

A čo možnosť, že viera v božskosť Krista je výmysel a blud? 

°°° Tak buď si ateista alebo veríš v Boha nášho pána. 

Môžeš však byť aj deista, panteista, agnostik či apateista.


09 Šikmá plocha (slippery slope)

Tvrdí, že jedno rozhodnutie povedie zákonite k ďalším a ďalším, až to skončí prehnanou katastrofou. A to bez jediného dôkazu či opodstatnenia.

°°° Dovoľme homosexuálom, aby uzavierali oficiálne manželstvá a po čase budú mať všetci gayovia a lezby adoptované deti, prevezmú vládu a budú nám prikazovať, aby sme všetci vyskúšali homosexuálny vzťah. 

°°° Ak teraz povolíme eutanáziu smrteľne chorým ľuďom bez možnosti ich vyliečenia, tak to nebude dlho trvať a vláda nám začne určovať, kedy máme zomrieť, ako to bolo napríklad vo filme Loganov útek.


10 Úhybný manéver alebo Falošná stopa alebo Údený sleď (red herring)

Odvedenie pozornosti od podstaty veci narážkou na úplne inú tému

°°°Ateista: A ako sa dostali na Noeho archu všetky mikroorganizmy vrátanie vírusov a všetkých druhov smrteľných chorôb? A na ktorom organizme hosťovali celý rok?
Kresťan: Ale Stalin dal zabiť milióny ľudí.


11 Klamná analógia (false analogy)

Porovnanie dvoch tvrdení, ktoré majú len niečo málo alebo len zdanlivo spoločné a vyvrátiť jedno na základe druhého.

°°° Vznik komplexného organizmu náhodným procesom evolúcie je rovnako nepravdepodobný, ako keby sa pri prelete tornáda vrakoviskom sám od seba poskladal Boeing 747. 

°°° Postupom času narastá v izbe neporiadok, usádza sa prach a veci sa kazia a rozbíjajú. Izba sa sama neuprace a neopraví. Tak isto nemôže ani život sám vznikať do usporiadanejších a komplexnejších štruktúr.


12 Argument poukazujúci na dôsledky (argument from final consequences / argumentum ad consequentiam)

Tvrdenie je pravdivé alebo nepravdivé podľa toho, či sú následky toho žiadúce alebo nežiadúce.

°°° Po smrti existujeme naďalej, no veď aký by to malo zmysel, keby sme neboli spravodlivo odmenení či potrestaní. 

°°° Slobodná vôľa musí existovať, inač by sme boli iba strojmi. 

°°° Evolúcia musí byť chybná, inač by sme neboli ničím lepším než zvieratá a to by viedlo k nemorálnemu správaniu. 

°°° Vesmír má všetky vlastnosti potrebné k tomu, aby vznikol život a preto musel byť takto navrhnutý a mať stvoriteľa.


13 Klamlivé prepojenie

Diskreditácia argumentu na základe toho, že podobnú myšlienku zdieľa nejaký démonizovaný jedinec či skupina.

°°° Stalin bol proti náboženstvám. Bol ateista. Nechal zavraždiť milióny ľudí. Ateizmus je zlá ideológia. 

Jediná definícia ateizmu je odmietanie viery v Boha či božstvo. Nemá nič spoločné s akýmkoľvek dodatočným presvedčením ktoréhokoľvek jedinca.


14 Logický (bludný) kruh (begging the question alebo circular reasoning)

Chybný postup dedukcie, pri ktorom sa už predom predpokladá to, čo sa ešte len ide dokazovať.

°°° Biblia je pravdivá, lebo je inšpirovaná Božím slovom a o tom veľmi dobre vieme, lebo sa to píše v Biblii.


15 Kvalifikujúci jazyk (prejudicial language)

Žiadúci výrok označí za pozitívny a vyvoláva dojem, že jeho odmietnutím patrí oponent automaticky do skupiny opačnej.

°°° Každá slušná rodina chodí v nedeľu do kostola.


