Ak Ježiš vôbec žil, tak ťažko bol niekto významný.

21.02.2019

Život a pôsobenie Ježisa Krista sú zdokumentované iba v kresťanských zdrojoch a nič o nich nehovoria žiadne iné vtedajšie (mimokresťanské) zdroje, ktoré boli v tej dobe i oblasti pomerne bohaté. Zachovali sa napríklad rozsiahle Senecove spisy alebo množstvo dokumentov popisujúcich úplne banálne udalosti. Žeby si tam nikto nevšimol po vode chodiaceho, ľudi oživujúceho mesiáša, hlásajúceho, že má poslanie od svojho otca, samotného tvorcu sveta, či kozmické zázraky ako napríklad trojhodinové zatmenie oblohy počas ukrižovania a mnoho iných?  

Nikto ho nespomenul, lebo až kým ho Pavol z Tarzu (ktorý ho nikdy osobne nestretol) neprehodnotil na spasiteľa a zázrakotvorcu, tak nebol natoľko významný, aby sa o ňom písalo - len jeden z množstva sebazvaných prorokov vtedajšej doby. Zázračné udalosti s ním spojené boli pridávané postupom času. Najstaršie biblické spisy obsahujú minimum zázrakov (napr. v apoštolských listoch nie sú takmer žiadne), avšak čím neskoršie napísaný spis, tým je ich viac. V najstaršom Markovom evanjeliu je 8 podobenstiev, v neskoršom Matúšovom 23 a v Lukášovom dokonca 30. Očividne sa autori predbehovali, kto vymyslí viac.

Podľa všetkého to bol úplne obyčajný apokalyptický prorok, ktorý predpovedal koniec sveta a nastolenie kráľovstva na Zemi (a nie na nebi), čo sa malo odohrať ešte počas života jeho následovníkov. Len si vezmime ako príklad slová samého Ježiša, ktorý vo všetkých evanjeliách sľuboval svoj skorý druhý príchod. Rovnako v Matúšovi aj Marekovi sľubuje, že " Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane." Dodnes sa nestalo.

Celý život Ježiša, či už v kanonizovaných alebo v apokryfných evanjeliách, je zreteľne dotvorený počas ústneho predávania si príhod a anekdot počas prvých desiatok rokov medzi gnostikmi a neskôr upravovaný podľa potrieb prvej kresťanskej cirkvi. Dokonca aj základné údaje ako dátum a okolnosti narodenia Ježiša sú podľa skutočných historických záznamov nie len že nepresné, ale aj neuskutočniteľné. 

Niektorí historici (napríklad Dr. Richard Carrie) dokonca uvádzajú, že nakoľko neexistuje ŽIADEN dôkaz nezávislý od evanjelií o existencii Ježiša, je možné, že žiaden Ježiš dokonca ani neexistoval. 

Vezmime si to však takto - že neexistuje žiadna zmienka je fakt, že neexistoval Ježiš, je len dohad. Je dosť nepravdepodobné, že by neexistoval, avšak je výrazne nepravdepodobnejšie, že by robil zázraky a bol synom nadprirodzenej entity, ako to popisuje Biblia. Takže zvažujte skepticky a s rozumom - ja predkladám len názory biblických odborníkov, aby vyvážili jednostrannú propagandu cirkvi založenej na doktrínach a nie na faktoch.