Sú na tom východné náboženstvá lepšie?

15.03.2019

Samsára - kolobech smrti a znovuzrodenia riadený karmou určuje, do akého tela sa inkarnujeme po smrti. To čo na západe voláme duša, opustí mŕtve telo a vstupuje do nového. Nemusí to však byť iba ľudské telo. Tieto duše majú napríklad podľa hinduistov aj rastliny či zvieratá. Podľa Bhagavaghíty sa duša zbavuje tiel a mení ich rovnako, ako človek mení svoje oblečenie. 

V kolobehu samsáry je človek uväznený ak nespozná podstatu bytia. Podľa tohto učenia musí mať každá príčina svoj následok. A preto zlé skutky musia byť potrestané a dobré skutky odmenené. Hodnotiaci systém toho čo je dobré a čo zlé je nepodložiteľný.

O reinkarnácii hlása nie len Hinduizmus, ale aj Budhizmus, Sikhizmus, Džinizmus, New Age hnutia, Gnostizmus, Scientológia či Sufizmus. Všetky tieto smery v istej forme učia o znovuzrodení, no každé z náboženstiev ho chápe trochu ináč.

Množstvo štúdií poukazovalo, že reinkarnácia je skutočná a tak isto množstvo štúdií tieto predošlé výsledky vyvrátilo z dôvodu nevhodnej vedeckej metódy či nesprávnych záverov.

Rovnako ako veľa monoteistických veriacich tvrdí, že majú priame spojenie s Bohom a cítia jeho prítomnosť, tvrdia aj ľudia veriaci v reinkarnáciu, že si pamätajú príhody z minulých životov.

Všetci sú presvedčení o svojej pravde. Avšak ako hovorí Dawkins "Všetky náboženstvá NEMÔŽU mať súčasne pravdu, no všetky sa môžu súčasne mýliť".

Je preto smutné, že bez reálneho dôkazu sa odsudzujú nevinné deti a od malička im tvrdia, že sú zlé a skazené, keď sa narodili s postihnutím. Nie je to dostatočne trápenie byť postihnutý? Musia žiť ešte aj s vedomím, že sú hriešne? Mne sa to zdá ako nesmierne kruté zaobchádzanie.

Takže nie len kastovný systém, ale aj karmový systém sú hodnotiacimi systémami, ktoré na základe povier a tradícií potláčajú spravodlivosť a racionalitu.