16 Irelevantný záver

Dôkaz dokazuje niečo iné, než predmetné tvrdenie.

°°° Uvedomte si, ako dlho už existuje kreacionizmus a ako krátko voči nemu je tu evolučná teória. Kreacionizmus je starší a teda pravdivý. 

°°° Načo nám je teoretická veda, keď dodnes nevedela dokázať, čo je temná energia.


17 Útok na človeka (argumentum ad hominem)

Poukazuje na osobné vlastnosti či nedostatky diskutujúceho, a tým chce znevážiť jeho tvrdenia.

°°° Čo iné sa dalo čakať od ateistu. 

°°° Čo môže taký teenager vedieť o Bohu.


18 Útok na pôvod tvrdenia 

Zdroj argumentu alebo pôvod osoby, ktorá ho vyjadruje nemá na platnosť argumentu žiadny vplyv.

°°° Dawkins sa nemá čo vyjadrovať k náboženstvu, keď neštudoval teologickú školu.


19 Podsunutý argument alebo slamený panák (straw man)

Oponent sa snaží nájsť hlúpy argument, ktorý vraj druhá strana zastáva (väčšinou však nezastáva), ten prekrúti, rozpitvá, zjednoduší, zneváži a nakoniec často prezentuje, že všetko ostatné je tiež takto ľahko vyvrátiteľné.

°°° Evolucionisti tvrdia, že sme všetci vznikli z nejakého neživého kameňa a len vďaka náhode. 

°°° Ateisti neveria v nič. Ateisti nenávidia Boha. 

°°° Evolucionisti sa vám snažia nahovoriť, že sme vznikli z opíc, ktoré sa húpu na stromoch. Komické.


20 Žiadny pravý škót (No true Scotsman)

Ak niekto tvrdí niečo obecné o skupine ľudí či kategórii vecí a následne sa ukáže, že jednotlivý ľudia či veci nespĺňajú tieto kritériá. Namiesto prijatia či odmietnutia dôkazu radšej zmení kritéria, podľa ktorých vyhodnocuje skupinu.

°°° Kresťanskí kreacionisti: Pravý kresťan by nikdy neprijal evolúciu ako pravdu. Neskôr: Pápež prijal evolúciu ako pravdivý popis vývoja živých organizmov. Kresťanskí kreacionisti: Pravý kresťan by nikdy neprijal evolúciu ako pravdu. Pápež nie je pravý kresťan. (Je to katolík).


21 Unáhlené zovšeobecňovanie (hasty generalization, fallacy of insufficient statistics)

Zobecnenie výsledku a pripisovanie vlastností na základe príliš malej vzorky

°°° Neveriaci sú netolerantní k homosexuálom. Poznám jedného, čo im stále nadáva do buzien.


22 Chybná časová následnosť (post hoc ergo propter hoc) či zdanlivá príčina

V prípade, ak dva deje nasledujú tesne po sebe a usudzuje sa, že musí byť medzi nimi príčinná súvislosť.

°°° Moja mama bola dlhú dobu chorá. Tak som sa začal modliť a ona hneď na to vyzdravela. 

°°° Novozélandský kňaz sa vyjadril, že zemetrasenia spôsobujú homosexuáli. Zvýšenou toleranciou homosexuality v spoločnosti narastá počet zemetrasení.


23 Obrátená kauzalita alebo Chybný smer

Zámena príčiny a následku.

°°° Pápež tvrdí, že kondómy spôsobujú ešte väčšie rozšírenie AIDS v Afrike.


24 Dvojzmysel

Jeden pojem má v prvej časti argumentácie iný význam, než v druhej a preto sa nesmie zamieňať. Napríklad viera v božstvo nie je to isté, ako veriť v podložené tvrdenia, ktoré je možné dokázať.

°°° Vravíš, že si neveriaci, no veríš v evolúciu a v Big Bang.


25 Nekonzistencia

Tvrdenie, že sú pravdivé dva vzájomne odporujúce si výroky 

°°° Človek má slobodnú vôľu. Boh má s nami plán a je vševediaci.