Ako na deti podľa Biblie - naozaj iba zákon pre určitú dobu?

11.03.2019

Máte neposlušné deti? Len nech vás ani nenapadne riadiť sa pravidlami Biblie.

Viete aká je najčastejšia reakcia kresťana na takéto verše (spolu s kameňovaním za cudzoložstvo, za prácu počas sabatu či za to, že žena nie je pannou v deň svadby)? 

Že tieto pravidlá boli udané konkrétnym ľuďom v príslušnej dobe, kedy boli tieto sankcie pre spoločnosť bežné. A teraz sa nad tým trochu zamyslíme:

1. Kresťania tvrdia, že ateisti nemôžu byť morálni, lebo nedostali pravidlá od Boha, ktorý určuje absolútnu morálku. Ak však Boh mení svoje pravidlá ide o relatívne absolútnu alebo o absolútne relatívnu morálku? Prečo Boh mení pravidlá? A prečo ich ľudia (podľa pravých veriacich) meniť nesmú?

2. Neznamená to aj, že Boh nie je vševediaci, keď nevie určiť všeobecne platné morálne pravidlá? Prečo nevysvetlil ľuďom už v staroveku, že vlastnenie a bitie ostatných ľudí nie je správne? Ale aby sme nebrali Božie meno nadarmo vyzerá byť pre neho také dôležité, že to určil ako jedno z desiatich hlavných prikázaní.

3. Ak sa mohli upraviť morálne pravidlá kvôli zmene spoločnosti (aj keď tá sa predsa mení práve morálnymi pravidlami), prečo trvajú kresťania stále vehementne na tom, že Boh určite nemá rád homosexuálov, predmanželský sex, interupcie, antikoncepciu či inú sexuálnu poholu než misionársku? Možno je to určené len Izraelitom v ich dobe - veď to je to, čo tvrdia. Nezdá sa im, že je to veľmi priehľadné vyberanie si hodiaceho sa (cherry picking)?

4. Nová Zmluva neprepisuje tvrdenia Starého Zákona. Za prvé Ježiš pokračuje v podceňovaní žien či schvaľovaní otroctva a morálka v NZ sa zmenila asi ako obdobie, v ktorom bola písaná. Autorom už nie je človek doby železnej, ale človek konca staroveku. Za druhé, ak tvrdíte, že Boh v Novom Zákone je iný ako ten v Starom Zákone, znamená to, že nie je dokonalý a mení sa. Ako keby ste povedali, že vrahovi, čo zabil vaše prvé dve deti dáte teraz s radosťou do opatery vaše ďalšie deti, lebo veď sa zmenil a má ich rád. Ide stále o toho istého Boha, tú istú entitu - krvilačného, homofóbneho, genocídu páchajúceho stvoriteľa sveta. SZ je pevnou súčasťou Biblie, ktorú CELÚ kresťania prijali za sväté písmo!!!

Dnešná kresťanská morálka (rovnako ako moslimská) je len alibistickým výberom toho, čo sa hodí. Navyše štýlom a obsahom jednoznačne poukazuje na to, že bola pôvodne vytvorená človekom doby železnej a v žiadnom bode neukazuje, že by to akýkoľvek človek tej doby nezvládol napísať.

Morálka od všemohúceho, vševediaceho a dokonalého tvorcu vesmíru by totiž vyzerala úplne ináč.