Akú úlohu zohráva Boh pri prírodných katastrofach.

21.02.2019

Kresťanská výhovorka (vlastne akéhokoľvek náboženstva) v prípade prírodných katastrof je, že ich spôsobujú ľudia a nie Boh. Vplyvom svojej slobodnej vôle a premenou sveta na zlé zlé zlé miesto plné ateistov a hriešnikov.

Avšak akú úlohu pri tom všetkom zohráva všemohúci, vševediaci a dobrotivý Boh, ktorý podľa katolíkov existuje a ma práve tieto atribúty?

Iná možnosť ako na obrázku už naozaj nie je. Vlastne je, no to by museli veriaci pripustiť, že Boh je iba ľudský konštrukt.

Čiže taký veriaci - ak by chcel byť logicky konzistentný - by mal priznať, že Boh buď:

(A) nie je vševediaci,
(B) nie je spravodlivý alebo nás má na háku,
(C) nie je všemohúci alebo
(D) nie je dobrotivý.

Čo si vyberú? Je to miliónová otázka!

Mnohí z nich - často striktne nepripúšťajúci, že by ich verzia Boha mohla byť zlá a zákerná - hádžu vinu za všetky prírodné katastrofy na hriešnosť nás ľudí. Proste prostitútky majú na zodpovednosť hurikány, alkoholici tsunami a teploši zemetrasenia - alebo tak nejako. Nejakým záhadným spôsobom môžeme my ľudia za živelné pohromy, ktoré zabíjajú všetkých zaradom bez ohľadu na ich oddanosť a silu viery v Boha (Živelné pohromy na iných planétach a ich mesiacoch si nevšímajte. To sú čisto prírodné úkazy. Na Zemi však nie. Tu je to o hriechoch!!!).

Pevne však verím, že dobrý všemohúci Boh by takú nespravodlivosť určite nepripustil. Jeho nejaké fyzikálne zákony predsa nezastrašia. On môže všetko a je SPRAVODLIVÝ.

Ale záhadne to neurobil.

Prečo teda Boh nepomôže aspoň tým, čo ho tak uctievajú? Prečo necháva zomrieť nevinných a to aj v krajine ako Haiti s 90% kresťanmi? Úplne nespravodlivo a bezcieľne. Je neschopný im pomôcť? Rád sa prizerá? NEEXISTUJE?

Ako povedal Dan Barker: Skúste sa prejsť po detskej onkológii. Rovnako zomierajú deti neveriacich ako deti tých, čo trávia celý čas modlením sa za záchranu ich dieťaťa. Štatistiky nepustia. Boh teda očividne nenadržiava vyvoleným priaznivcom.

Často sa dozviete od skalopevného veriaceho, že Boh predsa nezasahuje do ľudských udalostí. Nechce ovplyvňovať slobodné konanie ľudí. A taká záchrana človeka by bola predsa zásahom.

Paradoxne od toho istého človeka sa dozviete, že sa včera tuho modlil a Boh ho vyslyšal a pomohol mu pri prekonávaní dôležitej životnej udalosti.

TAKŽE ZASAHUJE BOH ALEBO NEZASAHUJE?

Tak veľa veriacich sa nedokáže rozhodnúť, ktorú možnosť si vybrať. Tvrdia radšej oboje, a to podľa toho, ako sa im to práve hodí. Neuvedomujú si nezmyselnosť takto si protirečiacich tvrdení.

Čo totiž môže byť sebeckejšie, ako domnievať sa, že Boh, ktorý nezastavil zemetrasenie zabíjajúce státisíce ľudí, im pomôže pri písomke či pri pracovnom pohovore len preto, lebo ho o to prosia? Zrazu je pripravený zmeniť chod vesmíru, len aby práve oni dosiahli svoj cieľ?

Nepripustia si to a stále sú si dokonale istí, že ich Boh vedie životom. Že to nie je len ich VLASTNÁ sila a vôľa niečo zmeniť. Neviera sebe samým a za všetko ďakujú imaginárej entite. Taký veriaci je presne ako Zuzka z krátkeho animovaného príbehu na konci textu. Pozrite si jej krátky príbeh, ktorý Vám názorne ukáže, ako funguje myseľ veriaceho, pokúšajúceho sa prejsť životom s miliónovou otázkou, na ktorú neeexistuje správna odpoveď.

To jej šťastie a spokojnosť sú totiž také smutné.